---
---

Nieuws

Bedrijven realiseren 7.500 banen voor mensen met een beperking

Leergang Inclusief Ondernemen, ‘Anders kijken; gewoon doen’

In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de leergang Inclusief Ondernemen, 'Anders kijken; gewoon doen'. De Normaalste Zaak en Accenture werken samen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Het doel is dat ieders talent wordt benut, of de werknemer nu een beperking heeft of niet. Als volgende stap in deze samenwerking organiseren De Normaalste Zaak en Accenture, samen met AWVN, de leergang Inclusief Ondernemen. In de leergang wordt de in Nederland aanwezige kennis en ervaring voor het eerst gebundeld en op een inspirerende wijze overgedragen. De leergang gaat officieel van start! Er zijn nog enkele plekken beschikbaar.  - Lees meer

De Normaalste Zaak zkt: netwerkexpert (24 uur)

Steeds meer ‘99van’-netwerken komen van de grond. Elk ‘99van’-netwerk heeft een eigen regiocoördinator. Wij zijn per direct op zoek naar een netwerkexpert, die de regiocoördinatoren ondersteunt en adviseert bij de taak om hun regionale netwerk optimaal te laten functioneren. - Lees meer -

Brochure Perspectief op social return

Eind vorig jaar organiseerden De Normaalste Zaak, InterPactum en MVO Nederland een conferentie voor opdrachtgevers en opdrachtnemers over social return. Deze conferentie was aanleiding voor de publicatie ‘Perspectief op social return – inkoopkracht effectief benutten voor een inclusieve arbeidsmarkt’. - Lees meer -

Nadenken over een écht inclusieve arbeidsmarkt

"De Normaalste Zaak is altijd bereid om politiek Den Haag gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. Met onze inmiddels jarenlange inzet voor een inclusieve arbeidsmarkt hebben we ook wel enig recht van spreken. Met de verkiezingen in aantocht, lijkt het me een goed moment om eens opnieuw na te denken over inclusiviteit." - Lees de nieuwste blog van Bert van Boggelen -

---

Nieuws uit de regio

Werkgevers bundelen krachten in de 99vanHaaglanden

Update '99van'-netwerken

Samen met werkgevers en regionale werkgeversverenigingen initieert De Normaalste Zaak netwerken door het hele land. Deze netwerken zijn herkenbaar onder de naam '99van'. In verschillende regio’s zijn regionale netwerken in opbouw of al aan de slag,  zoals in Amsterdam, Utrecht, ZuidKennemerland en IJmond Rotterdam, Den Haag en Maastricht-Heuvelland (zie afbeelding). Ook in Twente is inmiddels een enthousiaste groep werkgevers actief met de voorbereiding. Ziet u mogelijkheden om samen met andere werkgevers te starten met een 99van-netwerk in uw regio? Neem contact op via info@denormaalstezaak.nl. - Lees meer

Inspirerende kennismaking 99vanMaastricht-Heuvelland

Verrijkende bijeenkomst 99vanGroot-Amsterdam

Op 15 februari kwamen werkgevers samen voor een kennissessie rond werving en selectie vanuit het netwerk de 99vanGroot-Amsterdam, met aansluitend een Meet & Greet met werkzoekenden met een beperking. ‘Het proces van vacature tot plaatsing’ was het onderwerp van de kennissessie.  - Lees meer -  - klik hier voor de videoimpressie -

---

Nieuwe partners

Voor steeds meer ondernemers en werkgevers wordt inclusief ondernemen de normaalste zaak. Geen wonder dat ons netwerk blijft groeien en steeds meer bedrijven zich aansluiten: de bijna 400 partners zijn altijd bereid hun – goede en minder goede – ervaringen te delen en elkaar te inspireren. Verspreid deze flyer in uw eigen netwerk; en laat ons netwerk groeien!

