---

Ons JAAROVERZICHT 2015
in woorden, beelden en cijfers.


Met dank aan ONZE 372 PARTNERS
en allen die meedenken en doen
om de INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT 
dichterbij te brengen.

---

Creëren van een inclusieve beweging

De Normaalste Zaak  is afgelopen jaar van 240 naar 372 partners gegroeid, die het begrip inclusief ondernemen op de kaart hebben gezet. 90% van de respondenten uit ons partneronderzoek heeft bij de start van het partnership hun geformuleerde ambities kunnen realiseren. 

 

---

De 99van succesvol concept voor regio's

Zomer 2014 startte De Normaalste Zaak met 20 partners 'De ambitie van Zuid'. Begin 2015 ging in deze regio Onbeperkt aan de slag live en na een jaar zijn de resultaten succesvol: 218 plaatsingen gerealiseerd! Tijd voor een uitrol met het 99van-concept: een regionaal netwerk van werkgevers die gezamenlijk bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt. De 99van is een onderdeel van De Normaalste Zaak en dient als magneet en katalysator voor andere werkgevers om ook met inclusief ondernemen aan de slag te gaan. In 2015 zijn o.a. de 99vanGroot-Amsterdam, 99vanHaaglanden en 99vanRotterdam gestart.

MEER

---

Beïnvloeden publieke mening

Via blogs, opiniestukken en gesprekken met  Tweede Kamerleden zijn thema’s als inclusieve inkoop aangestipt. Daarnaast hebben we de staatssecretaris Sociale Zaken meegenomen op werkbezoek bij onze partners. Tevens worden we door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport genoemd als goed voorbeeld

 

---

Op naar de 100.000

In september hebben VNO-NCW, MKB en LTO 'opnaarde100.000' gelanceerd; een online portal waar organisaties die aan werkgevers iets te bieden hebben op het gebied van inclusief werkgeven hun kennis, ervaring en diensten kunnen aanbieden. Vanzelfsprekend vindt u De Normaalste Zaak hier ook. 

 

---

Meer (social) media bereik

Mede dankzij onze samenwerkingspartner Webmastery, de radioprogramma’s met People Power en diverse opinie artikelen met partners is ons aantal website bezoekers en Twitter volgers enorm toegenomen. 

                                                    MEER

 

---

Druk bezochte partnerbijeenkomsten

In maart organiseerde De Normaalste Zaak twee partnerbijeenkomsten. Naast een kennismaking onderling hebben ook de samenwerkingsinitiatieven 'Onbeperkt aan de slag' en 'Werkgevers gaan inclusief' zich gepresenteerd. 

---

Diverse congressen en themabijeenkomsten

De Normaalste Zaak heeft vorig jaar diverse thema’s geagendeerd, zoals het de meerwaarde van autisme in het MKB en bijeenkomsten rondom het inkopersnetwerk en  Social Return

 

---

Kennisuitwisseling sociaal ondernemen in het buitenland

In het najaar is een kennisuitwisseling over socialer ondernemen tussen Nederland en Amerika georganiseerd. Samen met een bont gezelschap MVO deelnemers vanuit Nederland nam Henk Hölscher van Inntel Hotels Zutphen Resort én ambassadeur Zutphen Scoort deel aan een studiereis naar Texas, Verenigde Staten.

 

---

Resultaten onderzoek

De Normaalste Zaak en samenwerkingspartner Accenture hebben in het voorjaar van 2015 i.s.m. Ahold en UWV een onderzoek uitgevoerd naar de plaatsingsketen van Wajongers. Ahold wil voor het einde van 2016 in elke winkel twee Wajongers plaatsen (in totaal 2000). Op 9 september vond het congres 'doorbreken naar meer banen voor arbeidsbeperkten' plaats. Aan bijna 250 deelnemers en prominenten als Jetta Klijnsma, Aart van der Gaag en Tof Thissen werden de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd. Het blijkt lastig om dit beoogde aantal te behalen en De Normaalste Zaak wijst al geruime tijd op het gebrek aan kandidaten.

---

Diverse publicaties

Met Cedris, Oval, AWVN en ABU heeft De Normaalste Zaak een boek over de mogelijkheden voor 100.000 banen uitgebracht, met goede voorbeelden van bedrijven die het gewoon doen. Ook is samen met partner Reële een krachtenbundel uitgebracht met levensverhalen van  arbeidsbeperkten en hun werkgevers.

 

---
---

De Normaalste Zaak blijft zich de komende jaren inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt, de uitbreiding van het partnernetwerk en zal zichtbaar in de regio zijn via de 99van-aanpak. Per 2016 heeft De Normaalste Zaak de vorm van een stichting, met VNO-NCW, AWVN en MVO Nederland als bestuur. Wij danken, naast Start Foundation en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, alle betrokken samenwerkingspartners voor een succesvol jaar.

---

U ontvangt het jaaroverzicht omdat uw organisatie betrokken is bij De Normaalste Zaak.