---
---

Resultaten jaarlijkse partnerenquête bekend

Met dank aan de 163 partners die deel hebben genomen aan de partnerenquête 2016 en ons daarmee ondersteunen in het doen van de juiste dingen, delen we hier graag de resultaten.  - Lees meer -

Nieuws

Bedrijven realiseren 7.500 banen voor mensen met een beperking

NIEUW: pilot netwerkestafette ‘99van’

De 99van-netwerkestafette: in een klein team uit uw 99van-regio intensief samenwerken. Dat leidt niet alleen tot grotere onderlinge betrokkenheid en meer onderling contact. Het levert ook gezamenlijke denkkracht op om uitdagingen, waar de teamleden rond inclusief ondernemen tegenaan lopen, het hoofd te bieden. - Lees meer

Plenaire bijeenkomst ‘De volgende stap in Inclusief ondernemen’ 

Op 6 september vond bij host ING een plenaire sessie van het Grote Bedrijven Netwerk (GBN) van De Normaalste Zaak plaats. In deze 9e sessie buigen veertig betrokken partners zich over de volgende stap in inclusief ondernemen. De doelgroep verandert: Hoe word en blijf ik een volwassen inclusieve organisatie? Een medewerkster van ING vertelt haar persoonlijke verhaal over het werken met een beperking in een corporate omgeving. - Lees meer -

Werkgevers goed van start met uitvoeren Banenafspraak

SZW publiceerde de cijfers over het aantal gerealiseerde garantiebanen tot eind 2015. Staatssecretaris Klijnsma maakte bekend dat in 2015 zowel de marktsector als de overheid hebben voldaan aan de doelstellingen voor het scheppen van banen voor mensen met een beperking.
- Lees meer -

Inspirerende kennismaking 99vanMaastricht-Heuvelland

Wetsvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak ingediend

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft op 4 juli een wetsvoorstel voor een wijziging van de Participatiewet ingediend bij de Tweede Kamer. Het doel van dit wetsvoorstel is om de praktische uitvoering van de Participatiewet en de Wet banenafspraak verder te verbeteren.  - Lees meer
Lees ook: Overzicht wijzigingen Participatiewet en Wet banenafspraak

Checklist voor werkgevers om diversiteitsbeleid te ontwikkelen

Leergang Inclusief ondernemen deel 2 en 3: verslag met geleerde lessen

Rond de zomervakantie hebben de leergangsessies 2 en 3 plaatsgevonden. Van beide masterclasses staat het verslag met de belangrijkste lessen op de site:
Leergangsessie 2: ‘inclusief leiderschap’ en Leergangsessie 3: ‘maatwerk als inclusieve standaard’.

‘Doelgroep aan het werk’, overzicht van belemmeringen en oplossingen

In opdracht van Cedris en SBCM en met medewerking van een aantal deskundigen heeft de Argumentenfabriek drie argumentenkaarten gemaakt met als titel ‘Doelgroep aan het werk’. Een helder overzicht van mogelijke belemmeringen om mensen uit de doelgroep aan de arbeidsmarkt deel te laten nemen én van mogelijke oplossingen. 
- Lees meer -

Kabinet wil positie sociale ondernemingen verbeteren

Het kabinet erkent het belang van sociale ondernemingen, deze kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Sociale ondernemingen hebben nu vaak moeite om hun maatschappelijke meerwaarde aan te tonen. - Lees meer -

Praktische brochures over werken met werknemer met een aandoening

Werken met een beperking stelt 13 brochures beschikbaar over werknemers met een specifieke beperking. Deze brochures zijn gemaakt om werkgevers te ondersteunen en om hen een beeld te geven wat het betekent voor het werk en de collega’s als de organisatie een werknemer met een bepaalde beperking in dienst heeft. - Lees meer -

Oproep: Help stress en werkuitval door ongewenst gedrag op de werkvloer voorkomen

Mensen met een arbeidsbeperking komen vaker in een ‘gewone’ werkomgeving terecht. Zij blijken daar kwetsbaarder voor grensoverschrijdend gedrag en lopen significant meer risico op ongewenste omgangsvormen – roddels en kwaadsprekerij, vernederen of belachelijk maken, het doelwit zijn van grappen die te ver gaan en werkopdrachten krijgen van iemand die daar niet toe bevoegd is. - Lees meer -

De Participatiewet is dood, leve de Participatiewet

De nieuwste blog van Bert van Boggelen. Vriend en vijand zijn het er wel over eens dat we de arbeidsmarkt de komende jaren inclusiever willen maken. En wie je ook spreekt, niemand denkt dat de huidige Participatiewet ons nog gaat helpen dit doel te bereiken. - Lees meer

---

Nieuws uit de regio

99vanTwente enthousiast van start

 Op 19 september vond de startsessie plaats van de 99vanTwente. De initiatiefnemers hebben collega-werkgevers uitgenodigd om ook deel te nemen en samen in Twente een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. De aanwezige werkgevers hebben gelijk besproken welke uitdagingen men ziet, waar andere bedrijven bij kunnen helpen en wat het netwerk gemeenschappelijk kan bereiken. - Lees meer -

99vanGroot-Amsterdam: ‘Wat zijn de risico’s van het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking?’

