99vanAmersfoort met 30 werkgevers van start


Dinsdag 21 maart vond de startbijeenkomst van de 99vanAmersfoort plaats bij ITvitae. De dertig deelnemers namen de tijd om kennis te maken, maar kwamen ook meteen ter zake en bespraken de uitdagingen rondom inclusief werkgeven. Naast werkgevers waren er ook werkzoekenden aanwezig.

Inclusieve ervaringen vanuit werkgevers uit de regio

Vijf werkgevers kregen de kans hun inclusieve verhaal te vertellen. Gastheer Peter van Hofweegen, oprichter van ITvitae – een bedrijf dat mensen met autisme zowel opleidt als naar werk begeleidt in de IT-sector – trapte af. Hij besprak zijn drijfveren om juist met deze doelgroep te willen werken en het succes van zijn bedrijf: op dit moment zitten er ruim 100 mensen in diverse trajecten van ITvitae.

Coach Alice van Engelen en accountmanager Dennis Compayen legden uit hoe Cycloon Post uit Amersfoort, dat enkele jaren geleden een sociale werkplaats overnam, erin slaagt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt goed te laten functioneren: duidelijke eisen stellen, vertrouwen geven en zorgen voor goede en open communicatie.

Het kleding- en uitrustingbedrijf van het Ministerie van Defensie, KPU uit Soesterberg, startte een nieuw project, waarbij 40 medewerkers van een sociaal werkbedrijf gebruikte kleding sorteren. Het project bewijst de positieve effecten van goede voorbeelden. Commandant Lookermans vertelde namelijk dat ook andere overheidspartijen – zoals brandweer, politie en douane – door het voorbeeld van Defensie zijn geïnspireerd.

VolkerWessels opende recent een ‘social return platform’, waar alle 130 werkmaatschappijen van het concern terecht kunnen voor hulp rondom aanbestedingen en SROI-verplichtingen. Adviseur Tamara van der Spek was, ondanks wettelijke hindernissen en onduidelijkheid over gemeentelijke eisen, tevreden over de eerste projecten die zijn opgezet.

De grootste onderwijsorganisatie in Leusden en Achterveld, Voila, is sinds kort aan de slag met inclusief werkgeven. Inmiddels werken er 2 conciërges en 1 docent via het werkgeversservicepunt. John Mulder, clusterdirecteur van Voila, en Michiel Fokkelman, basisschooldirecteur, willen hun collega-scholen inspireren. Ze vinden eigenlijk ook dat de gemeente dwingender kan zijn in de richting van scholen en er zo voor zorgen dat die ook daadwerkelijk inclusief aan de slag gaan.

99vanAmersfoort

Marieke Mulder, coördinator van de 99vanAmersfoort, gaf de deelnemers een overzicht van de regionale netwerken van De Normaalste Zaak. Het gaat om netwerken voor en door werkgevers die zich inspannen voor een inclusieve arbeidsmarkt en kennis, netwerk en kandidaten met elkaar willen delen. De 99vanAmersfoort zal de arbeidsmarktregio Amersfoort omvatten: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg. De deelnemende werkgevers zijn ambassadeurs voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ze werken in themagroepen, starten pilots en doen dat in samenwerking met de doelgroep en in dialoog met de overheid.

Themagroepen

De deelnemers formeerden drie themagroepen die zich bezig zullen houden met de belangrijkste onderwerpen die spelen in de regio Amersfoort. De eerste themagroep zal zich bezig houden met begeleiding. Dat is altijd maatwerk en er bleek veel belangstelling bij de werkgevers om te onderzoeken hoe er het beste kan worden omgegaan met mensen met een ‘handleiding’.

Een andere themagroep zal zich richten op social return. Werkgevers lopen tegen verschillende problemen aan rond dit onderwerp: steeds wisselende regelgeving, onvoldoende kennis en kunde bij de instanties, maar ook de behoefte om meer dan nu het geval is de toegevoegde waarde van de SROI-standaard te communiceren en implementeren in de bedrijfsvoering.

De vindbaarheid en beeldvorming van kandidaten blijkt in de regio een probleem voor werkgever. Er is in elk geval behoefte aan meer ontmoetingen met de doelgroep om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen en dat wordt het onderwerp van de derde themagroep.

Terugblik en afsluiting

Wethouder Werk&Inkomen van Amersfoort, Menno Tigelaar en AWVNdirecteur Harry van de Kraats blikten terug op de bijeenkomst en gaven direct al enkele handvatten mee. Wethouder Tigelaar kon bijvoorbeeld direct tegemoet komen aan de wens van de werkgevers om de doelgroep te ontmoeten en wees de deelnemers op een Meet & Greet op 20 april, die mede door de 99vanAmersfoort wordt georganiseerd.

Als afsluiting was er een netwerkborrel. De werkgevers wisten elkaar -en de werkzoekenden- goed te vinden. Tijdens spontane gesprekken werd een aantal werkzoekenden hulp aangeboden op weg naar een baan, onder andere via een jobmaatje, een assessment en bemiddeling.