28 oktober: DNZ on Tour | Utrecht


De Normaalste Zaak gaat on Tour, want het is tijd om aan de slag te gaan!

Met zoveel mogelijk werkgevers willen we verder bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Op 28 oktober organiseren we een sessie in regio Utrecht, waar werkgevers potentiële partners en bedreven, ervaren collega-werkgevers ontmoeten en afspraken maken om samen aan de slag te gaan.

Voor wie

Onze Tour is bedoeld voor werkgevers én publieke partners.
Met werkgevers bedoelen we ook echt álle werkgevers: van mkb-bedrijven tot multinationals en van commerciële bedrijven tot overheidswerkgevers.
Onder publieke partners verstaan we de vertegenwoordigers van gemeenten, UWV, en werkgeversservicepunten (WSP’s).

Waarom

Veel organisaties zitten met onvervulde vacatures. Tegelijkertijd zijn veel mensen met een arbeidsbeperking ongewild werkloos. Met DNZ On Tour versterken wij de verbinding tussen werkgevers en arbeidsmarktregio’s en tillen we hun samenwerking naar een hoger plan om zo samen de kansen voor werkzoekenden te vergroten.

Programma

13.30Inloop
14.00Start programma
Ervaringsdeskundige aan het woord
Stand van zaken regio Utrecht e.o.
Cross The Line
Workshops ⇓
Speedmeets
Afsluiting
17.00Netwerkborrel