---
---

Nieuws

Routkaart Inclusief Ondernemen

Routes naar inclusief ondernemen in beeld

De kennis en praktijkervaringen met inclusief ondernemen uit ons partnernetwerk zijn samengebracht in de routekaart inclusief ondernemen. Deze maakt de belangrijkste thema’s, vraagstukken en actiemogelijkheden voor een werkgever in één oogopslag zichtbaar. Ook in onze website is deze routekaart geïntegreerd. Wij nodigen u van harte uit om uw eigen route te doorlopen. Samen met de vele praktijkverhalen van andere partners vormen uw ervaringen de basis voor onze routekaart. We merken dat het thema participatie en inclusie bij steeds meer werkgevers gaat leven. We helpen andere werkgevers door onze kennis en ervaringen te delen. Dat kan nu nog eenvoudiger, door deze routekaart te verspreiden in uw netwerk. Heeft u aanvullingen of opmerkingen? Laat het ons weten via info@denormaalstezaak.nl

Conferentie 'Doorbreken naar meer arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking'

Op 9 september 2015 vond de conferentie  ‘doorbreken naar meer arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking’ plaats bij EY in Amsterdam. 250 deelnemers, grotendeels werkgevers bediscussieerden o.a. met Jetta Klijnsma en Aart van der Gaag de succes- en knelpunten op weg naar de inclusieve arbeidsmarkt. Dit naar aanleiding van het onderzoek bij Albert Heijn uitgevoerd door Accenture. Het onderzoek geeft een beeld van de uitdagingen van Albert Heijn om eind 2016 2.000 wajongeren in de winkels aan de slag te hebben, en de uitdaging van het UWV om voldoende kandidaten te leveren. Voor de werkgevers een zeer herkenbaar verhaal. Vanuit aanwezige werkgevers werden de volgende 3 verbeterpunten het meest genoemd. - Lees meer

Perspectief op Social Return: Inkoopkracht effectief benutten voor een inclusieve arbeidsmarkt

Zowel werkgevers als gemeenten blijken te worstelen met een goede invulling van social return. Daarom organiseert De Normaalste Zaak op 25 november aanstaande samen met InterPactum en MVO Nederland een dialoog bijeenkomst. 50 werkgevers en 50 vertegenwoordigers van gemeenten gaan in gesprek over het thema dat hen beiden raakt: hoe maken we inkoopkracht tot effectief instrument voor een inclusieve arbeidsmarkt? Heeft u als werkgever ervaring met social return verplichtingen bij gemeentelijke aanbestedingen? En wilt u als bedrijf aanwezig zijn om mee te werken aan oplossingen voor praktische knelpunten? Zorg er dan voor dat de contactpersoon voor social return van uw bedrijf op de hoogte is van deze bijeenkomst en meldt hem/haar aan. - Lees meer

Kennissessies sociaal en inclusief inkopen

Op dinsdag 6 oktober heeft De Normaalste Zaak met Accenture een rondetafelbijeenkomst georganiseerd waar zeven bedrijven uit het Grote Bedrijven Netwerk bij elkaar kwamen om de uitdagingen omtrent sociaal en inclusief inkopen te bespreken. De conclusie was dat er nog nauwelijks ervaring is met een beleid op inclusief inkopen. De deelnemende bedrijven waren het er over eens dat het belangrijk is om de handen ineen te slaan en actief ervaringen te gaan uitwisselen over de manier waarop grotere ondernemingen het gesprek kunnen aangaan met hun opdrachtnemers over inclusie. In de volgende sessie in januari wordt een aantal praktijk casussen gepresenteerd en besproken. Wilt u als bedrijf meedoen met deze kennissessies over sociaal kopen? Neem dan contact op met Evie Kamp, intern coördinatie Grote Bedrijven Netwerk van De Normaalste Zaak. - Lees meer - 

De Normaalste Zaak in radioprogramma People Power

Ricoh en Locus Netwerk in radioprogramma People Power

Hoe kunnen we optimaal samenwerken met Sociale Werkvoorzieningen en sociale ondernemingen? Deze vraag stond centraal in het radioprogramma People Power van De Normaalste Zaak en New Business Radio op maandag 12 oktober. Interviewer Glenn van der Burg sprak met Gert-Jan Mannak van Ricoh en Marianne van Schaik van Locus Netwerk. U kunt de uitzending hier terugluisteren. - Lees meer

---

Nieuws uit de regio

99van-netwerken

Daar waar mogelijk start De Normaalste Zaak samen met regionale werkgeversverenigingen en andere lokale partners, regionale netwerken. Deze netwerken zijn herkenbaar onder de naam 'De 99 van…'. Deze regionale aanpak maakt het makkelijker om elkaar lokaal te vinden en samen op te trekken bij vraagstukken die om lokale kennisuitwisseling en oplossingen vragen. Het getal 99 staat voor onze ambitie om aan ieder regionaal netwerk ten minste 99 werkgevers, zowel MKB als grote(re) bedrijven te verbinden. Zo bouwen we zowel landelijk als regionaal samen aan een arbeidsmarkt waar voor iedereen die wil en kán werken plek is.

