26 september: Dialoogsessie grote werkgevers en arbeidsmarktregio’s


Op 26 september organiseert De Normaalste Zaak in samenwerking met het SLW een dialoogsessie voor grote werkgevers en arbeidsmarktregio’s. De afgevaardigden vanuit arbeidsmarktregio’s fungeren als centraal aanspreekpunt voor landelijke werkgevers. Tijdens de sessie komen werkgevers in contact met regio’s waarin zij aan de slag willen met de doelgroep.

Datum: Woensdag 26 september 2018, 14.00 – 17.30 uur
Locatie: Omgeving Utrecht, precieze locatie volgt

Dialoogsessie: wat kunt u verwachten?

Doel van 26 september is dat grotere werkgevers en arbeidsmarktregio’s tot volgende stappen in hun samenwerking komen, zodat zij samen en in onderling vertrouwen verder bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Tijdens de sessie bespreken regio’s en werkgevers welke stappen nodig zijn om de relatie te verdiepen en effectief te maken. Aan het eind van de middag willen we zoveel mogelijk concrete vervolgafspraken hebben gepland: van kennismakingskoffie drinken tot nieuwe projecten. We maken gezamenlijk inzichtelijk welke afspraken zijn gemaakt.

Tijdens de sessie ontmoeten werkgevers de centrale aanspreekpunten vanuit arbeidsmarktregio’s (managers/projectleiders werkgeversdienstverlening) die fungeren als contactpersoon van het Schakelpunt Landelijke Werkgevers en/of project Samenwerkingsafspraken.
Arbeidsmarktregio’s ontmoeten op hun beurt nieuwe grotere werkgevers die duurzame projecten hebben voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, hen betaalde arbeidsplekken bieden, een concrete vraag naar kandidaten hebben en partner van De Normaalste Zaak zijn. Een week voor de dialoogsessie sturen wij een deelnemerslijst en agenda rond naar alle aanwezigen.

Aanleiding

Ruim een jaar geleden begon een groep van 25 grotere werkgevers, verenigd in De Normaalste Zaak, het project Samenwerkingsafspraken. In het afgelopen jaar hebben we de belangrijkste uitgangspunten voor werkgevers op een rij gezet en vervolgens afgestemd en verbeterd in drie dialoogsessies met afgevaardigden van tien arbeidsmarktregio’s, het UWV en het Schakelpunt Landelijke Werkgevers. We hebben uit de sessies en monitoring geleerd dat een goede lange termijn relatie door wederzijds vertrouwen en begrip voor elkaars werelden voorwaarde is om tot goede werkafspraken te komen. In de dialoogsessie in februari bleek dat deelnemers de ontmoeting met elkaar als belangrijkste eerstvolgende stap tot samenwerking zien. Dit is de directe aanleiding voor de volgende dialoogsessie op 26 september.

Hoewel De Normaalste Zaak en het Schakelpunt Landelijke Werkgevers verschillende aanpakken hanteren, stimuleren en faciliteren, hebben beiden goede relaties met werkgevers en publieke partijen. We streven naar dialoog en werken toe naar een verbeterde en vereenvoudigde werkgeversdienstverlening door arbeidsmarktregio’s. Achter de schermen trekken DNZ en het SLW samen op en leren van elkaars ervaringen. Een update van onze werkzaamheden van het afgelopen half jaar lees je via deze link.

Aanmelden

Bent u een bovenregionale werkgever en wilt u meedoen of in contact komen met de juiste contactpersonen in arbeidsmarktregio’s?
Meld u dan aan via Annemieke Visscher: annemiekevisscher@denormaalstezaak.nl.