99vanUtrecht: Startbijeenkomst thema ‘stakeholders’


Op 24 januari ontving Kathleen van Verseveld van MEE de themagroep ‘stakeholders’ van de 99vanUtrecht in het MEE gebouw in Utrecht Overvecht. De themagroep werd gevormd op de kick-off van de 99vanUtrecht op 16 december 2016. De aanwezigen benutten deze eerste bijeenkomst om haar prioriteiten vast te leggen.

De themagroep ‘stakeholders’ wil allereerst het speelveld – en de spelers – rond inclusief werkgeven in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht in kaart brengen en samenwerkingen tussen verschillende initiatieven tot stand brengen. Deze arbeidsmarktregio omvat niet de gehele provincie, maar de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.

Vervolgstappen

Een volledig overzicht van de betrokken partijen, gestarte projecten en beschikbare hulpmiddelen is een onmisbare basis om vervolgstappen te kunnen zetten en er voor zorgen dat inclusie echt de normaalste zaak van de wereld wordt in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Tot de vervolgstappen die de themagroep ‘stakeholders’ definieerde, behoren betere informatievoorziening voor het MKB, bijvoorbeeld via ondernemingsverenigingen, ook door de samenwerking te zoeken met partijen die al over inclusieve expertise beschikken.

Het gesprek zoeken en de doelgroep vinden

Om tot echt inclusief werkgeven te komen, ook zonder de Participatiewet als motiverende factor, is het van belang dat inclusieve werkgevers samen een vuist maken in de richting van de politiek en het gesprek zoeken met lokale overheden om regelingen op maat te treffen. Het vinden van de doelgroep is een van de grootste problemen waar werkgevers tegenaan lopen. Dat zou ondervangen kunnen worden door te denken vanuit de doelgroep zelf en ze de tools te geven om zichzelf te profileren. De gebruikelijke platforms zijn te massaal, in de praktijk blijkt de doelgroep niet in staat om zich daar effectief te presenteren.

Speelveld ludiek in kaart

De kern van de afspraken is, dat het voor werkgevers makkelijker kan worden om inclusief te werken als ze worden ontzorgd op het gebied van financiën en risico’s. Om dat te bereiken is het cruciaal dat het speelveld en de spelers rondom inclusief werkgeven in kaart wordt gebracht en er naar efficiënte samenwerkingsvormen wordt gezocht. Het is de bedoeling in juni het speelveld op een ludieke wijze in kaart te hebben gebracht. Als dat is gelukt, wordt contact gezocht met de gemeenten.

Een student HRM van de Hogeschool Ede was ook aanwezig. Hij wil zijn afstudeeronderzoek richten op inclusie en zal de themagroep de komende maanden ondersteunen. De eerste resultaten van de themagroep zullen gepresenteerd worden op een tussentijds event in mei. Tot die tijd zal de themagroep maandelijks bij elkaar komen.

De volgende bijeenkomst staat gepland op dinsdag 21 februari, van 15:00-16:30 bij MEE, Utrecht Overvecht.

De prioriteiten van de themagroep ‘stakeholders’

  1. Het speelveld – en de spelers – rond inclusief ondernemen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht in kaart brengen en samenwerkingen tussen verschillende initiatieven tot stand brengen;
  2. Versterken echt inclusief ondernemerschap, niet vanuit alleen Participatiewet, een inclusieve vuist maken richting politiek;
  3. Lokaal met gemeente regelingen treffen;
  4. Partijen met expertise betrekken;
  5. Durf de discussie aan te gaan;
  6. In beeld brengen van kandidaten.