14 nov: bijeenkomst HU i.s.m. Emma at Work ‘hoger opgeleiden’


De themabijeenkomst van 14 november heeft plaatsgevonden bij de Hogeschool Utrecht. Deze bijeenkomst heeft in het teken gestaan van het thema: bereiken van de doelgroep ‘hoger opgeleiden’ en het winterevent. 

Bereiken van doelgroep ‘hoger opgeleiden’

In aansluiting op deze themabijeenkomst is Anouk Hillen van Emma at Work aangesloten. Anouk heeft tijdens deze bijeenkomst een prachtige presentatie gegeven over de werkzaamheden die Emma at Work doet voor hoger opgeleiden. Aan de hand van een aantal voorbeelden heeft zij toegelicht wat de aanpak van Emma at Work is. Deze activiteiten zijn specifiek gericht op arbeidsbemiddeling.

Tijdens deze presentatie is het voor de aanwezige bedrijven verhelderend om te merken dat Emma ook contact heeft voor de begeleiding van specifieke aandoeningen. Zo blijkt dat organisaties ook terecht kunnen bij Mind@work, begeleiding van hoger opgeleiden met een psychische aandoening, en bij Refrisk of Autitalent voor hoger opgeleiden met autisme.

De experience labs van Emma at Work zijn tevens interessant om te benutten. Op basis van de presentatie blijkt dat de kracht van Emma at Work zit in het  profiel dat ze samen met de kandidaat neerzetten en waarin zij duidelijk omschrijven waar de sterke punten van de kandidaat liggen en hoe deze het beste tot hun recht kunnen komen.

Afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven

De afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven loopt voor de HU en de UU  via de studentdecanen/studieadviseurs. Op de website van de universiteit wordt aandacht besteed aan studeren met een beperking.

Daarnaast wordt door UU en HU aangegeven dat in de nationale studente enquête meer aandacht besteed wordt aan de doelgroep ‘hoger opgeleiden met een arbeidsbeperking’. In de nationale studenten enquête zijn afgelopen jaar veel meer vragen opgenomen over studeren met een beperking.  Deze enquête brengt landelijk in beeld wat er nodig is op onderwijsgebied voor deze doelgroep. Hiervoor zijn 725.000 studenten benaderd.

Invulling themagroep 2018

Wederom is het overnemen van het voorzitterschap aan bod gekomen. De Hogeschool heeft aangegeven het voorzitterschap niet op zich te kunnen nemen. Aangezien Hester zich meer voor het grote bedrijven netwerk van de Normaalste Zaak gaat inspannen wordt er nog steeds naar een nieuwe voorzitter gezocht.

Data 2018

Kijkend naar de frequentie, dan is het voor de aanwezigen voldoende om eens per kwartaal en hooguit eens per 8 weken te vergaderen. De data zijn hier op aangepast, namelijk:

  • 23 Januari: 15:00 – 16:30 uur
  • 17 april: 15:00 – 16:30 uur
  • 10 juli: 15:00 – 16:30 uur
  • 4 september: 9:30 – 11:00 uur
  • 27 november: 9:30 – 11:00 uur

Vervolg

De laatste bijeenkomst van de themagroep vindt plaats op 8 december bij Portaal.