DNZ_logo_mvo_02._nb
twitter linkedin instagram 
- nieuwsbrief september 2023 -
De Miljoenennota

De Rijksbegroting onder de loep: komt de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij?

Vorige week noemde de koning in de Troonrede al vrij snel het belang van kansengelijkheid. En vooral de opdracht aan ons allemaal om hier aan te (blijven) werken. Een opdracht die De Normaalste Zaak al jaren als haar belangrijkste taak ziet. Maar waar blijven de maatregelen die de overheid zélf kan treffen om de arbeidsmarkt eerlijker en inclusiever te maken? Wat ons betreft mogen de plannen een stuk ambitieuzer…
Lees verder
Woordassociaties 'leadership' als vision, motivation, support, mentor, team, management
Inclusief leiderschap is cruciaal voor een succesvol D&I-beleid. Maar wat houdt het precies in? Voor welke personen in een organisatie is die rol weggelegd en welke vaardigheden heeft een inclusieve leider nodig? Als De Normaalste Zaak willen we dieper in dit thema duiken en daar hebben we jullie bij nodig. Heeft jouw organisatie een leiderschapsprogramma waar inclusie een centrale rol in speelt? Of heb je misschien eens een cursus over inclusief leiderschap gevolgd waar je wel (of niet!) enthousiast over bent? Alle tips zijn welkom.
Lees verder
Divers team
Binnenkort buigt de Tweede Kamer zich in een commissiedebat over het thema arbeidsmarktdiscriminatie. Samen met werkgeversvereniging AWVN, VNO-NCW en MKB Nederland hebben we de commissie een brief gestuurd, waarin we het belang van gelijke kansen onderstrepen. We noemen in de brief drie concrete voorstellen; we pleiten onder andere voor één integrale aanpak, in plaats van alle verschillende doelgroepbenaderingen die de overheid op dit moment hanteert. Benieuwd naar de gehele brief?
Lees verder
Gracia Clijdesdale
Gracia Clijdesdale is Kwartiermaker Participatie bij de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Haar expertises? Het creëren van draagvlak, het opzetten van netwerken én SROI. Zijn dat nu net de thema’s waar je als onderwijswerkgever op vastloopt? Schroom dan niet om contact met haar op te nemen. En lees vooral eerst even haar aanstekelijke verhaal, over haar persoonlijke drijfveren en hoe ze met een beetje 'brutaliteit' verandering teweeg brengt.
Lees verder
Nieuwsbrief agenda

Onze agenda wordt wekelijks aangevuld.
Nieuwsbrief nieuwe partners
Voor steeds meer organisaties wordt inclusief werkgeven de normaalste zaak. Geen wonder dat ons netwerk blijft groeien en steeds meer bedrijven zich aansluiten: bijna 750 partners zijn altijd bereid hun – goede en minder goede – ervaringen te delen en elkaar te inspireren. In de afgelopen maanden hebben we met trots de volgende nieuwe partners mogen verwelkomen:

MondzorgPlus - VpG Techniek - MKB in Transitie - Stichting Voorgezet Onderwijs Meppel e.o. (VOMEO) - MyLifeTack
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat jouw organisatie betrokken is bij
De Normaalste Zaak.
Uitschrijven | Abonnement beheren
De Normaalste Zaak