DNZ_logo_mvo_02._nb
twitter linkedin instagram 
Beste nieuwsbrieflezer,
We zijn nu halverwege 2021, na een onstuimig eerste halfjaar. De pandemie, alle maatregelen, de heftige impact op sommige sectoren, de brede invloed op ieders leven en werk... Nu we naar wat rustiger vaarwater lijken te bewegen, kunnen we de stand opmaken en de draad weer oppakken. Als we kijken naar de arbeidsmarktcijfers, lijkt de impact op werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt gelukkig beperkt.

De resultaten die via onze enquête binnendruppelen, tonen tot dusver zelfs aan dat werkgevers vooral een groei in baanmogelijkheden zien! We hopen daarom dat de overheid gauw de regie pakt om tot een bredere en rechtvaardige banenafspraak te komen, met ook een betere (overheids)uitvoering. Zie ook onze brief aan de formateur.
Hoe dan ook, we blijven roeien met de riemen die we wél hebben, op weg naar een inclusievere arbeidsmarkt. We helpen onze partners zo veel mogelijk kansen te benutten. We organiseren online uitwisselingssessies en onze projecten dragen hier ook aan bij.

In dit halfjaaroverzicht geven we je een update over onze activiteiten en wat we als netwerk in de eerste helft van dit jaar gedaan en bereikt hebben.

- Steven Hubeek, gangmaker De Normaalste Zaak
Halfjaaroverzicht netwerk
Een paar weken geleden bereikten we de mijlpaal van 2000 volgers op LinkedIn (zie WIN-actie!) en naar verwachting verwelkomen we binnenkort onze 700e partner. Dat vinden we natuurlijk geweldig nieuws! Wist je dat we nieuwe partners altijd persoonlijk uitnodigen voor de eerstvolgende (online) sessie die op de agenda staat? Zo maken zij zo snel mogelijk kennis met andere ambitieuze werkgevers en met onze activiteiten. In de afgelopen maanden organiseerden we bijna wekelijks een sessie. Soms om ‘gewoon’ even met elkaar te sparren onder de noemer Inclusie-intervisie, maar vaak ook rondom een specifiek thema. We blikken er op een paar terug en geven je daar een aantal (lees)tips bij.
Lees verder
Halfjaaroverzicht projecten
Naast onze netwerkactiviteiten, houden we ons dagelijks bezig met initiatieven en projecten die direct of indirect bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Wist je bijvoorbeeld dat De Normaalste Zaak betrokken is bij het impactprogramma van het tv-programma De Wasstraat? Hoe gaaf is dat? We geven je natuurlijk ook graag een update van de andere projecten waar wij zelf (mede-)initiatiefnemer van zijn: het project Loonkostensubsidie, het project Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid en het project Partnerships voor meer banen.
Lees verder
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat jouw organisatie betrokken is bij
De Normaalste Zaak.
Uitschrijven | Abonnement beheren
De Normaalste Zaak