21 maart: Werkconferentie ‘Naar een inclusieve arbeidsmarkt’


Op 21 maart organiseren we een werkconferentie, waar de werelden van werkgevers en die van gemeenten elkaar ontmoeten. Wethouders en ‘onze’ inclusieve werkgevers bespreken welke knelpunten beide partijen ervaren en hoe die op te lossen, zodat meer mensen met een beperking aan het werk kunnen komen.

Onlangs heeft staatssecretaris Van Ark een breed offensief aangekondigd om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen. Het gaat onder meer om betere samenwerking tussen bedrijven en arbeidsmarktregio’s/gemeenten en om vereenvoudiging en harmonisering van regelingen en administratieve processen.

Werkgevers en gemeenten zijn nu aan zet, daarom organiseren we deze middag.

Doel van de werkconferentie

Werkgevers zijn dringend op zoek naar geschikte medewerkers en gemeenten willen ‘hun’ werkzoekenden aan het werk helpen. Deze middag gaan wethouders en ervaringsdeskundige werkgevers met elkaar hierover in gesprek. Beiden delen ervaringen, successen en knelpunten, om te komen tot meer begrip voor elkaars perspectief. Ook wisselen ze ideeën uit en zoeken een gezamenlijke aanpak om de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen. Verder presenteren wij de resultaten van praktijktafels, waarin werkgevers met gemeenten praktische voorstellen hebben ontwikkeld om de samenwerking te verbeteren en regelingen te vereenvoudigen en te harmoniseren.

Datum, locatie en aanmelden

  • Datum & tijd
    21 maart, 14.30-17.30 uur, aansluitend een borrel
  • Locatie
    Prorail, Moreelsepark 3, Utrecht (naast Utrecht CS)
  • Aanmelden
    Het maximum aantal deelnemers is bereikt, u kunt zich niet meer aanmelden