29 maart: Denk mee over de rol van sociaal ontwikkelbedrijven


Sociaal ontwikkelbedrijven hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling naar een inclusieve arbeidsmarkt. Zij bieden een vangnet voor mensen met een arbeidsbeperking, maar vooral ook een springplank naar een ‘gewone’ baan.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzoekt hoe de rol van publieke sociaal ontwikkelbedrijven verstevigd kan worden. Dan gaat het bijvoorbeeld over hoe zij meer en/of beter kunnen samenwerken met reguliere werkgevers, zodat meer mensen kunnen doorstromen naar een reguliere baan bij de overheid of in het bedrijfsleven. Tegelijkertijd zijn er ook reguliere werkgevers die functies van sociaal ontwikkelbedrijven voor hun rekening nemen en wordt het sociaal ontwikkelbedrijf nu nog niet ingezet voor andere groepen mensen die ook baat kunnen hebben bij een dergelijke aanpak.

Denk mee!

Daarom organiseren we samen met SZW en Berenschot (onderzoekspartij in opdracht van SZW, Cedris en de VNG) een sessie waarin jij als werkgever over de volgende onderwerpen kunt vertellen en meedenken:

  • Welke activiteiten uit het werkgebied van sociaal ontwikkelbedrijven voer je als reguliere werkgever nu al uit? (denk aan werknemersvaardigheden ontwikkelen)
  • Wat moeten publieke sociaal ontwikkelbedrijven doen om beter aan te sluiten op (de behoeften van) reguliere werkgevers om mensen meer kans te geven op duurzaam werk?
  • Welke andere mogelijkheden zijn er om sociaal ontwikkelbedrijven meer te laten bijdragen aan de inclusieve arbeidsmarkt?

We nodigen je van harte uit om mee te doen en kennis met de onderzoekers te delen!

Praktische informatie

Wanneer? Woensdag 29 maart van 14.00 tot 16.30 uur
Deelnemen? Aanmelden via deze link*

XLeap

Tijdens de sessie in Teams maken we gebruik van de online discussietool XLeap. Je hebt hier geen aparte software voor nodig. Voor deelname ontvang je eenvoudige instructies om deel te nemen.

XLeap biedt de mogelijkheid om online te discussiëren over de belangrijkste uitkomsten. Je kunt op de onderzoekers reageren, maar ook op de inbreng van andere deelnemers aan de online sessie. De XLeap discussieomgeving gaat een dag voor de sessie open, zodat je vast kunt kijken op welke onderwerpen wij u om input gaan vragen. Je kunt dan ook al reageren. Dit geldt ook als de sessie niet in je agenda past, maar je wel input wil leveren.

*Je contactgegevens worden alleen ten behoeve van de sessie gedeeld met de onderzoekers.

Deel dit bericht