WIJ 3.0: Hupsakee aan het werk


wij-3

WIJ 3.0 bestaat sinds 1 januari 2015 en is het gevolg van de fusie van 3 Utrechtse instellingen uit het sociale domein. De organisatie biedt mensen met een beperking of anderszins een afstand tot de arbeidsmarkt dagbesteding, coaching en begeleiding naar werk.

De drie voorgangers van WIJ 3.0 hielden zich elk bezig met één specifiek aspect – dagbesteding, coaching, toeleiding naar werk. De nieuwe organisatie biedt zijn cliënten het totale pakket onder een dak.

Volgens Pascal Derksen, directeur van WIJ 3.0, levert dat de nodige schaalvoordelen op. Met 120 medewerkers begeleidt WIJ 3.0 nu zo’n 1.600 cliënten. “Maar belangrijker nog: het werkt beter voor de cliënten. Gedurende het hele traject, ook als ze bijvoorbeeld een terugval zouden krijgen, blijven ze binnen dezelfde organisatie met dezelfde coaches.”

Werk centraal

Werk staat centraal in de filosofie van WIJ 3.0. De cliënten van WIJ 3.0 worden zo snel mogelijk geplaatst bij een van de bedrijven in het netwerk of in een van de werkstations van de organisatie. “Hupsakee aan het werk, zeg ik weleens. Daar begint het allemaal mee. Dat is toch het element in het leven waar verreweg de meeste mensen hun identiteit en eigenwaarde aan ontlenen. En vanuit een baan is het ook veel makkelijker om eventuele andere problemen aan te pakken.”

Derksen vindt het niet altijd even makkelijk om genoeg werkplekken voor zijn cliënten te vinden. “Je ziet dat veel werkgevers toch nog huiverig zijn om mensen met een beperking aan te nemen. En dan gaat het vooral om geld. Mensen zonder labeltje nemen geen subsidies mee en dan zie je veel werkgevers toch schrikken.”

wij-3.0

Brug slaan

Dat vindt Derksen uit de grond van zijn hart zonde. Daarom laat hij deze groep zoveel mogelijk binnen WIJ 3.0 aan het werk gaan, bijvoorbeeld in de metaalwerkplaats die nu als sociale onderneming wordt opgezet. “De metaal zit te springen om mensen. Wij brengen ze de beginselen van het vak bij en zodoende ook werknemersvaardigheden. Dit doen we om een brug te slaan naar het ‘reguliere’ bedrijfsleven, want dat verdienen ze.”

Een andere manier waarop WIJ 3.0 probeert om werk voor haar cliënten te organiseren, is het vervullen van de social return verplichting die bedrijven opgelegd krijgen bij aanbestedingen. “Die verplichting is meestal 5% van de aanneemsom, maar hoeft niet letterlijk aan hetzelfde project te worden besteed. Wij kunnen medewerkers voor de kantine of de receptie leveren en zo voldoen bedrijven aan hun verplichtingen en krijgen onze cliënten een goede kans.”

Ook als werkgever

Bij WIJ 3.0 werken in totaal 120 mensen, waarvan 25% initieel een afstand tot de arbeidsmarkt had. “Het helpt als je dezelfde ervaring hebt als de mensen die je coacht, maar ook in andere geledingen van onze organisatie hebben we mensen uit de doelgroep rondlopen. Dat gaat hartstikke goed, omdat een beperking niet betekent dat mensen geen goede werknemers kunnen zijn. Sterker nog, vaak zijn de problemen of beperkingen helemaal niet relevant voor het werk.”