In de afgelopen maand hebben we als nieuwe partners mogen verwelkomen:
Crowne Plaza Maastricht - Thales Nederland - Breedweer Facilitaire Diensten - Gemeente Haarlem - VIVAT Verzekeringen - Rijksmuseum - NautaDutilh - KPMG - IBFD - Houthoff Buruma - DAS - Gerco Brandpreventie - Waterleiding Maatschappij Limburg - Ymere - Universiteit Utrecht - Martini Ziekenhuis - William Schrikker Groep - Plus Starren - Triodos Bank - Kunstuitleen Beeldend Gesproken - Adjust2

---

Uitgelicht

Op onze site maken wij zichtbaar wat onze partners doen. Dat inspireert anderen en zo kunnen partners van elkaar leren. Er zijn korte kennismakingsverhalen:

• Unilever: Inclusief werkgeverschap zit in onze genen 

• RAI Amsterdam: Mensen kunnen veel meer dan je denkt

• Donkergroen: Het is geen liefdadigheid, maar een manier van zakendoen

Er zijn er praktijkvoorbeelden - verhalen uit de praktijk van partners over hoe zij inclusief ondernemen:

• Medica Europe B.V.: Integratie van SW-medewerkers in het reguliere bedrijfsproces

Bent u partner van De Normaalste Zaak, en wilt u ook anderen inspireren met uw ervaringen, laat het ons weten en stuur een e-mail naar info@denormaalstezaak.nl.

---

Overig nieuws

Checklist voor werkgevers om diversiteitsbeleid te ontwikkelen

Commerciële kans voor bedrijven rond Banenafspraak

Ondernemers, die diensten rond de Banenafspraak aanbieden, hebben de mogelijkheid zich op het platform Opnaarde100000.nl te profileren. Hier vinden werkgevers publieke en private organisaties die hen kunnen ondersteunen bij het aan de slag helpen van mensen met een beperking. Ook partners van De Normaalste Zaak die aan de voorwaarden voldoen, kunnen als aanbieder van diensten een profiel aanmaken. - Lees meer

Partnerenquête en onderzoek ministerie EZ naar inclusief ondernemen

In juni sturen wij onze partners de jaarlijkse partnerenquête. Hierin vragen we naar uw ambities, realisaties, knelpunten en hoe we elkaar verder kunnen inspireren. Daarnaast onderzoekt EY, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, de mogelijkheden om organisaties en groepen positief te stimuleren – het toepassen van gedragsinzichten – om bij te dragen aan inclusief ondernemen in het kader van de Banenafspraak. - Lees meer -

Vergoeding werkgeverslasten bij loonkostensubsidie blijft gelijk

Deelnemers gezocht aan onderzoek rond ‘kanker & werk’

Het AMC in Amsterdam onderzoekt voor het Ministerie van SZW wat er speelt bij werkgevers en werknemers als zij te maken krijgen met kanker. Het Coronel Instituut is op zoek naar werkgevers, die in een interview willen aangeven waar zij tegen aanlopen wanneer zij te maken krijgen met kanker op de werkvloer. - Lees meer

Publicatie SER en Charter Diversiteit over chronisch zieken 

Aan het werk blijven met een chronische ziekte door kennis, preventie en passende ondersteuning. De SER en Charter Diversiteit hebben het onderzocht. De SER is van mening dat de oplossing niet zozeer ligt in extra regels, maar in meer kennis van de bestaande regels en in het voeren van de dialoog op de werkvloer. Charter Diversiteit heeft een geactualiseerde versie van hun kennisdocument waarin de inbreng en tips van de deelnemers aan de Kenniskring arbeidsbeperking en/of chronische ziekte zijn verwerkt. Het bevorderen van werkbehoud van werknemers met een arbeidsbeperking en/of chronische ziekte staat centraal. De Normaalste Zaak brengt graag het SER-Advies en kennisdocument van de Charter diversiteit onder de aandacht.

---
---

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw organisatie betrokken is bij

De Normaalste Zaak.