99vanUtrecht maakt kennis met Stichting Art. 1 Midden Nederland


Bij de bijeenkomst van 10 juli met de themagroep Kennisdeling 99vanUtrecht was het woord aan Mieke Janssen van Stichting Art. 1 Midden Nederland. Zij gaf een presentatie over de meerwaarde van diversiteit in het personeelsbestand.

Stichting Art. 1 is als antidiscriminatiebureau een onafhankelijke stichting. Mensen die zich gediscrimineerd voelen, kunnen terecht bij één van de vier klachtbehandelaars. Zij hebben kennis van de Wet Gelijke Behandeling en helpen mensen gratis bij het halen van hun recht.

Discriminatie is niet alleen een juridisch fenomeen, maar ook een maatschappelijk probleem. Het vertrouwen van burgers in overheidsorganisaties neemt af. Daarom participeert Stichting Art. 1 in allerlei projecten en krijgt de stichting budget van de gemeenten Amersfoort en Utrecht voor allerlei preventieve activiteiten. Ook wordt Stichting Art. 1 ingehuurd door Het Ministerie van Sociale Zaken om in arbeidsmarktregio’s bedrijven te stimuleren om aan een divers medewerkersbestand te werken.

Mieke legt uit wat diversiteitsmanagement is en wat de meerwaarde hiervan is. En wat er nodig is voor een succesvolle plaatsing bij een werkgever. Ze vertelt over het belang van een open organisatiecultuur, het veranderen van je klantengroepen en duurzaam ondernemen.

Naar aanleiding van onderstaand diversiteitsmodel ontstonden leuke discussies over vragen als ‘waarom is de man verantwoordelijk voor het gezinsinkomen?’ en ‘waarom krijgt iemand van 27 jaar makkelijker een baan dan iemand van 47 jaar’? Werkgevers selecteren op kwaliteit, maar horen zich niet te laten leiden door vooroordelen. Dan zal de vijver waarin ze vissen veel groter worden.

De presentatie was een mooi stukje uit het totaalprogramma dat gebruikt wordt voor onder andere recruiters. Het totaalprogramma leert meer over gespreksmethodiek, interactieve werkvormen en tips voor het selecteren van sollicitatiebrieven. Want, diversiteit in je personeelsbestand heeft veel voordelen. Het leidt tot kwaliteitsverbetering en je maakt meer kans op aanbestedingen. Je bent bewijsbaar MVO-ondernemer en er ontstaat een betere aansluiting met klantengroepen.

Wil je meer weten over Stichting Art. 1 Midden Nederland, heb je advies nodig of heb je interesse in deze presentatie? Neem een kijkje op de website of mail naar 99vanUtrecht@denormaalstezaak.nl.