99vanUtrecht legt vinger op zere plek en bedenkt oplossingen


De themagroep Wet- en regelgeving van de 99vanUtrecht bereidde een nieuwe praktijktafel voor. De werkgevers, inclusief organisator Berenschot, zijn zeer gemotiveerd om aan een inclusieve arbeidsmarkt te bouwen. Maar dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Daarom werkte de groep tijdens een werkgeversontbijt drie belangrijke issues uit. Om deze op 8 oktober in dialoog met nieuwe wethouders met de portefeuille inclusie en diversiteit en hun beleidsmedewerkers- en uitvoerders te bespreken. 

Vindbaarheid van kandidaten
Punt één is dat werkgevers mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt graag een kans willen bieden, maar… waar zijn ze? Vooral voor tijdelijke klussen is het lastig om iemand uit de doelgroep te vinden, omdat job matchers liever inzetten op duurzame plaatsingen. Een duidelijk overzicht van werkzoekenden ontbreekt. Werkgevers geven aan dat commerciële “aanbieders” gemakkelijker en sneller kandidaten voorstellen dan publieke dienstverleners als het UWV of het WSP. Ook het daadwerkelijke aanbod is inhoudelijk niet voldoende vanuit WSP en UWV.

Privacywetgeving
Het is goed dat er voorzichtig wordt omgesprongen met persoonsgegevens, maar het maakt situaties voor een werkgever helaas een stuk minder inzichtelijk. “Ik zie op LinkedIn meer relevante info dan bij het Werkgeversservicepunt”, zegt een van de aanwezigen. Er wordt gepleit voor een minimale informatievoorziening waar onder andere te lezen is welke begeleiding of ondersteuning een werkzoekende nodig heeft.

Verbreding van de doelgroep
Werkgevers vinden het VN-verdrag tekort gedaan met deze regeling, omdat er nu sprake is van uitsluiting door middel van het doelgroep register. Bovendien is er nu een te grote focus op regelingen en subsidies en dat werkt vernauwend. Werkgevers die nu plaatsingen financieren vanuit centraal budget verwachten bijvoorbeeld dat uitsluiting van kandidaten die geen zicht hebben op regelingen toeneemt wanneer overgegaan wordt op afdelingsbudget.

Kortom
De 99vanUtrecht is in deze regio hét netwerk waarin werkgevers met elkaar aan een inclusieve arbeidsmarkt bouwen. Eén van de activiteiten is het onderdeel “praktijktafels”. Inclusieve werkgevers gaan in dialoog met publieke uitvoerders en vertellen waar ze tegenaan lopen. Het netwerk heeft in oktober 2017 en maart dit jaar al twee succesvolle praktijktafels georganiseerd. Er is genoeg stof om de komende praktijktafel op 8 oktober mee aan de slag te gaan. Wethouders, beleidsmakers en uitvoerders zijn welkom om met deze inclusieve, maatschappelijk betrokken werkgevers aan oplossingen te werken.

Lees hier het hele verslag van het werkgeversontbijt op 25 juni.