---

Stichting De Normaalste Zaak

De Normaalste Zaak is (sinds 2016) een stichting met VNO-NCW, AWVN en MVO-Nederland in het bestuur. Met de start van de stichting De Normaalste Zaak zijn de structuur en het bestuur van De Normaalste Zaak formeel geregeld. Met als belangrijk aandachtspunt: hoe worden de partners van De Normaalste Zaak betrokken bij en krijgen invloed op de verder ontwikkeling van De Normaalste Zaak? Deze discussie wordt de komende maanden aangegaan. Uiteraard worden onze partners hierbij betrokken. - Lees meer -

---

Nieuws

Bedrijven realiseren 7.500 banen voor mensen met een beperking

Leergang Inclusief Ondernemen, ‘Anders kijken; gewoon doen’

Hoe kan uw onderneming het verschil maken met Inclusief Ondernemen? Gebaseerd op deze vraag heeft De Normaalste Zaak – i.s.m. Accenture en AWVN – de leergang Inclusief Ondernemen, ‘Anders kijken; gewoon doen’ ontwikkeld. De leergang bestaat uit vier verschillende masterclasses van wetenschappers en ervaringsdeskundigen. Tijdens de masterclasses wordt de kennis op het gebied van Inclusief Ondernemen gebundeld en belicht. - Lees meer

DNZ-partners IBM en Webmastery winnaars Business Walk of Fame

Samen op weg naar 100.000 banen voor ‘Special Talents’

Donderdag 28 januari vond het ICT-Event ‘De eerste stap naar sociaal ondernemen’ plaats. De centrale vraag was: Waar begint u als (MKB) ICT-werkgever of HR-eindverantwoordelijk als u sociaal wilt ondernemen? Om die vraag te beantwoorden, nodigde een combinatie van ICT-werkgevers, branche- en werkgeversvereniging Nederland ICT en werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak andere werkgevers uit.  - Lees meer

---

Nieuws uit de regio

Werkgevers bundelen krachten in de 99vanHaaglanden

Seminar Next Steps: Niets is onmogelijk

Er waren meer belangstellenden dan plaatsen (154 deelnemers), er waren uitstekende sprekers en de waardering voor het programma was groot. Het Next Steps Seminar ‘Niets is onmogelijk’, dat 11 februari in Ahoy Rotterdam tijdens het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament plaatsvond, was zeer succesvol. - Lees meer

Inspirerende kennismaking 99vanMaastricht-Heuvelland

Start 99vanZuid-Kennemerland&IJmond

De Normaalste Zaak initieert samen met regionale werkgeversverenigingen en andere partijen regionale netwerken door het hele land. Deze netwerken zijn herkenbaar onder de naam ‘99van’. Een kijkje in de keuken van de net gestarte '99vanZuid-Kennemerland&IJmond’. - Lees meer

Levendige Meet&Greet Haaglanden

Veel werkgevers van de Normaalste Zaak maken gebruik van Onbeperkt aan de Slag, een club die  zowel online als offline direct contact tussen werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers faciliteert. In Haaglanden vond de kick off eind 2015 plaats en hebben inmiddels twee geslaagde Meet&Greets plaatsgevonden. Werkgevers gaven aan verrast te zijn over de diversiteit aan werkzoekenden en het opleidingsniveau. - Lees meer - 

---

Nieuwe partners

Voor steeds meer ondernemers en werkgevers wordt inclusief ondernemen de normaalste zaak. Geen wonder dat ons netwerk blijft groeien en steeds meer bedrijven zich aansluiten: de bijna 400 partners zijn altijd bereid hun – goede en minder goede – ervaringen te delen en elkaar te inspireren. Verspreid deze flyer in uw eigen netwerk; en laat ons netwerk groeien!

In de afgelopen maand hebben we als nieuwe partners mogen verwelkomen:
MAAK BV - Baker & McKenzie - BB Pastorie Beek - Glazenwasserij Van Elten BV

---

Uitgelicht

Op onze site maken wij zichtbaar wat onze partners doen. Dat inspireert anderen en zo kunnen partners van elkaar leren. Er zijn korte kennismakingsverhalen:

• Leger des Heils: Werken is belangrijk voor het zelfvertrouwen

• Ferro-Fix: Opleiding door ‘learning on the job’

• Rabobank Rotterdam: Het is tijd om van reactief naar proactief te schakelen

Daarnaast zijn er praktijkvoorbeelden die praktijk voorbeelden van geven aan de hand van partnerorganisaties:

• Zalsman Kampen: Behoud eigen beschut werk tot aan pensioen of naar regulier werk

Bent u partner van De Normaalste Zaak, en wilt u ook anderen inspireren met uw ervaringen, laat het ons weten en stuur een e-mail naar info@denormaalstezaak.nl.

---

Overig nieuws

Checklist voor werkgevers om diversiteitsbeleid te ontwikkelen

Conferentie Jong geleerd: lessen uit ruim twee jaar WGI

Op 16 februari bezochten zo’n 200 mensen ‘Jong geleerd’, de werkconferentie van ‘Werkgevers gaan inclusief’, het AWVN-programma rond inclusief ondernemen. De middag stond in het teken van de lessen die we met elkaar geleerd hebben in drie jaar Banenafspraak in het Sociaal akkoord, twee jaar het programma ‘Werkgevers gaan inclusief’ en één jaar Participatiewet. - Lees meer

Vergoeding werkgeverslasten bij loonkostensubsidie blijft gelijk

1.000ste Wajonger bij Albert Heijn

Bij partner Albert Heijn is de 1.000ste Wajonger aan de slag gegaan. Hiermee is de helft van de toegezegde banen ingevuld en maakt dit AH een belangrijke ervaringsdeskundige werkgever op het terrein van inclusief werkgeven. Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma feliciteerde medewerker Sanne Jans met haar contract. - Lees meer

Regelhulp voor werkgevers

Het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft een digitale regelhulp voor werkgevers gelanceerd. Met deze tool kunnen werkgevers snel en makkelijk bepalen of ze recht hebben op premiekortingen als zij iemand in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. - Lees meer -

Brochure ‘Mensen met een beperking aan de slag helpen’ geactualiseerd

De brochure ‘Mensen met een beperking aan de slag helpen’, die AWVN vanuit haar programma ‘Werkgevers gaan inclusief’ heeft geschreven, is een duidelijke handreiking voor werkgevers die ruimte willen maken voor mensen met een beperking. - Lees meer -

---
---

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw organisatie betrokken is bij

De Normaalste Zaak.