---

Nieuwsbrief Februari 2017

 

---

Nieuws

Eén maand, acht haltes: de Inclusietour van De Normaalste Zaak

De Inclusietour van de Normaalste Zaak kende deze maand 8 haltes en is daarmee ruim over de helft. De Inclusietour is bedoeld om partners de gelegenheid te geven mee te denken over de totaalaanpak voor een inclusieve arbeidsmarkt. De tour zal leiden tot een plan dat we aan het nieuwe kabinet en de lobbyisten van VNO-NCW/MKB aanbieden. Bovendien gaan we er samen met partners over in gesprek met leden van de nieuwe Tweede Kamer. - Lees meer -

Brochure over inclusief werkgeven weer helemaal actueel

In het afgelopen jaar en op 1 januari 2017 zijn er in de wet- en regelgeving rond de Banenafspraak weer een aantal zaken gewijzigd. Om die reden is de brochure ‘Mensen met een beperking aan de slag helpen’ opnieuw geactualiseerd. Deze nieuwe versie is gratis te downloaden. - Lees meer -

Checklist voor werkgevers om diversiteitsbeleid te ontwikkelen

Kennisdocumenten Banenafspraak, Participatiewet, beschut werk vernieuwd

Het Ministerie van SZW heeft deze kennisdocumenten geactualiseerd. Ze geven antwoord op veelgestelde vragen over de Banenafspraak, beschut werk en ondersteuning voor personen die vallen onder de Participatiewet.. - Lees meer -

Tweede Kamer stemt voor verdringingstoets

Op 21 februari is een wetsvoorstel in de Tweede Kamer aangenomen, dat bedoeld is om in de Participatiewet een toets op te nemen, die moet voorkomen dat bijstandsgerechtigden onbetaald regulier werk verrichten. - Lees meer -

Inschrijving voor Leergang inclusief werkgeven geopend

Na het doorslaande succes van de eerste editie, biedt De Normaalste Zaak – in samenwerking met Accenture en AWVN – ook in 2017 de Leergang inclusief werkgeven, ‘anders kijken; gewoon doen’ aan. De leergang start op dinsdag 9 mei, inschrijven kan tot 21 april. - Lees meer -

Via Praktijkroute in doelgroepregister, zo werkt het

Sinds 1 januari 2017 is het mogelijk op de werkplek zelf te beoordelen of een werknemer in staat is het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen, de zogenoemde Praktijkroute. De animatie van de Programmaraad geeft in anderhalve minuut weer, hoe dit werkt. - Lees meer -

Werk en vluchtelingen: ongekend talent

De recente asielstroom leidt niet alleen tot uitdagingen, maar ook tot kansen. Een groot deel van de vluchtelingen in Nederland is inmiddels statushouder en is dus legaal op zoek naar werk. Het Ministerie van SZW organiseert een bijeenkomst voor werkgevers rond het aan werk helpen van statushouders. Op de bijeenkomst ‘Werk en vluchtelingen: ongekend talent’ op 27 maart in Nieuwegein krijgen werkgevers alle benodigde informatie. - Lees meer -

---

Nieuws uit de regio

99van-filmestafette op De dag van de duizend voorbeelden

Op donderdag 16 februari 2017 organiseerde Op Naar De 100.000 Banen de ‘Dag van de Duizend Voorbeelden’. Er werden ludieke acties in verschillende arbeidsmarktregio’s georganiseerd waarbij goede, inclusieve voorbeelden – en inclusieve werkgevers – in het zonnetje werden gezet. De ‘Dag van de Duizend Voorbeelden’ was opgezet als estafette waarbij inclusieve werkgevers het stokje aan elkaar doorgaven.- Lees meer -

Drie bijeenkomsten 99vanUtrecht

Drie verschillende themagroepen van de 99vanUtrecht organiseerden de afgelopen periode hun eerste bijeenkomst: de themagroepen stakeholders, kennisdeling en wet- en regelgeving.. - Lees meer -

---

Nieuwe partners

Voor steeds meer ondernemers en werkgevers wordt inclusief werkgeven de normaalste zaak. Geen wonder dat ons netwerk blijft groeien en steeds meer bedrijven zich aansluiten: bijna 500 partners zijn altijd bereid hun – goede en minder goede – ervaringen te delen en elkaar te inspireren. Verspreid deze flyer in uw eigen netwerk; en laat ons netwerk groeien!

In de afgelopen maand hebben we als nieuwe partners mogen verwelkomen:

De Hartekamp Groep - Stichting Voila - Stichting Belangenbehartiging Legal Seniors - MEPD - Pure Energie - BNS Data Logistics BV - i-did

---

Uitgelicht

Op onze site maken wij zichtbaar wat onze partners doen. Dat inspireert anderen en zo kunnen partners van elkaar leren. Er zijn korte kennismakingsverhalen:

• Albron: Inclusie is zowel pragmatisch als idealistisch

Er zijn ook praktijkvoorbeelden - verhalen uit de praktijk van partners over hoe zij inclusief werkgeven.

Bent u partner van De Normaalste Zaak, en wilt u ook anderen inspireren met uw ervaringen, laat het ons weten en stuur een e-mail naar info@denormaalstezaak.nl.

---

Colums over de Banenafspraak

‘Op naar de 100.000 banen’ wil de Banenafspraak vanuit verschillende perspectieven belichten en laat ondernemers, wethouders, dienstverleners, kandidaten, UWV en belangenbehartigers aan het woord. Iedereen vertelt vanuit zijn of haar persoonlijke betrokkenheid over de Banenafspraak, en geeft tips aan werkgevers.

Lees de column van Mirjam de Graaf, communicatie Op naar de 100.000 banen: Hoe een lome zondagochtend leidde tot de Dag van de Duizend Voorbeelden.

Iedere vrijdag is op opnaarde100000.nl een column te lezen van iemand die zich inzet voor inclusief werkgeven. - Lees meer -

---
---

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw organisatie betrokken is bij

De Normaalste Zaak.