7 februari: plenaire sessie LKS-project


Op 7 februari organiseren we een plenaire sessie waarbij we jullie meenemen in de laatste fase van het LKS-project. Uiteraard zijn we ook benieuwd naar jullie ervaringen.

Al meer dan 200 gemeenten werken volgens het preferente proces loonkostensubsidie of zijn dit ‘as we speak’ met onze ondersteuning aan het implementeren. Deze werkgeversvriendelijke en uniforme werkwijze beoogt hinderlijke verschillen tussen gemeenten weg te nemen bij de aanvraag, toekenning en uitbetaling van loonkostensubsidie (LKS).

Dit LKS-project is een voorbeeld van hoe we werken aan verbeteren, vereenvoudigen en uniformeren van werkgeversdienstverlening. Wat ons betreft smaakt dat naar meer. We horen dan ook graag waar jullie in de dagelijkse praktijk nog tegenaan lopen.

Praktische informatie

Maandag 7 februari van 15.00 – 16.00 uur (digitale inloop vanaf 14.45 uur).
Aanmelden kan hier

Nu al nieuwsgierig? Lees alvast meer over het onderwerp in het interview ‘Per 1 januari minder administratieve lasten voor inclusieve werkgevers’.