26 september: Dialoogsessie grote werkgevers en arbeidsmarktregio’s


Op 26 september organiseert De Normaalste Zaak in samenwerking met het SLW een dialoogsessie voor grote werkgevers en arbeidsmarktregio’s. De afgevaardigden vanuit arbeidsmarktregio’s fungeren als centraal aanspreekpunt voor landelijke werkgevers. Tijdens de sessie komen werkgevers in contact met regio’s waarin zij aan de slag willen met de doelgroep.

Datum: Woensdag 26 september 2018, 14.00 – 17.30 uur
Locatie: Omgeving Utrecht, precieze locatie volgt

Werkgevers die in meerdere regio’s actief zijn, hebben te maken met verschillende gemeenten en UWV-kantoren die wet- en regelgeving verschillend uitleggen en uitwerken. Dat belemmert het aantal plaatsingen van kandidaten uit de doelgroep. Daarom begon ruim een jaar geleden een groep van 25 grote werkgevers, verenigd in De Normaalste Zaak, het project Samenwerkingsafspraken.

Stand van zaken

Grote werkgevers en De Normaalste Zaak pleiten voor een landelijke uniforme aanpak en werkwijze met alle betrokken partijen. Een voorstel met de gewenste uitgangspunten en procesafspraken is afgestemd en verbeterd in drie dialoogsessies met afgevaardigden van tien arbeidsmarktregio’s, het UWV en het Schakelpunt Landelijke Werkgevers (SLW). Als resultaat is er nu een breed gedragen set samenwerkingsafspraken waarmee grote werkgevers en gemeenten samen aan de slag kunnen. De Normaalste Zaak monitort de ervaringen.

Aanmelden

Bent u een bovenregionale werkgever en wilt u meedoen of in contact komen met de juiste contactpersonen in arbeidsmarktregio’s?
Meld u dan aan via Annemieke Visscher: annemiekevisscher@denormaalstezaak.nl.

Lees voor meer informatie: Project Samenwerkingsafspraken grote werkgevers en arbeidsmarktregio’s – half jaar update.