4 juni: inputsessie Dennis


De afgelopen jaren hebben we ons sterk gemaakt voor goede werkgeversdienstverlening, zodat inclusief werkgeverschap minder ‘gedoe’ en juist meer positieve ervaringen oplevert. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een pilot gestart om de regelingen en instrumenten op landelijk en regionaal niveau transparanter te maken. Tijdens een inputsessie wil VNG deze tool graag demonstreren om daarna feedback te vragen.

Praktische informatie

De online inputsessie vindt plaats op donderdag 4 juni van 14.00 tot 15.30 uur.
Meld je aan via deze link 

Over de tool

De pilot – genaamd: Dennis (Doen met kENNIS) – richt zich dus op het transparanter maken van werkgeversdienstverlening. De pilot is nu nog gericht op de ondersteuning van medewerkers van de arbeidsmarktregio’s, maar de ambitie is om de tool ook aan werkgevers beschikbaar te stellen. Hierdoor ontstaat een overzichtelijk, helder en toegespitst inzicht in de regelingen en instrumenten die voor een specifieke werkzoekende van toepassing is.

Doel inputsessie

In 1,5 uur tijd neemt de VNG ons op een interactieve manier mee in wat Dennis precies is, welke ambitie de pilot heeft en haalt op waar vanuit werkgeversperspectief aan gedacht dient te worden in de doorontwikkeling. Hoe sluit de tool aan op de behoefte van werkgevers? Waar liggen nog eventuele ‘blinde vlekken’? De input helpt bij een eventuele verdere uitrol van de pilot.