Terugblik 21 september: sociale inkoop


Van pennen, potloden, schoolmeubilair tot professionele catering in de bedrijfskantine: iedere organisatie koopt producten en diensten in. Met een jaarlijkse aanbesteding van de overheid van ruim 90 miljard euro is de sociale impact enorm.

In de praktijk blijkt het realiseren van sociale inkoop nog vaak een uitdaging, ook voor onderwijsorganisaties. Door het aangaan van partnerships, waarbij onderling vertrouwen, transparantie en gezamenlijke doelstellingen kernwoorden zijn, wordt meer sociale impact gerealiseerd.

Tijdens deze sessie nam Nienke Schütte – die als impact manager verbonden is aan De Normaalste Zaak- de deelnemers mee in de basisprincipes van sociale inkoop en gaf op basis van doorlopen pilots praktische tools en tips.

Het Jordan, Montessori Lyceum Utrecht, realiseert sociale impact met kleine sociale inkoopacties (zoals broodjes van een sociale onderneming tijdens vergaderingen) tot aan grote aanbestedingen (zoals schoolmeubilair). De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten sloot centraal twee contracten in de schoonmaak en glasbewassing mét een SROI-component. De samenwerking tussen Hanze Hogeschool Groningen en Cycloon Post zorgde voor ruim 50% medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de postdistributie.

Natuurlijk kwamen er afgevaardigden vanuit het onderwijs aan het woord. De kwartiermaker participatie en senior contractmanager van Hogeschool- en Universiteit Amsterdam vertelden over de pilot die zij hebben doorlopen. Met HR, inkoop- en contractmanagement 3 impactgebieden formuleren, waarin vervolgens de visie en strategie, het inkoopbeleid en de uitdagingen en kansen zijn uitgewerkt.

Tot slot deelde de coördinator Participatiewet en banenafspraak van de Universiteit Utrecht zijn ervaring met de gunning van een aanbesteding waarbij gebruik is gemaakt van artikel 2:82. Dit artikel is bedoeld om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen te bevorderen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Zo is de opdracht nu aan 3 sociale ondernemingen gegund voor de werving, selectie en het ter beschikking stellen van tijdelijk personeel in het kader van de Participatiewet.

We eindigden met de vraag hoe de deelnemers zelf stappen kunnen zetten met sociale inkoop binnen hun onderwijsinstelling. Deelnemers werden gesterkt in het idee om sociale inkoop een structurele plek te geven binnen hun organisatie. Hierbij zijn eerste stappen benoemd, zoals vanuit HR de link leggen met de verantwoordelijke voor inkoop; het management informeren over de mogelijkheden en het delen van de werkagenda vanuit de branche, waar sociale inkoop ook als actiepunt staat benoemd.