---
---

Nieuws

Bedrijven realiseren 7.500 banen voor mensen met een beperking

Eerste strategiesessie De Normaalste Zaak

De Normaalste Zaak bestaat voor en door onze partners. Daarom is het belangrijk dat we ook uw mening en ideeën horen. Op 14 april hebben 13 partners deelgenomen aan de eerste strategiesessie van De Normaalste Zaak. Tijdens de sessie is er nagedacht over de toekomst van stichting De Normaalste Zaak en hebben we een blik geworpen op de focus en activiteiten van De Normaalste Zaak in de afgelopen 3,5 jaar. - Lees meer

Verslag GBN Meeting Social Return - het vervolg

Landelijk opererende werkgevers en gemeenten kwamen bij elkaar om een vervolg te geven aan het manifest social return 3.0. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door De Normaalste Zaak, Interpactum en MVO Nederland. Genodigden deelden hun social return-issues en -ambities, scherpten deze aan en benoemden acties om hier op een 3.0 manier invulling aan te geven. - Lees meer -

De Normaalste Zaak zoekt netwerkexpert

Steeds meer ‘99van’-netwerken komen van de grond. Elk ‘99van’-netwerk heeft een eigen regiocoördinator. Hiervoor zijn wij op zoek naar een netwerkexpert, die de regiocoördinatoren ondersteunt en adviseert bij de taak om hun regionale netwerk optimaal te laten functioneren. De sluitingsdatum is 9 mei. - Lees meer -

De Normaalste Zaak als expert in Hongarije

Op uitnodiging van de Nederlandse Ambassade in Hongarije heeft De Normaalste Zaak, samen met het project Op naar de 100.000 banen van VNO-NCW, als expert gesproken tijdens de conferentie ‘The sustainable NGO 2.0’. Tijdens deze conferentie lag de focus op NGO’s die zich inzetten voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. - Lees meer -

---

Nieuws uit de regio

Werkgevers bundelen krachten in de 99vanHaaglanden

Update '99van'-netwerken

Samen met werkgevers en regionale werkgeversverenigingen initieert De Normaalste Zaak netwerken door het hele land. Deze netwerken zijn herkenbaar onder de naam '99van'. In verschillende regio’s zijn regionale netwerken in opbouw of al aan de slag. Ziet u mogelijkheden om samen met andere werkgevers te starten met een '99van'-netwerk in uw regio? Neem contact op via info@denormaalstezaak.nl. - Lees meer

Groots Amsterdam: 99 banen in een dag

De '99vanGroot-Amsterdam' organiseert samen met het WSP Groot Amsterdam en Onbeperkt aan de slag op 13 juni 2016 ‘Groots Amsterdam’. De dag bestaat uit een verschillende programmaonderdelen, startend met een ontbijt voor topbestuurders, in de middag zijn er drie Meet & Greets in de regio Groot Amsterdam, het mijlpaalevent van de ’99vanGroot-Amsterdam’ vindt plaats en aan het einde van de dag worden 99 arbeidsovereenkomsten ondertekend. - Lees meer -

---

Kennissessie ING '99vanGroot-Amsterdam'

Op 7 april kwamen werkgevers en werkzoekenden samen bij ING in Amsterdam voor een kennissessie en een Meet & Greet. De werkgevers begonnen de middag met een kijkje in de keuken bij ING. ING heeft het programma Onbekend Talent opgezet omdat zij een open en toegankelijke organisatie willen zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. - Lees meer -

Kick-off '99vanZuid-Kennemerland & IJmond'

Op 31 mei vindt op het strand van Zandvoort de kick-off plaats van de ’99vanZuid-Kennemerland & IJmond’. Daar hoort uiteraard ook een officiële lancering van het netwerk en de website bij. Onderweg naar de eerste 30 actieve deelnemers aan de ’99vanZuid-Kennemerland & IJmond’ organiseren we hiervoor graag deze kick-off. - Lees meer -

---

Nieuwe partners

Voor steeds meer ondernemers en werkgevers wordt inclusief ondernemen de normaalste zaak. Geen wonder dat ons netwerk blijft groeien en steeds meer bedrijven zich aansluiten: de bijna 400 partners zijn altijd bereid hun – goede en minder goede – ervaringen te delen en elkaar te inspireren. Verspreid deze flyer in uw eigen netwerk; en laat ons netwerk groeien!

In de afgelopen maand hebben we als nieuwe partners mogen verwelkomen:
Magazijn de Bijenkorf - MSD - Het Beginstation - MamaLoes & Kids - Portaal - Knehans Adviesgroep - Camalot - Rabobank Haarlem - Tata Steel - WIJ 3.0 - Albert Heijn Heer - Hewlett Packard Enterprise - JK Car Care

---

Uitgelicht

Op onze site maken wij zichtbaar wat onze partners doen. Dat inspireert anderen en zo kunnen partners van elkaar leren. Er zijn korte kennismakingsverhalen:

• ABN AMRO: Onze expertise delen wij graag met andere werkgevers 

• Polygarde: We zien veel mensen groeien in hun rol

• Noorderlink: Je moet eigenlijk niet te veel praten over inclusie

Er zijn er praktijkvoorbeelden - verhalen uit de praktijk van partners over hoe zij inclusief ondernemen:

• Zalsman Kampen: Behoud eigen beschut werk tot aan pensioen of naar regulier werk

Bent u partner van De Normaalste Zaak, en wilt u ook anderen inspireren met uw ervaringen, laat het ons weten en stuur een e-mail naar info@denormaalstezaak.nl.

---

Overig nieuws

Inspirerende kennismaking 99vanMaastricht-Heuvelland

Brochure 'Regelluwe aanpak arbeidsmarktregio'

Vanuit ‘Werkgevers gaan inclusief’ is de pilot ‘Regelluwe regio Zwolle’ uitgevoerd. Praktische handvatten, waarmee de Regionale Werkbedrijven (RWB’s) in de 34 andere arbeidsmarktregio’s een regelluwe aanpak kunnen ontwikkelen.  - Lees meer

Checklist voor werkgevers om diversiteitsbeleid te ontwikkelen

Eerste Kamer akkoord met gehadicaptenverdrag

De senatoren van de Eerste Kamer zijn unaniem akkoord gegaan met het gehandicaptenverdrag van de Verenigde Naties. Na jarenlange onderhandelingen gelden in Nederland nu extra afspraken over een meer gelijkwaardige behandeling van gehandicapten. - Lees meer -

AWVN start leerpilot ‘Inclusief HR-beleid’

AWVN begint, in samenwerking met Start Foundation, de leerpilot ‘Inclusief HR-beleid’. De vraag die hierbij centraal staat is: ‘Hoe zorg je als organisatie dat inclusief werkgeven duurzaam en structureel in je organisatie en (HR-)beleid wordt ingebed?‘ - Lees meer -

Columns over de Banenafspraak

Wat zegt UWV-directeur Tof Thissen over de Banenafspraak? En wat heeft de aanjager van Limburg Henk van Hoof voor advies voor werkgevers als het gaat om werken met mensen met een beperking? Vanaf nu is iedere vrijdag op www.opnaarde100000.nl een column te lezen van iemand die zich inzet voor inclusief ondernemen. - Lees meer -

---
---

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw organisatie betrokken is bij

De Normaalste Zaak.