Partners in de regio Amsterdam en Rotterdam zijn al aan de slag met een eigen 99van-netwerk. Maastricht-Heuvelland en Haaglanden zitten in de voorbereidende fase. Alle partners van De Normaalste Zaak ontvangen vanzelfsprekend uitnodigingen voor de voor hen relevante regionale initiatieven. Ziet u mogelijkheden om samen met andere werkgevers te starten met een 99van-netwerk in uw regio? Neem dan contact op met Hester ten Dolle. - Lees meer

---

Nieuwe partners

Voor steeds meer ondernemers en werkgevers wordt inclusief ondernemen de normaalste zaak. Geen wonder dat ons netwerk blijft groeien en steeds meer bedrijven zich aansluiten: de partners zijn altijd bereid hun – goede en minder goede – ervaringen te delen en elkaar te inspireren. Verspreid deze flyer in uw eigen netwerk; en laat ons netwerk groeien!

In de afgelopen maanden hebben we als nieuwe partners mogen verwelkomen:
Leger des Heils Groningen/Emmen - GarantieBaan.nl - ADO Houten Speelgoed - TNO - Stichting MEO - Pure Ambition - Scauting Talent - Alfa & Zorg - Zadkine Entreecollege - GOED BV - Crêpes & Smoothies  - Delta Lloyd - WerksaamBeter - Leger des Heils Amsterdam - gemeente Amsterdam

---

Uitgelicht

Op onze site maken wij zichtbaar wat onze partners doen. Dat inspireert anderen en zo kunnen partners van elkaar leren. Er zijn korte kennismakingsverhalen:

• Ampliar: "De overheid voelt zich steeds minder verantwoordelijk"

• Aegon: "Mensen uit de doelgroep willen laten zien wat ze waard zijn"

• Bolletje: "We zetten het menselijke aspect voorop"

• ITvitae: "Samenleving doet zichzelf tekort door bijzondere mensen buiten te sluiten"

Daarnaast zijn er praktijkvoorbeelden die praktijk voorbeelden van geven aan de hand van partnerorganisaties:

• PGGM: "werkervaringsplaatsen hoogopgeleiden binnen 'Het Nieuwe Werken'"

Bent u partner van De Normaalste Zaak, en wilt u ook anderen inspireren met uw ervaringen, laat het ons weten en stuur een e-mail naar info@denormaalstezaak.nl

---

Overig nieuws

Nieuw contactpersoon bij De Normaalste Zaak

Per 1 september is Hester ten Dolle werkzaam voor De Normaalste Zaak. Zij vervangt Frederick Stuyling De Lange en draagt zorg voor de organisatie van alle bijeenkomsten en activiteiten van De Normaalste Zaak. Daarnaast is ze het aanspreekpunt voor alle bestaande en nieuwe partners. U kunt haar bereiken via hestertendolle@denormaalstezaak.nl en 06 533 785 03.

Portal ‘opnaarde100000.nl’ is live

VNO-NCW, MKB en LTO hebben een online portal opgezet, waarop organisaties die aan werkgevers iets te bieden hebben op het gebied van inclusief werkgeven hun kennis, ervaring en diensten kunnen aanbieden. Vanzelfsprekend vindt u De Normaalste Zaak hier ook. U vindt alles op www.opnaarde100000.nl

Tip voor het raadplegen van het doelgroepenregister

Simon Butter van Deen Supermarkten heeft ervaren hoe hij op een eenvoudig en snelle wijze een registratie uit het doelgroepregister van het UWV kan opvragen. Op onze website vindt u hierover meer informatie. Klik hier voor de directe link naar het UWV.

Heeft u ook een goede tip voor andere werkgevers? Geef het ons door.

---

Agenda

30 oktober, Breda: AutiMatchdag, laagdrempelig met kansrijke ontmoetingen

19 november, Maastricht: Lancering 99vanMaastricht-Heuvelland*

20 november, Amsterdam: Grow2work symposium ‘Groeien naar Succes’

25 november, Utrecht: Perspectief op social return

26 november, Utrecht: Bijzondere training ‘Selecteren zonder vooroordelen’

26 november, Rotterdam: Werksessies en Meet & Greet 99vanRotterdam*

1 december, Den Haag: Start Haaglanden Onbeperkt Aan de Slag & 99vanHaaglanden*

10 december, Amersfoort: Symposium Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren

15 december, Den Haag: Meet & Greet Onbeperkt Aan De Slag / 99vanHaaglanden*

 

* save the date, nadere info volgt

---

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw organisatie betrokken is bij

De Normaalste Zaak.