9 stappen naar een inclusieve arbeidsmarkt


In een brief aan de formateur en de nieuwe Tweede Kamerleden vraagt De Normaalste Zaak namens haar bijna 700 partners – inclusieve werkgevers – aandacht voor een nieuwe, breed inclusieve banenafspraak. We vinden het belangrijk dat de nieuwe regering verder werk maakt van een meer inclusieve arbeidsmarkt, zodat meer werkgevers werk kunnen bieden aan mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

We noemen een negental stappen die we samen met het nieuwe kabinet willen zetten om tot een inclusieve arbeidsmarkt te komen.

  1. een verbreding van de banenafspraak
  2. instrumenten en regelingen beschikbaar stellen voor iedereen die deze nodig heeft
  3. het uniformeren en verbeteren van de werkgeversdienstverlening
  4. werkzoekenden praktisch in beeld brengen
  5. de positie van sociaal ontwikkelbedrijven versterken
  6. de samenwerking tussen betrokkenen in de leefsituatie van werkzoekenden/medewerkers verbeteren
  7. vaker en systematischer werk aanpassen naar de capaciteiten van werkzoekenden
  8. werk altijd laten lonen
  9. een financiële aanmoediging voor inclusieve werkgevers

Benieuwd naar het volledige verhaal? Download de brief waarin we de stappen helder toelichten.

Deel dit bericht