99vanUtrecht van start: ook de regio Utrecht gaat inclusief


Met een drukbezochte kick-offbijeenkomst werd op vrijdag 16 december het startschot gegeven voor de 99vanUtrecht. Er kwamen meer dan 100 deelnemers af op het event bij de Rabobank, waar inclusieve werkgevers èn mensen met een arbeidsbeperking centraal stonden.

Fotograaf: Jorde Steenbeek

Meteen in zijn welkomstwoord gaf gastheer Wiebe Draijer (voorzitter raad van bestuur Rabobank) het goede voorbeeld met de belofte in 2017 circa 35 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren. Daarmee was de positieve toon gezet. Namens De Normaalste Zaak, het landelijke netwerk met bijna 500 inclusieve werkgevers, dat het initiatief voor de regionale 99van-netwerken heeft genomen, vertelden kwartiermaker Bert van Boggelen en regiocoördinator Marieke Mulder waar de regionale netwerken precies voor staan.

De 99vanUtrecht is namelijk geen op zichzelf staand fenomeen. Overal in Nederland worden regionale netwerken gesticht onder de naam ’99van’. De 99vanUtrecht zal komend jaar werkgevers in de arbeidsmarktregio Utrecht bij elkaar en in beweging brengen om arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo draagt ook de arbeidsmarktregio Utrecht bij aan onder andere de Banenafspraak: 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026.

Inclusieve initiatieven

De 99vanUtrecht mag dan nieuw zijn, dat betekent niet dat er in het Utrechtse geen inclusieve initiatieven zijn genomen. De kick-off van de 99vanUtrecht was een ideaal moment om die nog eens onder de aandacht te brengen. Zo was er een presentatie van Onbeperkt aan de Slag – een online matchingsplatform met offline meet & greets voor werkgevers en werkzoekenden met een arbeidsbeperking –  en werd de pilot ‘adopteer een school’ gepitcht; waarin praktijkscholen worden verbonden aan inclusieve werkgevers.

Verder waren er inspirerende bijdragen van De Realisten – jongeren met een arbeidsbeperking die werkgevers voorlichten over de Participatiewet en vaak levende vooroordelen over mensen met een arbeidsbeperking ontkrachten – en van Vakbond CNV Jongeren, over het belang van begeleiding op de werkplek voor een duurzaam dienstverband.

Doelgroep aan het woord

Omdat het niet alleen over werkgevers en samenwerkingspartners ging, maar natuurlijk ook om de doelgroep, kwam die volop aan het woord. Een aantal werkzoekenden kreeg de gelegenheid om zichzelf voor te stellen (wat in een geval meteen tot een werkaanbod leidde) en mensen die al een baan hadden, vertelden over hun ervaringen. Daaruit bleek hoe trots werk kan maken en hoe belangrijk kleine aanpassingen kunnen zijn. Jesper, die werkt bij Specialisterren, zei bijvoorbeeld: “Pas nu een aantal randvoorwaarden goed zijn geregeld, ontdek ik dat ik veel meer kan dan ik dacht.”

Fotograaf: Jorde Steenbeek

Om nog veel meer andere werkzoekenden ook te laten ontdekken wat ze kunnen en ze de kans te geven het beste uit zichzelf te halen, gaat de 99vanUtrecht komend jaar alles op alles zetten. Op dit moment zijn er 35 bedrijven aangesloten bij de 99vanUtrecht. Dat moeten er in de loop van het jaar steeds meer worden. Werkgevers als Berenschot, UMC, Event Support Holland, ISS, Rabobank, JK Car Care, U-stal, The Colour Kitchen en Specialisterren vormen de kopgroep. Tijdens de bijeenkomst vertelden ze over hun motivatie om inclusief te willen zijn en de ervaringen die ze tot nu toe hebben opgedaan.

Themagroepen

De 99vanUtrecht zal worden opgezet rond een aantal themagroepen. De thema’s zijn door de deelnemende werkgevers zelf bepaald, op basis van hun vragen en de problemen waar ze tegenaan lopen. Tot de thema’s behoren kennisdeling, profilering, duurzaam werk, wet- & regelgeving, maar ook partnerschappen tussen onderwijs & werkgevers. Tijdens de kick-off konden partners zich aansluiten bij een van de werkgroepen en zich aanmelden als trekker.

  • UMC en Rabobank nemen het voortouw in de themagroep kennisdelen, bijvoorbeeld specifieke sectorkennis, de kennis die nodig is kansen binnen grote bedrijven te creëren of juist studenten met een arbeidsbeperking de stap naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.
  • Partners Berenschot en Specialisteren zetten zich in voor het thema wet- en regelgeving. Zij willen graag de belangen bundelen en de stakeholders verzamelen rondom bijvoorbeeld het thema social return.
  • Het bedrijf Event Support Holland monitort de profilering van werkgevers van de 99van en de resultaten van het netwerk. Zo vermijden we dat inclusief ondernemen enkel windowdressing is.
  • U-stal en JK Car Care willen zich inzetten voor duurzaam werk. Ze geven aan binnen het netwerk te willen kijken wat er nodig is om vaste banen te creëren voor de doelgroep.
  • ISS en The Colour Kitchen zetten zich in voor de partnerschappen tussen onderwijs & werkgevers. Door te mee te werken aan de ontwikkeling van vakopleidingen, krijgt de doelgroep namelijk nieuwe mogelijkheden én een snellere entree richting werkgevers.

Positieve, inclusieve ontwikkelingen

Net voor de bijeenkomst werd afgesloten met een borrel, was het woord aan Victor Everhardt (wethouder gemeente Utrecht) en Aart van der Gaag (commissaris 100.000 banen VNO-NCW). Van der Gaag zag de afgelopen jaren veel positieve, inclusieve ontwikkelingen: “Werkgevers maken een beweging en de wetgeving wordt soepeler.” Everhardt zegde de 99vanUtrecht zijn ondersteuning toe: “Laten we samen experimenteren, maar als de gemeente juist even buiten beeld moet blijven, laat het dan ook gerust weten.”

Fotograaf: Jorde Steenbeek

Lees meer over de planning van de 99vanUtrecht en over de ambities en ervaringen van de aangesloten werkgevers op 99vanutrecht.nl. Werkgevers uit de regio die ook ruimte willen maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen zich aanmelden via een e-mail aan 99vanutrecht@denormaalstezaak.nl.