DNZ_logo_mvo_02._nb
twitter linkedin instagram 
Beste nieuwsbrieflezer
De eerste maand van 2021 zit er alweer op. Januari is vliegend gestart met o.a. een samenwerking met SZW over verbeteringen van de banenafspraak en een volle agenda met uitwisselingssessies. Het wordt een uitdagend jaar en we werken er met elkaar hard aan om er vooral ook een inclusief jaar van te maken. De meest recente cijfers over de banenafspraak vallen niet tegen. En ondanks dat het kabinet demissionair is, behandelt de Tweede Kamer volgende week dan eindelijk het Breed offensief, inclusief een aantal praktische verbeteringen voor inclusieve werkgevers. Verbeteringen waar we ook vanuit DNZ ons sterk voor hebben gemaakt. In dit overzicht vertellen we wat we in 2020 (nog meer) samen hebben bereikt en blikken we vooruit naar wat komen gaat.
Infographic DNZ 2020 jaaroverzicht
Netwerk
De webcam is terug van weggeweest. Ook onze online uitwisselingssessies boden uitkomst. De eerste sessies gingen vanzelfsprekend over inclusief werkgeverschap in coronatijd. Dankzij de inbreng van de deelnemers waren we in staat belangrijke signalen richting SZW af te geven en was het een opluchting toen Van Ark besloot dat er geen verrekening van loonkostensubsidie met de NOW zou komen. Maar er kwamen ook andere thema's aan bod, zoals selecteren zonder vooroordelen en inclusieve technologie. Bij sommigen werd de behoefte aangewakkerd om zo nu en dan dieper de inhoud in te duiken. Onze inclusie-intervisie draait om die verdieping.
We vertellen je graag meer over de bijeenkomsten van afgelopen jaar en hoe we daarmee verdergaan.
Lees verder
Foto nieuwsbrief3
Naast onze netwerkactiviteiten, hebben partners van De Normaalste Zaak ook in 2020 actief deelgenomen aan projecten en initiatieven die bijdragen aan de inclusieve arbeidsmarkt. Een van die projecten betreft de werkgeversdienstverlening rondom loonkostensubsidie (LKS). Op verzoek van SZW hebben we samen met gemeenten een eenduidige werkwijze rondom LKS ontwikkeld. In 2020 zijn alle gemeenten uitgenodigd om hierop over te stappen. Inmiddels is ruim een kwart van de gemeenten hiermee bezig en eind 2021 moet dat meer dat driekwart zijn.
Andere belangrijke projecten die ook dit jaar een vervolg krijgen zijn Partnerships voor meer banen en Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Meer weten?
Lees verder
Visie
In juni vertelden meer dan 40 werkgevers aan 6 Kamerleden over de impact van corona op inclusief werkgeverschap. Uiteraard kwam ook de banenafspraak ter sprake, die enerzijds een flink succes is met meer dan 58.000 nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking en anderzijds een bredere inclusieve arbeidsmarkt in de weg staat. En dat het daarom belangrijk is dat er een nieuwe en bredere banenafspraak komt. Inmiddels staan contouren van deze afspraak mede met inbreng vanuit De Normaalste Zaak in de steigers.
Daarnaast kwamen er een aantal kleinere voorstellen langs waarop we op basis vanuit de praktijk hebben gereageerd.
Lees verder
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat jouw organisatie betrokken is bij
De Normaalste Zaak.
Uitschrijven | Abonnement beheren
De Normaalste Zaak