3 februari: Denk met het ministerie van SZW mee over de banenafspraak


Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoort graag van werkgevers hoe zij tegen de banenafspraak aankijken. Wat gaat goed en wat kan er beter? Zie de uitnodiging hieronder. Als je interesse hebt, geef je dan op via de link in de uitnodiging. Het aantal plaatsen is beperkt. Mocht de sessie al vol zijn, stuur ons dan een berichtje via info@denormaalstezaak.nl.

De afgelopen jaren zijn er extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd en is de aandacht om voor mensen met een arbeidsbeperking een werkplek te creëren toegenomen. Tegelijkertijd zien we dat nog steeds circa de helft van de mensen aan de kant staat. Slechts circa 12 procent van de werkgevers heeft iemand met een arbeidsbeperking in dienst.

Daarom wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid u uitnodigen voor een gesprek over factoren die voor u als werkgever een rol spelen bij het al dan niet aannemen van mensen met een arbeidsbeperking, waar u als werkgever mee bent geholpen bij het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking, tegen welke knelpunten u momenteel aanloopt en hoe u de beschikbare regelingen en instrumenten beoordeelt.

Wat is het doel van de bijeenkomst?

Het doel van deze bijeenkomst is om uw ervaringen als werkgever met de banenafspraak op te halen. Dit als input om beleid te kunnen verbeteren en te komen tot oplossingsrichtingen voor het dichterbij brengen van het doel van een inclusieve arbeidsmarkt waarin voor iedereen een plek is.

Waar en wanneer is de bijeenkomst?

De bijeenkomst is op woensdag 3 februari 2021 van 15.00 tot 17.00 uur en is digitaal via Webex. Na aanmelding ontvangt u hierover nadere informatie.

Hoe ziet het programma eruit?

  • Plenaire start, korte introductie en op interactieve wijze inzicht krijgen in wat belangrijke factoren zijn voor werkgevers voor het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking 
  • Twee sessies van circa een half uur in kleinere groepen om in te gaan op een aantal specifieke thema’s.

Waar kan ik mij aanmelden?

Uw bijdrage is van belang om meer zicht te krijgen op ervaringen in de praktijk en om beleid beter te kunnen verbeteren. Aanmelden kan via het aanmeldformulier dat beschikbaar is via deze link. Het maximum aantal deelnemers is 40.

Deel dit bericht