---
---

Nieuws

Bedrijven realiseren 7.500 banen voor mensen met een beperking

De Normaalste Zaak verwelkomt Tata Steel als 400ste partner

Ons netwerk blijft groeien. Met de aanmelding van Tata Steel Nederland verwelkomen we de 400ste partner. Een mijlpaal om even bij stil te staan. Op 13 mei reisde Bert van Boggelen met bloemen en een taart richting Velsen-Zuid, om Jochen Houtschilt en Petra Nordholt van Tata Steel persoonlijk te feliciteren: de staalproducent is de 400ste partner van De Normaalste Zaak. - Lees meer

Partnerenquête De Normaalste Zaak 

Het is tijd voor onze jaarlijkse partnerenquête. Met de uitkomsten kunnen we nog beter inspelen op uw wensen en verwachtingen. Ook kunnen we knelpunten helpen oplossen en laten zien hoezeer werkgevers werk maken van de inclusieve arbeidsmarkt. We vragen u dringend om de vragenlijst in te vullen. Vanzelfsprekend gaan wij discreet om met uw gegevens. - Lees meer -

Inspirerende kennismaking 99vanMaastricht-Heuvelland

Klijnsma kondigt nieuwe vereenvoudigingen Participatiewet en Wet Banenafspraak aan

Alle extra banen die bedrijven via Wsw-detacheringen hebben ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking tellen mee voor de Banenafspraak. Klijnsma wil wettelijk gaan verankeren dat gemeenten verplicht beschut werkplekken aanbieden, als uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal gerealiseerde beschut werkplekken ver achter blijft bij de verwachtingen.  - Lees meer

Checklist voor werkgevers om diversiteitsbeleid te ontwikkelen

Winnaar Gouden Venus van Milo bekend

Roos Prommenschenckel is voorvechtster van toegankelijkheid voor mensen met een beperking. De Utrechtse, die vanwege haar beperking ‘dystonie’ afhankelijk is van een ligrolstoel, zet zich oa in voor betere toegankelijkheid van treinen. 28 mei werd zij door zowel een vakjury als het publiek van de Support Beurs uit 100 genomineerden verkozen tot winnaar van de Gouden Venus van Milo. - Lees meer -

Informatief e-magazine rond Banenafspraak

Hans Spigt en Aart van der Gaag overhandigden staatssecretaris Klijnsma van SZW het eerste exemplaar van samenvoormeerbanen.nl. Dit online magazine is speciaal samengesteld voor werkgevers en moet hen helpen invulling te geven aan de Banenafspraak uit het Sociaal Akkoord. - Lees meer -

Inclusief werkgeven: laat u in 5x 3 minuten inspireren

Werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt levert de werkgever veel op. En ook de werknemers met een arbeidsbeperking varen er wel bij. SBCM maakte vijf filmpjes, waarin werkgevers en hun werknemers hierover vertellen. - Lees meer -

---

Nieuws uit de regio

Maar liefst drie kennissessies ‘99van’ netwerken in mei

Waar de werkgevers tijdens de kennissessie in mei van de '99vanHaaglanden' over het thema ‘creëren van draagvlak’ spraken, ging het in Rotterdam en bij de hotelspecial in Amsterdam over vacatures en vacatureteksten. Tips en uitkomsten van deze drie bijeenkomsten staan hier:
Kennissessie ’Special Hotels’ '99vanGroot-Amsterdam'
Kennissessie '99vanRotterdam'
Kennissessie '99vanHaaglanden'

Groots Amsterdam: 99 banen in 1 dag

De '99vanGroot-Amsterdam' organiseert samen met WSP Groot Amsterdam en Onbeperkt aan de slag op 13 juni ‘Groots Amsterdam’. De dag bestaat uit verschillende programmaonderdelen, in de middag zijn er drie Meet & Greets, het mijlpaalevent van de ’99vanGroot-Amsterdam’ vindt plaats en aan het einde van de dag worden 99 arbeidsovereenkomsten ondertekend. - Lees meer -

---

Nieuwe partners

Voor steeds meer ondernemers en werkgevers wordt inclusief ondernemen de normaalste zaak. Geen wonder dat ons netwerk blijft groeien en steeds meer bedrijven zich aansluiten: de bijna 400 partners zijn altijd bereid hun – goede en minder goede – ervaringen te delen en elkaar te inspireren. Verspreid deze flyer in uw eigen netwerk; en laat ons netwerk groeien!

In de afgelopen maand hebben we als nieuwe partners mogen verwelkomen:
LUMC - Perspectief Zeeland - Tornado - Agros - LIGHT FOR THE WORLD - ROBOT Vloerverwarming BV - Van Gogh Museum - Essent - Imkerij de Werkbij - Gemeente Velsen

---

Uitgelicht

Op onze site maken wij zichtbaar wat onze partners doen. Dat inspireert anderen en zo kunnen partners van elkaar leren. Er zijn korte kennismakingsverhalen:

• Prins Heerlijk: Een mooie zaak met trotse medewerkers

• BBM/Van der Wekke: Zonder dat we het wisten, hadden we al acht mensen uit de doelgroep aangenomen

• Maastricht UMC+: Op weg naar kansen scheppen voor kandidaten vanuit de Banenafspraak

Er zijn ook praktijkvoorbeelden - verhalen uit de praktijk van partners over hoe zij inclusief ondernemen.

Bent u partner van De Normaalste Zaak, en wilt u ook anderen inspireren met uw ervaringen, laat het ons weten en stuur een e-mail naar info@denormaalstezaak.nl.

---
---

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw organisatie betrokken is bij

De Normaalste Zaak.