• Regardz: Gezamenlijk kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • GEJA Werkprojecten: voor heel veel mensen een noodzakelijk tussenstation
  • Carlton Square Hotel Haarlem: Ik ontdek langzaam hoeveel mogelijkheden er zijn
  • Sooda internetbureau: Ik hou van mensen met scherpe randjes
  • De Kroon Facilitaire Diensten: Mensen zijn je kapitaal, daar moet je zuinig op zijn
  • AMC: Inclusieve gedachte valt binnen AMC op vruchtbare bodem
  • MEE Plus: Levenslang en levensbreed
  • Parnassia Groep: Inclusie is een mindset