99vanGroot-Amsterdam: Bijeenkomst sociale inkoop bij EY


Op 14 december was EY de host van een bijeenkomst over sociale inkoop. De Normaalste Zaak organiseerde er een exclusieve bijeenkomst voor Amsterdamse én grote bedrijven met een groot inkoopvolume.

Het doel was om kennis te delen en gezamenlijk meer impact te maken en kansen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met 25 deelnemers was er een mooie dynamiek. Men boog zich over de vragen: hoe kunnen we een boost geven aan sociale inkoop, hoe creëren we impact t.a.v. de baanafspraak en heeft het nieuwe regeerakkoord consequenties voor inclusief inkopen?

Voormalig EY-partner Rob Ellermeijer (tegenwoordig raadslid in Amstelveen en bestuurslid van Onbeperkt aan de Slag) heette iedereen welkom en vroeg Anita Huijmans (diversiteit & inclusie) en Albert Blank (inkoop) naar hun ervaringen en ambities rond het thema. EY blijkt zich niet alleen te focussen op mensen met een beperking, maar op de brede doelgroep. Dat vloeit voort uit hun D&I-beleid.

Sinds september heeft EY acht mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. EY heeft diverse afdelingen moeten outsourcen. Toch is het gelukt om de baangarantie voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te behouden, o.a. bij de nieuwe contracten/partners voor facilitaire zaken.

Ook geeft EY in zijn inkoopproces dit aandachtspunt mee aan grote samenwerkings-partijen als randstad. Het is niet gemakkelijk om als inkoper of vanuit HR de weg te vinden naar sociaal inkopen. Daarom nemen we de deelnemers mee in enkele initiatieven, instrumenten en best practices vanuit SWINK, Bureau Social Return en de De Omslag.

De praktijk: SWINK 

SWINK is een internetbureau dat voor 70% bestaat uit personeel met autisme, gespecialiseerd in data-analytics en contentmanagement. Als sociaal ondernemer ziet Niels van Buren (oprichter van SWINK en afkomstig van een commerciële bank en verzekeraar) eerder oplossingen dan problemen voor deze groep werknemers. Als inkoper kun je veel meer impact maken op sociaal gebied dan je denkt, niet alleen op de geijkte paden van catering en facilitair, maar ook door de inzet van hoog intelligent personeel.

Niels neemt het publiek mee in de relatie die hij is aangegaan met enkele grote opdrachtgevers, het SROI-model dat de impact die SWINK maakt kwantificeert en deelt ook tips over het proces. Het blijkt dat de doorlooptijd van kennismaking tot opdracht lang is, vaak beslaat dit ongeveer een jaar. Maar indien de opdracht is verstrekt, vraagt bijna geen opdrachtgever om bewijsvoering, omdat de impact hen duidelijk is. De belangrijkste tips zijn: begin klein, spreek elkaars taal, wees zo concreet mogelijk en spreek eventuele twijfels of vragen uit.

Bekijk de presentatie van SWINK

Een instrument: Bureau Social Return

Sanne Bekkenutte van Bureau Social Return vertelde over de enorme inkoopkracht van de gemeente Amsterdam. Het gaat gemiddeld om zo’n 1,6 miljard euro, waarbij de sectoren infra, zorg en personeel de boventoon voeren. Bureau Social Return verbindt bedrijven en organisaties aan sociale opgaven in Amsterdam. Het bureau denkt actief mee om handen en voeten te geven aan deze SROI-eisen en Amsterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Het bureau ziet dat de gewijzigde aanbestedingswet zorgt voor meer mogelijkheden  voor sociale firma’s omdat er een nieuwe mogelijkheid is om opdrachten te kunnen voorbehouden aan hen. Een knelpunt is wel dat er soms te weinig sociale firma’s zijn die een aanbod kunnen doen. . Ook is het opleggen van een percentage in de praktijk niet altijd haalbaar, het is van belang te kijken naar context en mogelijkheden. Sanne: “De beveiliging en glazenwassers zijn flink kansrijk en daar kun je wel een verplichting van 20% in plaats van de standaard 5% neerleggen. Andersom zijn er ook opdrachten waar een verplichting van 1% het maximaal haalbare is.”

Bekijk de presentatie van Bureau Social Return

Break-outsessie

Onder het genot van een drankje konden de 25 aanwezige werkgevers en enkele social firms met elkaar van gedachten wisselen over het thema. We keken naar de behoefte van werkgevers, naar welke kennis over sociale inkoop ontbreekt en welke uitdaging men gezamenlijk met elkaar wil aanpakken. Het inzicht in sociale firma’s in de regio bleek een grote vraag. De meeste HR-functionarissen en inkopers kenden de diverse platforms met deze social firms niet.

Het blijkt ook goed om eerst in de eigen organisatie te kijken naar de werkelijke vraag / behoefte: waarom willen we sociaal inkopen en wat besteden we dan uit? De deelnemers gaven dat ze hun huidige leveranciers onder de loep zullen nemen, als dit helder is. Tip vanuit een social firm: kijk welke opdrachten onder de aanbestedingsgrens vallen; deze opdrachten kun je vrijwel zonder ingewikkelde vereisten en regels uitbesteden aan sociale firma’s en deze hebben impact.

Verder werd gesteld, dat de eisen rond sociaal inkopen binnen de perken moeten zijn; men moet de belofte ook kunnen nakomen en men moet een transparante en eerlijk monitoring kunnen doen. Sociaal inkopen wordt vergemakkelijkt door eenduidige regels vanuit de verschillende gemeenten en doordat de opdrachtgever soms buiten de gemeente om kan opereren.

Gezamenlijk willen de aanwezige werkgevers uitdagingen aanpakken, zoals het maken van tijd, kosten en kwaliteit binnen het inkoopproces, maar ook bijdragen aan het creëren van draagvlak, zelfs op CEO-niveau. Schiphol en EY opperden om een CEO-ontbijt te organiseren over dit thema om ervoor te zorgen dat de focus van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) zich ook verplaatst naar MVI (maatschappelijk verantwoord inkopen) en zowel ontstaat vanuit intrinsieke motivatie als vanuit de business case.

De Omslag: zinvolle zaken vanuit sociale firma’s

De boodschap van ‘De Omslag’: veel reguliere bedrijven kennen de sociale firma’s in hun omgeving nog niet. De Omslag heeft op haar website (socialezaken.info) een platform voor ruim 60 sociale firma’s in de regio gemaakt, met een variëteit aan branches, diensten en producten. Bij deze 62 sociale firma’s werken 3.485 mensen, van wie er 2.820 een beperking hebben. Zij kunnen op diverse manieren meewerken aan sociale inkoop binnen het bedrijfsleven.

Er zijn diverse platforms, zoals o.a. Buy Social, Social Enterprise NL, B corporation, Social Impact Factory. Corine van de Burgt (directeur De Omslag) vertelde over diverse manieren van sociaal inkopen, van traditioneel inkopen tot sociaal werkgeverschap met (gedetacheerd) personeel. Corine sprak de hoop uit dat deze laatste vorm daadwerkelijk de norm wordt.

Bekijk de presentatie van De Omslag

Afsluiting 

De aanwezige bedrijven willen graag een vervolg geven aan deze sessie. Er is behoefte aan een doe-dag, met de juiste beslissers en budgetverantwoordelijken vanuit de organisatie. Deze groep kan, samen met een aantal sociale firma’s vanuit diverse branches, een mooi vervolg geven aan afspraken over sociale inkoop bij de aanwezige bedrijven.

Deel dit bericht