---

Update 99vanGroot-Amsterdam januari 2017

Beste partners van de '99vanGroot-Amsterdam'. Via deze weg informeren we u over de geplande bijeenkomsten en ontwikkelingen van de '99vanGroot-Amsterdam'.

In deze update:

Nieuwjaarsbijeenkomst 26 januari • Themagroepen  Klankbordsessie  Inspiratiesessie Sociaal Ondernemen en Meet & Greet op de Amsterdamse Participatiemakt • Dialoogsessie samenwerking tussen Gemeente Amsterdam/WSP en bedrijfsleven • Kennismaking met partners • Agenda

---

Nieuwjaarsbijeenkomst 26 januari

We trappen het nieuwe jaar af met een nieuwjaarsbijeenkomst bij IBM in Amsterdam om samen het glas te heffen op een inclusief 2017! U kunt zich nog aanmelden door een e-mail te sturen aan: 99vanamsterdam@denormaalstezaak.nl.

Marielle Vos (IBM), Rob Ellermeijer (EY), Hendrik Wamsteker (Accenture), Sven Romkes en Donald Willenborgh (ABN AMRO), Obbe Willebrands (Gemeente Amsterdam) en Bert van Boggelen (De Normaalste Zaak) gaan ook in 2017 weer graag met u aan de slag om uw ambities t.a.v. inclusief werkgeven te realiseren. - Lees meer -

---

Netwerkupdate

Themagroepen

Om uw ambities in 2017 te realiseren gaat de 99vanGroot-Amsterdam zich de komende tijd bezig houden met een aantal themagroepen waaraan u kunt deelnemen. De thema’s worden hieronder kort toegelicht. U kunt zelf uiteraard ook een thema inbrengen. - Lees meer -

Klankbordsessie

Op 3 november kwamen de stuurgroep, kerngroep en een aantal partners van de 99vanGroot-Amsterdam bij elkaar tijdens een ‘klankbordsessie’, om gezamenlijk vorm te geven aan het komende jaar van de 99vanGroot-Amsterdam. Er werd geconcludeerd dat we samen willen toewerken naar een actievere vorm van het netwerk, waarin iedere partner een bijdrage kan leveren. - Lees meer -

Inspiratiesessie Sociaal Ondernemen en Meet & Greet op de Amsterdamse Participatiemarkt

Op 1 november vond de Amsterdamse Participatiemarkt plaats in de Hallen. Dit jaarlijks terugkerend evenement is interessant voor mensen met een arbeidsbeperking, die zich kunnen oriënteren, maar ook voor bedrijven en organisaties. Zij kunnen kennisdelen,  netwerken en manieren ontdekken om invulling te geven aan de Participatiewet en MVO-doelstellingen.  - Lees meer -

Dialoogsessie samenwerking tussen gemeente Amsterdam/WSP en bedrijfsleven

In 2016 werden er in Amsterdam twee dialoogsessies georganiseerd, op 13 januari en op 29 september. Het was een initiatief van de werkgevers die zich aan hebben gesloten bij de 99vanGroot-Amsterdam. Het doel van de sessies was met elkaar in gesprek gaan om tot concrete acties te komen en zo de samenwerking tussen gemeente/WSP en werkgevers te verbeteren. Op die manier kunnen we meer plaatsingen realiseren in het kader van het Sociaal Akkoord. - Lees meer -

Inkoopbijeenkomst ‘Groeien naar een inclusieve inkoopfunctie’

Op woensdag 12 oktober vond de tweede inkoopbijeenkomst ‘Groeien naar een inclusieve inkoopfunctie’ plaats bij het hoofdkantoor van L’Oréal in Hoofddorp. Het was een vervolg op de inkoopbijeenkomst op 22 juni. - Lees meer -

---

99 leden: maak kennis met de partners op de website

Het netwerk telt nu 99 leden. Leer de partners kennen op onze website: ze vertellen wie ze zijn en waarom ze bij de '99vanGroot-Amsterdam' zijn aangesloten. Bekijk enkele voorbeelden:   

Sheraton Amsterdam Airport: Collega’s gaan zich verantwoordelijk voelen

4-sterren deluxe hotel Sheraton Amsterdam Airport is direct gekoppeld aan de aankomsthal van de Amsterdamse luchthaven. Bij het hotel met 407 kamers werken 235 mensen, waarvan 2 een Wajongstatus hebben. - Lees meer -  

Rijksmuseum: Iedereen doet gewoon mee

“Ik wil dat het geen issue is. Dat mensen hier aan de kassa een kaartje kopen bij iemand met maar één arm bijvoorbeeld. En dat ze dan denken: Hé, die doet gewoon mee.” Bart Schindeler is HR-adviseur bij het Rijksmuseum. “Ik wil samen met andere musea de uitdagingen van de Participatiewet tackelen.”  - Lees meer -

Lees meer 'kennismakingsberichten van de partners'.

---

U ontvangt deze update omdat uw organisatie betrokken is bij

de 99vanGroot-Amsterdam van De Normaalste Zaak.

Volg ons ook op Twitter!