99vanUtrecht-themagroep ‘Wet- en regelgeving’ maakt plannen


Op 21 januari vond de eerste sessie in 2018 van de themagroep ‘Wet- en regelgeving’ van de 99vanUtrecht plaats. Een goed moment om plannen te maken.

Na een korte terugblik op het afgelopen jaar was het tijd om de plannen voor 2018 te bespreken.

Plannen, vragen en speerpunten 2018

Belangrijk vraagstuk voor de deelnemers is de veranderde wet- en regelgeving: zijn loonkostensubsidie en loondispensatie nu geharmoniseerd en wat betekent dat voor werkgevers? Wie komt er nu bijvoorbeeld wel solliciteren en voorheen niet?

Verder zijn voor dit jaar de volgende speerpunten benoemd: jobcoaching, social return, Praktijkroute, no-riskpolis, en arbeidsmarktontwikkelingen (zoals de groeiende krapte op de arbeidsmarkt).

Verder is het de bedoeling minimaal 4 praktijktafels te organiseren, twee grote en twee kleine sessies.

Praktijktafels 2018

Dit jaar organiseert de themagroep vier of vijf praktijktafels, in ieder geval twee grote en twee kleine meetings. We vinden transparantie belangrijk en kiezen een praktische aanpak, waarbij de groep zelf veel kan ophalen. Vooralsnog staan deze maandagen gepland voor de praktijktafels: 19 maart, 25 juni, 3 september en 8 oktober.

Het is de bedoeling dat de acht overheids- en expertcontacten bij specifieke tafels aanwezig zijn (o.a. uitleg over opname in het doelgroepregister, over loonkostenvoordeel en lage-inkomensvoordeel, samenwerking met publieke partijen (UWV, WSP).

Deel dit bericht