28 sept: bijeenkomst ASR ‘het creëren van kansen’


De themabijeenkomst van 28 september startte bij ASR met een leuke rondleiding. Daaropvolgend is de bijeenkomst besteed aan het bespreken van het thema: ‘kansen creëren’, het winterevent en de stand van zaken van de themagroep.

Op basis van de toegezonden stukken is de bijeenkomst door Hester ten Dolle gestuurd. Tijdens deze bijeenkomst hebben we ook twee nieuwe deelnemers mogen verwelkomen:  Dirma Horden (Gemeente Utrecht) en Marloes Muus- Tijhuis (ASR). Marloes gaat het stokje overnemen van Marleen Tol.

Stand van zaken themagroep: ‘kennisdeling’

De themagroep is van start gegaan met het creëren van draagvlak, Thema 2. Het bereiken van hoger opgeleiden moet nog opgepakt worden. KvK heeft de behoefte uitgesproken om aan thema 2 nog aandacht te schenken, aangezien zij zich nu bezig houden met het werven en plaatsen van IT’ers/ICT’ers. In deze bijeenkomst heeft het thema ‘creëren van kansen’ centraal gestaan en op wat voor manier de deelnemende bedrijven elkaar hierin kunnen versterken. Door de groep wordt benadrukt dat alle onderwerpen aandacht moeten blijven krijgen.

Hester heeft aangegeven het voorzitterschap te gaan opzeggen, omdat zij zich meer gaat inspannen in het grote bedrijven netwerk van de Normaalste Zaak. In aansluiting daarop is de vraag uitgeroepen naar alle leden van de groep om na te denken over het oppakken van deze rol. Daarnaast is het volgens Marieke Mulder nog lastig te bepalen of de financiering voor de Normaalste Zaak doorgaat. Dat neemt niet weg dat de themagroep, ondanks de financiering, kan blijven bestaan en dat de bijeenkomsten voor 2018 ingepland kunnen worden.

Winterevent

Bestaande en nieuwe bedrijven/werkgevers kunnen elkaar ontmoeten tijdens het winterevent. Het winterevent is een perfect moment om met nieuwe of bestaande bedrijven te netwerken en elkaar te leren kennen. De deelnemende bedrijven kunnen hun eigen netwerk hiervoor raadplegen. Het winterevent vindt op 11 december plaats van 15.00 tot 18.00 uur bij het UMC Utrecht. Marieke Mulder stuurt hiervoor nog een uitnodiging en meer informatie.

Bij iedereen ligt nu de vraag op wat voor een manier de themagroep zich tijdens het winterevent wil profileren. Ideeën liggen op het gebied van het creëren van draagvlak, het geven van masterclass functiecreatie of Martine Badehuizen een workshop laten verzorgen. Mochten er ideeën zijn, dan wordt verzocht om deze ideeën om te draaien tot concrete plannen tijdens de bijeenkomst in november.

Creëren van kansen

  • Hester trapt af met het punt dat binnen het UMC Utrecht sterk vanuit een vast systeem wordt gedacht en gewerkt. Met de tekorten in de zorg moet je Omdenken/anders denken. Daar zouden kansen liggen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. UMC Utrecht voert veel bedrijfsanalyses uit, waardoor nieuwe functies gecreëerd kunnen worden. Een nadeel is hiervan dat het met name administratieve banen betreft.
  • Richmonde vertelt over het inschakelen van het werkgeversserivcepunt voor een communicatie content functie. Richmonde benadrukt dat zij het meer moet zoeken bij het plaatsen van mensen op reguliere functies.
  • Door de groep wordt aangegeven dat de krapte op de arbeidsmarkt  nieuwe kansen creëert. Het is hierbij van belang om ambassadeurs aan te stellen, waarbij meer draagvlak in organisatie gecreëerd kan worden.
  • Bij BDO bestaat het BDO fonds à Ambassadeur Lisette.
  • ASR heeft een speciaal voorrangsbeleid. Boventallige medewerkers en mensen uit de Participatiewet krijgen voorrang op interne medewerkers. Op die manier wordt  meer tijd gegeven aan het Omdenken bij functiecreatie. De Gemeente Utrecht vult hierbij aan dat zij al meer vanaf het begin kijken.
  • Wet- en regelgeving maakt het aannemen van kandidaten lastig. Verschillende deelnemers geven aan dat je snel subsidies kan mislopen, wanneer het proces niet goed verloopt.
  • Een kans kan liggen in het adopteren van een school. Op die manier wordt de match tussen school en bedrijfsleven beter gemaakt.
  • Kansen kunnen ook gecreëerd worden in het aanbieden van een workshop aan een school of talenten/trainees uit een developmentprogramma linken aan mensen uit de doelgroep ‘medewerkers met een arbeidsbeperking’. Op die manier wordt de organisatie op een andere manier ingezet.

Hoe kunnen we elkaar versterken?

Door het ontwikkelen en opzetten van een traineepool zouden we elkaar kunnen versterken. We kunnen ideeën maken en op papier zetten. Deze versturen, delen en bespreken in een aparte gezamenlijke bijeenkomst.

 

Vervolg

De bijeenkomst in december zal plaatsvinden bij Portaal. Daar bespreken we meteen de voorgestelde datum en locatie voor de volgende kerngroep.

Deel dit bericht