---
---

DNZ-Partners denken na over de toekomst De Normaalste Zaak

De afgelopen maand hebben zo’n 60 partners met elkaar gesproken over de waarde en de toekomst van De Normaalste Zaak. Een mooie afspiegeling van partners uit alle windrichtingen, MKB en grote bedrijven discussieerden stevig mee in Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Zwolle. - Lees meer -

Nieuws

Bedrijven realiseren 7.500 banen voor mensen met een beperking

Onderzoek inclusief ondernemen door EY: tussentijdse update

Onze partner EY heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken in april 2016 een enquête verspreid onder de partners van De Normaalste Zaak. Bijna 90 partners namen hieraan deel. Deze enquête is onderdeel van een breder onderzoek waarin de mogelijkheden worden onderzocht om effectiever beleid te voeren door toepassing van gedragsinzichten. - Lees meer

Onbeperkt aan de Slag: goede ontmoetingen tijdens Meet & Greet XXL  

In mei stond 'Onbeperkt aan de Slag' op de grootste beurs voor iedereen met een fysieke beperking: de Support Beurs in Utrecht. Ruim 70 werkgevers bezochten de Meet & Greet XXL. Ook hoorden de mensen van 'Onbeperkt aan de Slag' veel ervaringen van beursbezoekers. - Lees meer -

Klijnsma bevestigt doelmatigheid regionale aanpak

Met haar Kamerbrief reageert staatssecretaris Jetta Klijnsma van SZW op het inspectieonderzoek naar beschut werk en de het SER-advies over een sociale infrastructuur. De SER stelt dat voortvarend moet worden toegewerkt naar een sluitende infrastructuur met passende voorzieningen in de 35 arbeidsmarktregio’s. Klijnsma onderschrijft het belang om de samenwerking tussen gemeenten, sociale partners, UWV en onderwijs op het niveau van de 35 arbeidsmarktregio’s te blijven stimuleren en te zorgen voor meer regie op de regionale samenwerking. - Lees meer -

Inspirerende kennismaking 99vanMaastricht-Heuvelland

Kwartaalbericht WGI

Het team van ‘Werkgevers gaan inclusief’ heeft de resultaten tot juni 2016 gepubliceerd. Eind mei is de eindrapportage van fase 2 aangeboden aan het Ministerie van SZW, cofinancier van die activiteiten. Inmiddels is het WGI-team volop bezig met nieuwe leerpilots, die eind dit jaar afgerond moeten zijn. - Lees meer

Checklist voor werkgevers om diversiteitsbeleid te ontwikkelen

Partner ABN AMRO winnaar Okura - Emma at Work Award

ABN AMRO is dit jaar de winnaar geworden van de vierde Okura – Emma at Work Award 2016. Deze prijs is een erkenning voor de inspanningen die bedrijven doen om jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. ABN AMRO is de eerste kennisintensieve organisatie die deze prijs in ontvangst mag nemen. - Lees meer -

Lancering Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid

Op vrijdag 27 mei werd op de Support Beurs in Utrecht het logo onthuld van het Nederlands keurmerk voor toegankelijkheid. Organisaties die dit keurmerk ontvangen, voldoen aan de voorwaarden die voortvloeien uit het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. - Lees meer -

MVO Check van Extend

Partner Extend heeft de MVO Check ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen bij het formuleren en uitvoeren van sociale doelstellingen. De MVO Check richt zich op de mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking binnen bedrijven te integreren. Via een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst wordt een bedrijf doorgelicht op de volgende gebieden: MVO-beleid, bedrijfscultuur, werkprocessen en diversiteitsbeleid.- Lees meer -

Themadossiers via wekelijkse mail van DNZ en werkgeversvereniging AWVN

Vanaf komende donderdag ontvangen partners wekelijks een mail over goede voorbeelden van inclusief werkgeven. Na een aantal maanden heeft de ontvanger de vijf themadossiers compleet. U kunt zich hiervoor vanzelfsprekend afmelden of ook een andere belangstellenden laten toevoegen op de verzendlijst.

