---

Nieuwsbrief Januari 2017

 

---

Inclusietour: partners, praat mee over onze boodschap aan het nieuwe kabinet

Denk mee en praat mee over de boodschap van inclusieve werkgevers aan het nieuwe kabinet. Welke prikkels moet de regering gebruiken, om inclusie een duurzame stap verder te helpen? Belonen, straffen, een quotum, boetes, een streepje vóór bij opdrachten? Meld je aan voor één van de bijeenkomsten en praat mee! - Lees meer -

Nieuws

Nieuwe Leergang inclusief werkgeven start in mei

Vorig jaar organiseerde De Normaalste Zaak samen met AWVN en Accenture voor het eerst een leergang over inclusief werkgeven: ‘Anders kijken, gewoon doen’. Vanwege alle positieve reacties organiseren we dit jaar opnieuw vier masterclasses, die samen de Leergang inclusief werkgeven vormen. - Lees meer -

Doe mee met de Dag van de Duizend Voorbeelden

Vanuit VNO-NCW (team ‘Op naar de 100.000 banen’) wordt op 16 februari veel aandacht besteed aan werkgevers die al werken met medewerkers met een beperking. Deze dag zal de geschiedenis ingaan als de Dag van de Duizend Voorbeelden. - Lees meer -

Checklist voor werkgevers om diversiteitsbeleid te ontwikkelen

Ervaringen van onze partners van onschatbare waarde voor nieuw beleid

2017 wordt een jaar van verkiezingen en een nieuw kabinet met wellicht nieuwe frisse ideeën. Natuurlijk wil De Normaalste Zaak daaraan een steentje bijdragen. Daarom presenteren we komend voorjaar een position paper aan de politici die betrokken zijn bij de kabinetsformatie en aan iedereen die verder nog wil luisteren. Om input op te halen voor dat position paper, staan de eerste maanden van 2017 in het teken van een tour langs onze 490 partners. - Lees de nieuwste blog van Bert van Boggelen -

---

Nieuws uit de regio

Themagroepen 99vanGroot-Amsterdam

Om uw ambities in 2017 te realiseren gaat de 99vanGroot-Amsterdam zich de komende tijd bezig houden met een aantal themagroepen waaraan u kunt deelnemen. U kunt zelf uiteraard ook een thema inbrengen. - Lees meer -

Introductiebijeenkomst 99vanGroot-Amsterdam 

Op 24 januari vond de introductiebijeenkomst van de 99vanGroot-Amsterdam plaats bij Nestlé in Amstelveen. Werkgevers uit Amstelveen deelden inclusieve ervaringen, volgden een workshop en spraken een duidelijk commitment uit: 10 werkgevers uit Amstelveen melden zich aan als partner! - Lees meer -

Nieuwjaarsbijeenkomst 99vanGroot-Amsterdam

De nieuwjaarsbijeenkomst van de 99vanGroot-Amsterdam vond op 26 januari plaats bij IBM in Amsterdam. De bijeenkomst stond in het teken van gerichte samenwerking in verschillende thema- en intervisiegroepen over inclusieve onderwerpen. Een aantal partners pitchte een onderwerp en zocht medestanders om samen aan de slag te gaan.. - Lees meer -

Energieke themasessie 99vanZwolle

Op 24 januari verzamelden zo’n 20 werkgevers uit Zwolle e.o. zich bij Traffic Support, om samen aan de slag te gaan met ‘het verbeteren van de samenwerking met de overheid’. Bij de sessie waren ook vertegenwoordigers van het WSP en het regionaal werkbedrijf aanwezig. - Lees meer -

---

Nieuwe partners

Voor steeds meer ondernemers en werkgevers wordt inclusief werkgeven de normaalste zaak. Geen wonder dat ons netwerk blijft groeien en steeds meer bedrijven zich aansluiten: bijna 500 partners zijn altijd bereid hun – goede en minder goede – ervaringen te delen en elkaar te inspireren. Verspreid deze flyer in uw eigen netwerk; en laat ons netwerk groeien!

In de afgelopen maand hebben we als nieuwe partners mogen verwelkomen:

Vrije Universiteit Amsterdam - Suppoort - ROC Midden Nederland - Hogeschool Utrecht

---

Uitgelicht

Op onze site maken wij zichtbaar wat onze partners doen. Dat inspireert anderen en zo kunnen partners van elkaar leren. Er zijn korte kennismakingsverhalen:

• KienhuisHoving: Stil zitten is geen optie

• UMC Utrecht: We hebben al veel geleerd en kunnen nu grote stappen gaan zetten

• Filtropa: Werk kan mensen sociale structuur bieden

Er zijn ook praktijkvoorbeelden - verhalen uit de praktijk van partners over hoe zij inclusief werkgeven.

Bent u partner van De Normaalste Zaak, en wilt u ook anderen inspireren met uw ervaringen, laat het ons weten en stuur een e-mail naar info@denormaalstezaak.nl.

---

Colums over de Banenafspraak

‘Op naar de 100.000 banen’ wil de Banenafspraak vanuit verschillende perspectieven belichten en laat ondernemers, wethouders, dienstverleners, kandidaten, UWV en belangenbehartigers aan het woord. Iedereen vertelt vanuit zijn of haar persoonlijke betrokkenheid over de Banenafspraak, en geeft tips aan werkgevers.

Lees de column van Mirjam Sterk, directeur MEE NL: Dat is waar we in geloven: de mens is niet zijn beperking.

Iedere vrijdag is op opnaarde100000.nl een column te lezen van iemand die zich inzet voor inclusief werkgeven. - Lees meer -

---
---

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw organisatie betrokken is bij

De Normaalste Zaak.