DNZ_logo_mvo_02._nb
twitter linkedin instagram 
- nieuwsbrief november 2022 -
Maxima_en Minister_sociale_zaken

Nieuwkomers welkom op de arbeidsmarkt

Op 8 november opende Koningin Máxima, samen met de Minister van SZW, Karien van Gennip, officieel het online platform RefugeeWork. Werkzoekenden kunnen op dit nationale platform, dat een samenwerkingsverband is tussen VluchtelingenWerk Nederland en Start Foundation, in hun eigen taal een profiel aanmaken. Werkgevers zien een vertaalde versie en kunnen op basis van competenties de juiste match vinden. Lees hier het verslag van de officiële opening.

Hoe meer werkgevers meedoen, hoe sneller nog meer mensen aan het werk komen. Dus doe ook mee en meld uw vacatures nu aan. Voor meer informatie of vragen neem contact op met info@refugeework.nl.

Veel werkgevers hebben zich het afgelopen jaar actief ingezet om Oekraïners zo veel en zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Dat is goed gelukt want inmiddels heeft ruim driekwart een baan. Nu is het tijd voor een volgende stap: van tijdelijk werk naar duurzaam werk. Dat vraagt soms om een extra investering, onder meer op het gebied van matching en opleiding. Duurzaam werk bieden vraagt ook om een bepaalde mindset: voor medewerkers, zeker zij die gevlucht zijn, is het belangrijk om gelijkwaardigheid te voelen.

Alle informatie nog even op een rij:
Q&A werk bieden een Oekraïners
Informatie van Immigratie- en Naturalisatiedienst
money-g02467e621_1280

Netwerk Gelijke kansen: Inclusief werkgeven betekent ook gelijke arbeidsvoorwaarden en gelijk belonen

In tijden van krapte op de arbeidsmarkt wil je een attractieve werkgever zijn. En een attractieve werkgever is steeds vaker een inclusieve werkgever. Het is dan ook een onderwerp dat aan de cao-tafel steeds vaker speelt of juist zou moeten gaan spelen. Het thema inclusieve arbeidsvoorwaarden en inclusief belonen kwam 15 november aan bod. Lees hier het verslag. Op 13 december zal in dezelfde reeks gesproken worden over doorstroom en behoud, en krijg je antwoord op de vraag hoe je als werkgever aantrekkelijk bent voor mensen met verschillende achtergronden, leeftijden en genders. Meld je hier aan
anthony-tran-i-ePv9Dxg7U-unsplash - Bewerkt

40% werkgevers ziet werkstress als belangrijk bedrijfsrisico

42% werknemers wil maatregelen tegen werkstress

Dit staat in de factsheet van TNO over werkstress in 2021. Hoge werkdruk en het ervaren van minder autonomie en vrijheid zijn de grootste veroorzakers van burn-out klachten van 1,3 miljoen werknemers afgelopen jaar. Dat resulteerde in 11 miljoen verzuimdagen vanwege werkstress, in 2020 waren het er nog 9 miljoen, en dat betekent een kostenpost van 2,8 miljard euro. Op 6 december is er een extra kennissessie met spreker Bas Snippert over hoe je als werkgever kunt bijdragen aan een duurzame succesvolle re-integratie als medewerkers uitvallen door psychische klachten. Meld je hier aan. Op 14 november bespraken we de signalen van psychische klachten en hoe je verzuim kunt voorkomen. Lees hier het verslag
SiB

Toolkit voor effectievere ondersteuning van medewerker met geldzorgen

Geldzorgen onder werknemers is een urgent thema en de verwachting is dat er een boeggolf aan schuldenproblematiek aankomt. Werkgevers kunnen een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van werknemers die kampen met (dreigende) geldzorgen.

In de toolkit ‘Schulden in Bedrijf’! zie je hoe je medewerkers op een effectieve manier kunt bijstaan.
Nieuwsbrief DNZ 10 jaar

Er is er een jarig!

De Normaalste Zaak bestaat 10 jaar

Al 10 jaar lang zetten wij ons in voor de inclusieve arbeidsmarkt. Samen met jullie, onze partners, hebben we al veel bereikt en dat gaan we vieren op 25 mei 2023. Save the date!
Nieuwsbrief agenda
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat jouw organisatie betrokken is bij
De Normaalste Zaak.
Uitschrijven | Abonnement beheren
De Normaalste Zaak