3-meting Banenafspraak: eind 2017 weer meer werk voor mensen met beperking


In 2026 moeten bedrijven en de overheid samen 125.000 banen extra hebben gemaakt voor mensen met een arbeidsbeperking, zo is in 2013 in het Sociaal akkoord afgesproken. Eind 2017 was het afgesproken aantal 33.000 extra banen. Het zijn er echter bijna 37.000 geworden, voor het leeuwendeel door extra banen bij werkgevers in de marktsector.

Eind 2017 lag het target voor werkgevers in de markt op 23.000, de marktsector leverde echter – ten opzichte van de nulmeting in 2013 – 30.432 extra banen. In de overheidssectoren viel eind vorig jaar de balans anders uit; zij hebben bijna 6.500 extra banen gecreëerd, terwijl dat er 10.000 hadden moeten zijn om op schema te zitten. Staatssecretaris Van Ark verwacht van hen dit jaar een inhaalslag, zodat de quotumheffing weer terug de kast in kan.

Onderzoeken om prestaties overheidswerkgevers te verbeteren

Om de prestaties van overheidswerkgevers te verbeteren, zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Die onderzoeken zijn vandaag samen met de cijfers van de Banenafspraak over 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit een van de onderzoeken blijkt dat de doelgroep groot genoeg is om de doelstellingen uit de Banenafspraak te halen. De verwachting is dat het aantal mensen in de doelgroep de komende tijd verder zal groeien. Daarmee is het nog steeds reëel om voor deze doelgroep 125.000 extra banen te creëren.

De Banenafspraak en de quotumregeling zijn levende wetten waar continu verbeteringen in worden aangebracht met maar één doel: meer mensen met een arbeidsbeperking moeten kans maken op goed en duurzaam werk. “Regels en afspraken zijn er om mensen te helpen bij het vinden van werk. Daar moeten ze ook aan bijdragen”, zegt staatssecretaris Van Ark hierover.

Hier vindt u het volledige persbericht met bijlagen van het Ministerie van SZW

Deel dit bericht