99vanGroot-Amsterdam, themagroep Sociaal Inkopen


Op 16 maart 2017 vond de bijeenkomst plaats van de themagroep sociaal inkopen. Wij waren te gast bij Galerie Beeldend Gesproken. Monique Cornelissen, directeur van deze stichting gaf een toelichting op het ontstaan, de doelstelling en opzet van Beeldend Gesproken; een kunstgalerie voor en door mensen met een psychische beperking, waar prachtige kunst wordt gemaakt, geëxposeerd en op de markt wordt gebracht. Een prachtig voorbeeld van een sociale onderneming.

Doel

De themagroep sociaal inkopen heeft als doel: kennis delen en activiteiten ontplooien binnen het netwerk van de 99vanGroot-Amsterdam om inclusief werkgeverschap een extra impuls te geven via de inkoopfunctie.

Afspraken maken met leveranciers

Door met de leveranciers afspraken te maken over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dan wel goederen en/of diensten in te kopen bij bedrijven die bijdragen aan inclusief werkgeverschap, worden meer mensen met een beperking aan het werk geholpen. Via het leveranciersnetwerk van een organisaties kan de “olievlek” van inclusief werkgeverschap versneld worden vergroot.

Social Return / Sociaal Inkopen Community / Ambassadeurschap

Tijdens de bijeenkomst op 16 maart j.l. werd onder meer gesproken over hoe om te gaan met Social Return, het vormen van een community sociaal inkopen, zoals bijvoorbeeld via socialezaken.info en ons ambassadeurschap naar de andere leden in het netwerk. Diverse goede voorbeelden van social return werden gedeeld, onder meer in de bouw- en aanneemsector. Daar liggen met grote infra-projecten zoals de ondertunneling van de Zuidas (A10 Zuid) en de verdieping van de A9 mooie kansen voor de inzet van mensen met een arbeidsbeperking.

Definitie Sociaal Ondernemerschap

Ook is gesproken over sociaal ondernemerschap / sociale firma. Hoe definieer je dit begrip en hoe meet je de bijdrage aan inclusief werkgeverschap? De gemeente Amsterdam definieert het als volgt:

“Een sociale firma is een onderneming die zich richt op zowel bedrijfseconomische continuïteit en/of winstgevendheid, als op het creëren van plekken voor arbeidsmatige dagbesteding en/of werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Meet en Greet Inkoopbeurs 1 juni bij Kwekerij Osdorp

Tot slot is uitgebreid gesproken over een te organiseren bijeenkomst voor inkopers en sociale ondernemers. Een ‘Social Enterprise Tour’ en een ontmoeting me Sociale ondernemers, beiden gericht op sociaal inkopen. De Social Enterprise Tour biedt een inkijkje in enkele sociale firma’s en de ‘ontmoeting met Sociale Ondernemers wordt georganiseerd bij Kwekerij Osdorp en biedt de mogelijkheid enkele Sociale ondernemers te ontmoeten en te horen welke producten/diensten er bij deze ondernemers afgenomen kunnen worden. Kwekerij Osdorp is in 2009 opgericht door Jeroen Rijpkema en Jeroen Klaassen. Inmiddels werken er zo’n 250 (ex) verslaafden, mensen met een psychische aandoening maar ook mensen die zich beter voelen door een gestructureerde dagbesteding. Gedurende de dag houden zij zich bezig met het telen en oogsten van groenten voor de gewone markt. Een succesvolle sociale onderneming waar wij op donderdag 1 juni te gast zijn voor een ontmoeting met Sociale Ondernemers. Noteer deze datum vast in de agenda. De bijeenkomst vindt plaats van 15.00 tot 18.30 uur.

Het was weer een inspirerende bijeenkomst van de themagroep Sociaal inkopen.

Deel dit bericht