---

Nieuwsbrief Oktober 2016

 

---

Nieuws

Lage loonschalen nog niet in alle cao’s

In een brief van 14 oktober 2016 aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van SZW aangegeven dat uit onderzoek blijkt dat nog niet in alle cao’s lage loonschalen zijn opgenomen. Zij roept cao-partijen op zich te blijven inspannen om in het kader van de banenafspraak lage loonschalen in alle cao’s op te nemen.. - Lees meer -

Stamtafelgesprek bij RTV Discus: Inclusief werkgeverschap

Op 8 oktober heeft Robbert van Overmeire – regiocoördinator van de 99vanHaaglanden – deelgenomen aan een stamtafelgesprek bij RTV Discus. Er is uitvoerig gesproken over de uitdagingen en best practices van Haagse werkgevers op het terrein van inclusief werkgeverschap. - Lees meer -

Checklist voor werkgevers om diversiteitsbeleid te ontwikkelen

LIV-regeling goed nieuws voor (kleinere) werkgevers

Vanaf 1 januari 2017 geldt het lage-inkomensvoordeel (LIV). Deze nieuwe premiekorting voor werkgevers moet het eenvoudiger maken om ouderen (56-plussers) en mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. - Lees meer -

No-riskpolis voor onbepaalde tijd en voor hele doelgroep Participatiewet

De Eerste Kamer ging deze maand akkoord met twee aanpassingen aan de no-riskpolis, dit is de regeling die het werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte afdekt. Ten eerste zal de no-riskpolis vanaf 1 januari 2017 op de hele doelgroep van de Participatiewet van toepassing zijn. Daarnaast gaat de regeling voor onbepaalde tijd gelden. - Lees meer -

Tweede Kamer stemt in met Praktijkroute en beschut werk voor mensen met beperking

Vrijwel de voltallige Tweede Kamer heeft op 29 november ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee mensen met een arbeidsbeperking meer kansen krijgen. Het wetsvoorstel maakt het eenvoudiger om vast te stellen of iemand tot de doelgroep van de Banenafspraak hoort. - Lees meer -

---

Nieuws uit de regio

99vanZuid-Kennemerland&IJmond: Aan de slag in de eigen organisatie

Meer dan twintig werkgevers, waaronder ABN AMRO, Heliomare, Spaarnwoude en Tata Steel, kwamen bij elkaar om het thema ‘aan de slag in de eigen organisatie’ te bespreken. - Lees meer -

---

Nieuwe partners

 

Voor steeds meer ondernemers en werkgevers wordt inclusief werkgeven de normaalste zaak. Geen wonder dat ons netwerk blijft groeien en steeds meer bedrijven zich aansluiten: meer dan 450 partners zijn altijd bereid hun – goede en minder goede – ervaringen te delen en elkaar te inspireren. Verspreid deze flyer in uw eigen netwerk; en laat ons netwerk groeien!

In de afgelopen maand hebben we als nieuwe partners mogen verwelkomen:

Familiepretpark de Waarbeek - Bouwmensen Twente - UMC Utrecht - BuCa Electronics B.V. - Heliomare - Filtropa B.V. - Milieuwerk - Complementair premiums & gifts - Gemeente Bloemendaal - Studio Perspective - H3Works - Bakkerswerkplaats Wij Zijn Rotterdam - GWOC BV

---

Uitgelicht

Op onze site maken wij zichtbaar wat onze partners doen. Dat inspireert anderen en zo kunnen partners van elkaar leren. Er zijn korte kennismakingsverhalen:

• Hotel de L’Europe: Het lukt alleen als je het samen doet

• Rijksmuseum: Iedereen doet gewoon mee

• SociaalPlus: Door je kijk op de mensen om je heen te veranderen, veranderen de mensen om je heen

Er zijn ook praktijkvoorbeelden - verhalen uit de praktijk van partners over hoe zij inclusief werkgeven.

Bent u partner van De Normaalste Zaak, en wilt u ook anderen inspireren met uw ervaringen, laat het ons weten en stuur een e-mail naar info@denormaalstezaak.nl.

---

Colums over de Banenafspraak

‘Op naar de 100.000 banen’ wil de Banenafspraak vanuit verschillende perspectieven belichten en laat ondernemers, wethouders, dienstverleners, kandidaten, UWV en belangenbehartigers aan het woord. Iedereen vertelt vanuit zijn of haar persoonlijke betrokkenheid over de Banenafspraak, en geeft tips aan werkgevers.

Lees de column van Joba van den Berg-Jansen, Directeur Sociale Zaken & Ledenservice Bouwend Nederland: Wie klaart de klus? 

Iedere vrijdag is op opnaarde100000.nl een column te lezen van iemand die zich inzet voor inclusief werkgeven. - Lees meer -

---
---

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw organisatie betrokken is bij

De Normaalste Zaak.