99vanGroot-Amsterdam, themagroep Kennisintensief


Kickoff: kennisintensieve partijen slaan de handen ineen

Op dinsdag 21 maart jl. was ABN AMRO gastheer van de eerste bijeenkomst van de kerngroep ‘Kennisintensief’. Bij deze kick-off meeting waren behalve Donald Willenborg van ABN AMRO aanwezig: Sandra Schoenmaker van ING, Jan Thomas Cremer van de Vrije Universiteit (VU) en Brigitta van der Wal-Ubbels van het VU Medisch Centrum. Een andere deelnemer, Pearl Steffens van Randstad Participatie, kon helaas niet aanwezig zijn.

Doel en werkwijze

Doel en werkwijze van de kerngroep werden kort besproken. Het gaat om kennisdeling en het onderling versterken van de deelnemers. De kerngroep gaat met wisselend gastheerschap iedere 6-8 weken bij elkaar komen. Alle deelnemers hebben aangegeven actief bij te willen dragen aan deze themagroep.

Ervaringen van ABN AMRO

Donald Willenborg van ABN AMRO gaf in vogelvlucht aan wat essentieel is gebleken bij het aan het werk helpen en houden van arbeidsbeperkten. Dit zijn vanuit de werkgever bijvoorbeeld: draagvlakcreatie, commitment vanuit de top, een solide en goedgekeurde business case en goede begeleiding van de nieuwe collega’s. Deze nieuwe collega’s moeten verder goed om kunnen gaan met hun energiebalans, een goede sociale weerbaarheid hebben en ook een goede band met hun team en leidinggevende. Ook werden kort enkele knelpunten besproken, waarbij opvallend was dat de eerste goede ideeën al snel ter tafel kwamen.

Vervolg

Op 15 mei zal de volgende bijeenkomst bij de VU zijn. Wij kijken er al naar uit en nodigen andere kennisintensieve partners die geïnteresseerd zijn in kennisdeling op dit vlak van harte uit om zich aan te sluiten.

Deel dit bericht