Asito: “Neem de tijd”


Deze week in de spotlight:
Wie: Anton Witte van Asito
Wat: Schoonmaakbedrijf met 10.000 medewerkers, 92 nationaliteiten en grote sociale ambities
Waarom: “We geloven erin”
Hoe: Werkendeweg succesmodellen ontwikkelen


Asito is een groot, landelijk schoonmaakbedrijf met 50 vestigingen in het hele land. Het bedrijf koos ‘Asito verbindt’ als motto en handelt daar ook naar. In 2016 zal 10 tot 15% van het personeelsbestand bestaan uit mensen met een arbeidsbeperking. Voor Anton Witte, directeur HRM, zijn de ambities volslagen vanzelfsprekend: “We willen op een sociale manier ondernemen. Daar geloven we in en hebben we ook commercieel baat bij.”

Asito biedt al meerdere jaren kansen aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en Witte is er in die tijd wel achter gekomen dat er geen vaste handleiding bestaat voor sociaal ondernemen. Al werkendeweg ontdekt Asito wat wel en niet werkt. “In het verleden hebben we bijvoorbeeld de fout gemaakt de werving van mensen centraal aan te willen sturen”, vertelt Witte. “Dat werkt niet, daarvoor zijn de lokale omstandigheden, waaronder gemeentelijk beleid, veel te divers. Je moet eerst als bedrijf een vertrouwensrelatie opbouwen met de vertegenwoordigers van de sociale kaart inclusief gemeenten en UWV’s. En dat werkt nu eenmaal het beste op lokaal niveau.”

Om mensen met een arbeidsbeperking succesvol in het bedrijf te integreren, worden de werkzaamheden op individueel niveau toegesneden op de mogelijkheden van de werknemers. “Wat kan iemand”, is de vraag die volgens Witte centraal staat. “Als iemand één taak heel goed kan, moet je hem dat laten doen en niet allerlei verschillende opdrachten meegeven. En als iemand bijvoorbeeld heel goed, maar langzaam werkt, dan moet dat passen in het team en daar moet zo’n team dus wel voor open staan.”

Niet ad hoc
Naast een toegesneden takenpakket is volgens Witte een goede bedrijfsinterne structuur nodig. Daarom wil Asito de komende twee jaar gebruiken om alle vestigingen een PSO-certificering te laten halen. “Wij willen op een sociale manier ondernemen, maar dat kan niet op een ad hoc manier, de interne organisatie moet effectief ingericht zijn op de begeleiding van medewerkers uit deze doelgroep.”

Het schoonmaakbedrijf experimenteerde met begeleiding in de vorm van een buddysysteem, waarin een collega de begeleiding van een medewerker met een arbeidsbeperking op zich nam. Hoewel dat zeker ook goede resultaten opleverde, kwam Witte ook tot de conclusie dat zo’n model te vrijblijvend is. “Na een goed begin zie je het enthousiasme toch vaak wegebben. Dat kan niet de bedoeling zijn, we willen de begeleiding langdurig waarborgen. We gaan onze mensen daarom cursussen aanbieden om ze op dit gebied meer kennis op te laten doen. Werken met mensen met een beperking is namelijk conceptueel wel makkelijk, maar in de praktijk niet altijd even eenvoudig.”

Voordelen zien
Witte praat enthousiast en bevlogen over de sociale ambitie van zijn bedrijf. Dat enthousiasme moet volgens hem niet alleen leven in de top van het bedrijf, maar in alle geledingen. “Wij zijn een verbindend bedrijf en dat stralen we ook uit. We geloven in onze maatschappelijke opdracht en daarnaast hebben we er commercieel baat bij: het versterkt ons imago en kan helpen bij het binnenhalen van opdrachten. Commerciële en maatschappelijke belangen komen dus samen en dat is volgens mij de grootste voorwaarde voor succes.”


Gouden tip
Van Anton Witte – Asito
Neem de tijd
“Mensen met een arbeidsbeperking in je bedrijf integreren kost tijd, neem die dus ook. Het zal ook zeker niet in één keer allemaal goed gaan, daarom moet je als management een oogje in het zeil houden en eventuele problemen vroeg signaleren. Dan kun je ze bespreekbaar maken en oplossen.”

Bekijk de partnerpagina van Asito