19 maart: Lunchbijeenkomst bij Sallandse Wegenbouw


Op 19 maart kun je kennismaken met het werkleerbedrijf Dynamisch op Weg van Sallandse Wegenbouw. 

Met het werkleerbedrijf willen de Sallandse Wegenbouw, stichting de Kern en ROC van Twente de leerlingen van VSO-Pro, studenten van de Entree-opleidingen, voortijdig schoolverlaters en (andere) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kennis laten maken met verschillende aspecten van het werken in de wegenbouw, met de mogelijkheid door te stromen naar werk.

Datum en tijd
dinsdag 19 maart van 12.00 – 14.30 uur.

Locatie
Sallandse Wegenbouw
Bloeme-weide 23, 7448 PX Haarle