10 jaar: Prokkel Jubileum Symposium


Op dinsdag 15 november vindt een uniek symposium met meer dan 175 duo’s plaats van 13.00 tot 17.00 uur in gemeentehuis Arnhem. Onder de bezielende leiding van Gijs Wanders en ervaringsdeskundige Ellis Jongerius vieren meer dan 350 mensen met en zonder verstandelijke beperking het feit dat de Prokkelweek 10 jaar bestaat. 

De Prokkelweek heeft voor veel duurzame verbindingen gezorgd. En bedrijven, gemeenten, scholen en zorgaanbieders gestimuleerd te werken aan een meer inclusieve samenleving.

Een Prokkel staat voor een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. 

Kijk voor meer informatie op de site van Prokkel.