50 bedrijven en 3 Kamerleden


Grote bedrijven in dialoog met Tweede Kamer
Bedrijfsleven en politiek: ze praten wel veel over elkaar, maar eigenlijk veel te weinig mét elkaar. Daarom nodigden we vorige week 50 bedrijven en 3 Kamerleden uit om de dialoog aan te gaan over de Quotum- en Participatiewet. Voor de bedrijven een ideale gelegenheid om hun belangrijkste boodschap te herhalen: “Overheid, doe een stap terug, bemoei je niet met de ‘hoe-vraag’ en stimuleer bedrijven die goed bezig zijn.”

Het was een bijzonder vruchtbaar samenzijn. De Kamerleden Sjoerd Potters (VVD), John Kerstens (PvdA) en Steven van Weyenberg (D66), die samen dus een royale Kamermeerderheid vertegenwoordigen, lichtten hun steun voor de Participatiewet toe. Vanuit de werkgevers kwamen in eerste instantie Shell, ING, McDonalds en VDL aan het woord.

Gezond verstand
De belangrijkste punten van de bedrijven zijn natuurlijk bekend, maar het was goed om die in het bijzijn van de Kamerleden nog eens te herhalen. Die weten natuurlijk wel wat er speelt, maar in een direct gesprek komt het altijd beter over.

Nog altijd is niet duidelijk wie er nu precies onder een mogelijke Quotumwet zouden vallen. Welke contractvormen zijn dan mogelijk? Als de politiek vasthoudt aan het voornemen om alleen mensen met vaste contracten mee te tellen, dan ontkent ze de realiteit van de arbeidsmarkt en wordt iedereen klem gezet. Ook mensen die vanuit SW- of andere dienstverleners gedetacheerd zijn. Laten we dus allemaal ons gezonde verstand gebruiken en kiezen voor een vorm die recht doet aan de huidige situatie op de arbeidsmarkt.

Social return
Het tweede kernpunt is de vraag rond de eisen op het gebied van Social Return. Te vaak worden bedrijven die al veel kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking benadeeld. Opdrachtgevende overheden kijken vaak alleen naar de prijs en wegen de sociale prestaties van bedrijven op geen enkele manier mee. En als opdrachten dan binnengehaald worden, krijgen bedrijven toch nog extra verplichtingen op het gebied van Social Return. Dat stimuleert dus op geen enkele manier een duurzame, verantwoorde omgang met mensen met een arbeidsbeperking. Integendeel: het stimuleert juist om alleen ad hoc te reageren op eisen op het gebied van Social Return. En dat is precies wat we niet willen.

De oplossing
Het is en blijft een goed idee om de prestaties op de PSO (bouw)-ladder mee te laten tellen bij openbare aanbestedingen. Zo worden bedrijven namelijk wel geprikkeld en gemotiveerd om structurele kansen te bieden aan de mensen die dat nodig hebben.

De dialoog tussen de 50 bedrijven en de politici smaakt naar meer. Daar waren alle deelnemende partijen het wel over eens. Wij als De Normaalste Zaak zullen in elk geval ons uiterste best doen om op een passend tijdstip een volgende bijeenkomst te organiseren.

Bert van BoggelenBert van Boggelen
Bert van Boggelen is oud bestuurder-directeur CNV vakcentrale. Als kwartiermaker van De Normaalste Zaak doet hij op deze plek regelmatig verslag van zijn ervaringen.E-mail: bertvanboggelen@denormaalstezaak.nl
Tel: 06-51534933

Deel dit bericht