Op 27 september organiseerde de 99vanGroot-Amsterdam samen met Aon Risk Solutions en Boontje Advocaten in het havengebouw bij de Oram de interactieve kennissessie: Wat zijn de risico’s van het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking? - Lees meer -
Op 7 juli organiseerde de 99vanGroot-Amsterdam de bijeenkomst ‘Solliciteren met de doelgroep’

99vanRotterdam: 'Inclusief Ondernemen' bij Ferro-Fix

Op 5 juli zijn werkgevers uit het netwerk 99vanRotterdam bijeengekomen voor een kijkje in de keuken bij Ferro-Fix Nederland, een commercieel metaalbedrijf dat een groot aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst heeft. - Lees meer -

99vanMaastricht-Heuvelland: 'Cultuur en draagvlak’

Op donderdag 7 juli kwamen Polygarde, Actief Werkt, Albert Heijn Heer, Accenture Heerlen, Maastricht UMC+/AZM, Maas groep, Hotel van der Valk Maastricht en Kornuyt bij elkaar voor een kennissessie over cultuur en draagvlak. Aansluitend vond er een Meet & Greet plaats met gemotiveerde werkzoekenden. - Lees meer -

99vanZuid-Kennemerland&IJmond: 'Inclusief Werkgeven'

Op 27 juni organiseerde de 99vanZuid-Kennemerland&IJmond bij Spaarnelanden in Haarlem de eerste Kennissessie ‘Inclusief werkgeven’. Onbeperkt aan de Slag verzorgde aansluitend de Meet & Greet met de doelgroep. - Lees meer -

---

Nieuwe partners

Voor steeds meer ondernemers en werkgevers wordt inclusief werkgeven de normaalste zaak. Geen wonder dat ons netwerk blijft groeien en steeds meer bedrijven zich aansluiten: meer dan 450 partners zijn altijd bereid hun – goede en minder goede – ervaringen te delen en elkaar te inspireren. Verspreid deze flyer in uw eigen netwerk; en laat ons netwerk groeien!

In de afgelopen drie maanden hebben we als nieuwe partners mogen verwelkomen:

Betervenlo - Bouwmaat Amsterdam - MEE De Meent Groep - SociaalPlus - Technische Unie - Ter Brugge Geschenken - MSG - Parnassia Groep - RIBW K/AM - Grand Financial Boekhouders - ENCI IJmuiden - Stichting Kringloop Rijswijk - Stichting Ons Tweede Thuis - De Haagse Hogeschool - Actief Werkt! Zuid-Limburg - MEE West Brabant - DNP Imagingcomm Europe - Installatietechniek Vaatstra - Gemeente Heemskerk - Gemeente Heemstede - AON - Axent Groen

---

Uitgelicht

Op onze site maken wij zichtbaar wat onze partners doen. Dat inspireert anderen en zo kunnen partners van elkaar leren. Er zijn korte kennismakingsverhalen:

• Tata Steel: Elke participatiebaan is maatwerk

• Brandwijk Kerstpakketten: Als je iets positiefs bij kunt dragen, moet je het gewoon doen

• Triodos Bank: Veel oog voor de menskant, maar tevens een complexe kennisorganisatie

Er zijn ook praktijkvoorbeelden - verhalen uit de praktijk van partners over hoe zij inclusief ondernemen:

• Webmastery: Het Nieuwe Werken ontsluit huisgebonden talenten

Bent u partner van De Normaalste Zaak, en wilt u ook anderen inspireren met uw ervaringen, laat het ons weten en stuur een e-mail naar info@denormaalstezaak.nl.

---

Colums over de Banenafspraak

‘Op naar de 100.000 banen’ wil de Banenafspraak vanuit verschillende perspectieven belichten en laat ondernemers, wethouders, dienstverleners, kandidaten, UWV en belangenbehartigers aan het woord. Iedereen vertelt vanuit zijn of haar persoonlijke betrokkenheid over de Banenafspraak, en geeft tips aan werkgevers.

Lees de column van Maria van der Heijden,directeur-bestuurder MVO Nederland:
Verander het leven van 1 persoon

Iedere vrijdag is op opnaarde100000.nl een column te lezen van iemand die zich inzet voor inclusief ondernemen. - Lees meer -

---
---

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw organisatie betrokken is bij

De Normaalste Zaak.