---

Nieuws uit de regio

99 banen in 1 dag: Groot(s) Amsterdam en Mijlpaalevent 99vanGroot-Amsterdam

Het WSP Groot Amsterdam, de ’99vanGroot-Amsterdam’ en ‘Onbeperkt aan de slag’ organiseerden op 13 juni een dag die helemaal in het teken stond van de uitvoering van het Sociaal akkoord. De finale? Het tekenen van 99 arbeidscontracten door werkgevers en mensen met een beperking. - Lees meer -

Kick-off '99vanZuid-Kennemerland & IJmond'

Op 31 mei vond in Zandvoort de kick-off plaats van de’99vanZuid-Kennemerland & IJmond’. Zo’n 90 aanwezigen en 40 werkgevers waren erbij, en ze beloofden ruimte te maken voor werknemers met en beperking door hun handtekening voor een ‘inclusieve arbeidsmarktregio’ te zetten. - Lees meer -

Interactieve kennissessie 99vanHaaglanden

Op 23 juni organiseerde het werkgeversnetwerk de ’99vanHaaglanden’ in Den Haag een interactieve kennissessie met als thema ‘werken met een beperking: de normaalste zaak’. De inspirerende verhalen en leerzame casussen over inclusief ondernemerschap leidden onder andere tot de vaststelling, dat draagvlak voor inclusie in de organisatie van cruciaal belang is. Zowel waar het gaat om collega’s en leidinggevenden als bijvoorbeeld de ondernemingsraad. - Lees meer -

99vanGroot-Amsterdam: inclusief inkopen

Na een eerste inkoopbijeenkomst in maart bij EY kwam op 22 juni bij Accenture een groep inkopers bijeen rond de vraag ‘wat maakt een organisatie een expert op het gebied van inclusief inkopen?’ Want: door samenwerking tussen leveranciers en klanten kan inclusief ondernemen snel groeien. - Lees meer -

99vanZuid-Kennemerland & IJmond en Meet & Greet

Op 12 september organiseert de ’99vanZuid-Kennemerland & IJmond’ de inspirerende kennissessie ‘Energie & Inclusie in teams’. Deze kennissessie gaat u helpen om verder invulling te geven aan uw eigen inclusief werkgeverschap. Aansluitend vindt de Meet & Greet van ‘Onbeperkt aan de slag’ plaats, waar kandidaten hun opwachting maken. - Lees meer -

---

Nieuwe partners

Voor steeds meer ondernemers en werkgevers wordt inclusief ondernemen de normaalste zaak. Geen wonder dat ons netwerk blijft groeien en steeds meer bedrijven zich aansluiten: de bijna 450 partners zijn altijd bereid hun – goede en minder goede – ervaringen te delen en elkaar te inspireren. Verspreid deze flyer in uw eigen netwerk; en laat ons netwerk groeien!

In de afgelopen maand hebben we als nieuwe partners mogen verwelkomen:

SRO Kennemerland B.V. - Sparc Kitchen - Pakhuis de Zwijger - Crown Van Gelder BV - The Vincent Hotel Group - IKEA Haarlem - Randstad Participatie - Rabobank Regio Schiphol - De Nederlandsche Bank - Nova College - Actenz Bennebroek - Albert Heijn regio Noordwest - Lost Lemon - Lashuis Haprotech - Gemeente Zandvoort - MEE & de Wering - Holland Casino Zandvoort - Provincie Noord-Holland - Intercel Services - Gemeente Beverwijk - Sportfondsenbad Beverwijk - Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport - Europe Hotels - BMW Amsterdam BV - Strandrestaurant Plazand - ORAM - ManpowerGroup - COC Nederland - HMW ISC CV / J.Th. Turenhout BV - Van der Valk Hotel Haarlem - Du Nord Rijwielen - 2dA BV

---

Uitgelicht

Op onze site maken wij zichtbaar wat onze partners doen. Dat inspireert anderen en zo kunnen partners van elkaar leren. Er zijn korte kennismakingsverhalen:

• Kornuyt: De kwaliteiten van mensen met een beperking voegen echt iets toe

• Bakkerij en lunchroom Uniek: We zijn een gewoon bedrijf met unieke mensen

• Accenture Heerlen: Diversiteit maakt een bedrijf mooier

Er zijn ook praktijkvoorbeelden - verhalen uit de praktijk van partners over hoe zij inclusief ondernemen.

Bent u partner van De Normaalste Zaak, en wilt u ook anderen inspireren met uw ervaringen, laat het ons weten en stuur een e-mail naar info@denormaalstezaak.nl.

---

Colums over de Banenafspraak

‘Op naar de 100.000 banen’ wil de Banenafspraak vanuit verschillende perspectieven belichten en laat ondernemers, wethouders, dienstverleners, kandidaten, UWV en belangenbehartigers aan het woord. Iedereen vertelt vanuit zijn of haar persoonlijke betrokkenheid over de Banenafspraak, en geeft tips aan werkgevers.

Iedere vrijdag is op opnaarde100000.nl een column te lezen van iemand die zich inzet voor inclusief ondernemen. - Lees meer -

---
---

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw organisatie betrokken is bij

De Normaalste Zaak.