99vanZwolle: vervolg initiatiefbijeenkomst


Als vervolg op de initiatiefbijeenkomst van 29 juni, werd op 25 oktober een vervolgbijeenkomst georganiseerd bij Scania in Zwolle.

In juni werd in algemenere zin gediscussieerd over de mogelijkheden voor een regionaal netwerk van inclusieve werkgevers die samen aan de slag willen om regionale doelstellingen te bereiken en knelpunten op te lossen. Deze vervolgbijeenkomst stond in het teken van uitdagingen. Welke uitdagingen ervaren de werkgevers in Zwolle bij het inclusief werkgeverschap en waar kunnen we gezamenlijk onze schouders onder zetten? Het doel is om dit direct te vertalen in concrete acties.

De werkgevers definieerden zes thema’s waar de 99vanZwolle mee aan de gang wil gaan:

  1. Vindbaarheid van kandidaten: hoe komen werkgevers aan geschikte medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt? Er zou gewerkt moeten worden aan een toegankelijker en transparanter database, maar ook het organiseren van laagdrempelige Meet & Greets tussen werkgevers en werkzoekenden kan helpen.
  2. Kennis en ervaring delen: Kennis is vaak niet makkelijk toegankelijk en het netwerk van De Normaalste Zaak en de 99van kan bijdragen aan het verbinden, het delen van goede voorbeelden en succesfactoren, bijvoorbeeld over de begeleiding van de doelgroep. Idealiter wordt er een landelijk kenniscentrum opgezet.
  3. Wet & regelgeving: Inclusief ondernemen vraagt samenwerking met UWV en gemeenten. De 99van kan zich inspannen om de samenwerking meer op basis van vrijheid en vertrouwen te laten plaatsvinden. Werkgevers die zich positief inspannen, zouden beloond moeten worden voor het ‘goede’.
  4. Ambassadeurs inclusief werkgeverschap: draagvlak op de werkvloer is een must. Een ambassadeursgroep zou succesverhalen kunnen delen.
  5. SROI: er zijn verschillende manieren om te voldoen aan verplichtingen op het gebied van SROI. Door zelf mensen in dienst te nemen, maar bijvoorbeeld ook via inkoopprocessen. Kennisdeling is ook hier veel gevraagd.
  6. Het vergroten van het aantal inclusieve werkgevers: de 99vanZwolle kan een rol spelen bij het enthousiasmeren van klanten en stakeholders omtrent inclusief werkgeverschap om nog meer banen voor deze doelgroep te realiseren.

Initiatieven bundelen

Wezo Zwolle is sinds enige tijd bezig met een verkenning voor een werkgevers-koplopers groep. Deze groep treedt regelmatig in gesprek met de faciliterende overheidsinstanties en is inspirator voor andere werkgevers. In een voorafgaand overleg en tijdens deze bijeenkomst is de wens uitgesproken om niet meerdere initiatieven naast elkaar te organiseren. De groep koplopers haakt aan bij de 99vanZwolle waarin middels praktijktafels de dialoog wordt gevoerd tussen werkgevers en overheidsinstanties.

Vervolgstappen

De werkgevers in Zwolle gaan direct aan de slag met de verdere verkenning van de 99vanZwolle en de themawerkgroep zal zich richten op het vinden van praktische oplossingen voor ‘vindbaarheid van kandidaten’.

Volgende bijeenkomst 99vanZwolle

Op 24 januari organiseren we een volgende brede bijeenkomst voor de 99vanZwolle. Daarin presenteert de kerngroep de aanpak voor de 99vanZwolle en de themawerkgroep zal de eerste resultaten delen voor de vindbaarheid van kandidaten. Verder wordt er voortgebouwd op de vijf andere thema’s en is er voldoende ruimte om nieuwe ontwikkelingen te delen. Wij nodigen jullie van harte uit om collega-bedrijven mee te nemen die ook goed bij de 99vanZwolle passen. Zet 24 januari vast in uw agenda. De officiële uitnodiging volgt spoedig.


Bij de bijeenkomst op 25 oktober 2016 waren de volgende werkgevers aanwezig:

Hemmink (Karsten Dijkstra), Wezo (Karin Kranendonk), BC Group (Bernhard Nanninga), Scania (Corine Kappers en Betsie Grube), GOM (Rolf Beumer), Deltion College (George Langenberg), Axxor (Janine Wiersma), Zalsman Kampen (Gerwin de Vries), Rabobank IJsseldelta (Ineke Bruinsma) en De Normaalste Zaak (Bert van Boggelen en Hester ten Dolle).

Deel dit bericht