99vanUtrecht, eerste sessie themagroep ‘Wet- en regelgeving’


Op 21 januari vond de eerste oriënterende sessie plaats van de themagroep ‘Wet- en regelgeving’ van de 99vanUtrecht. De bijeenkomst werd geleid door Ingrid Beukman, projectleider inclusief van Berenschot.

Welke wetten en regels vormen eigenlijk hindernissen voor werkgevers die werk willen maken van inclusie? Waar liggen de problemen en wanneer kan alleen politiek ingrijpen, dat wil zeggen het veranderen van de wetten en regels, een oplossing bieden? Op die vragen wil de themagroep de komende maanden een antwoord formuleren. Dat gaat de themagroep in eerste instantie doen door casussen te verzamelen. De deelnemers brengen zelf voorbeelden aan van wet- en regelgeving die de uitvoering van de Participatiewet of plannen rond Sociaal Return bemoeilijkten.

Mogelijke casussen

Bijvoorbeeld de casus van een werkzoekende met een beperking, die niet in aanmerking komt voor loondispensatie omdat de gemeente vasthoudt aan het eigen beleid en voor doelgroepers tussen de 22-27 jaar geen loondispensatie biedt. Of terugkerende casussen op het gebied van Social Return: zouden werkgevers niet meer vrijheid kunnen krijgen bij het invullen van hun SROI-verplichtingen, bijvoorbeeld door SROI niet per opdracht, maar per werkgever uit te laten voeren of door werkgevers zelf te laten kiezen voor een detacheringspartner. De meest in het oog springende casussen zullen de deelnemers gezamenlijk verder uitwerken.

Aanspreekpunten uitnodigen

Om er achter te komen hoe de wet- en regelgeving precies in elkaar zit, wil de themagroep aanspreekpunten rond die wetgeving uitnodigen, bijvoorbeeld beleidsverantwoordelijken van overheidsinstellingen, om in gesprek te gaan en te kijken wat de daadwerkelijke problemen zijn en waar – al pratende – vanuit gemeenschappelijke belangen al praktische oplossingen te bedenken zijn.

Inclusie duurzamer en gemakkelijker maken

Door als werkgevers met elkaar op te trekken, de verbinding te zoeken met de aanspreekpartners van overheidsinstellingen en – als er in gesprekken geen oplossingen gevonden kunnen worden – gezamenlijk op te trekken richting de politiek, kunnen inclusieve werkgevers het verschil maken. Het doel is immers er voor zorgen dat het duurzamer en vooral gemakkelijker wordt – zonder ingewikkelde regels en wetten – om inclusief te ondernemen!

De komende maanden zullen de bijeenkomsten om de maand plaatsvinden (13 maart, 22 mei en 10 juli).

Deel dit bericht