---

Nieuwsbrief Maart 2017

 

---

Nieuws

De Normaalste Zaak organiseert in-, door- en uitstroompilot in Amsterdam

Samen met Accenture en AWVN organiseren wij een in-, door- en uitstroompilot in Amsterdam. In eerste instantie zal de nadruk op de instroom liggen. Met 7 bedrijven en de gemeente/werkgeversservicepunt (WSP) Amsterdam gaan we namelijk concrete stappen zetten om ca. 200 openstaande vacatures in te vullen. - Lees meer -

Inclusieve werkgevers gaan gezamenlijk voorstel doen aan gemeenten

Rond de uitvoering van de Participatiewet wringt en schuurt het tussen grote(re) bedrijven en gemeenten. Landelijk opererende bedrijven hebben grote behoefte aan uniformiteit, zij werken immers met verschillende gemeenten samen. Veel grotere bedrijven zijn met gemeenten in gesprek om afspraken te maken over de voorwaarden waaronder ze mensen met een beperking/afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek bieden. - Lees meer -

Online coach voor vraagstukken over inclusief werkgeven

Werkgeversvereniging AWVN heeft de ‘Zelfcoach’ ontwikkeld, een online tool die antwoorden bevat op zes belangrijke vraagstukken op het terrein van inclusief werkgeven. Deze tool helpt werkgevers bij het zetten van een eerste of vervolgstap op het terrein van inclusie en participatie. - Lees meer -

AWVN reikt brochure ‘Verschil smaakt naar meer’ uit aan Klijnsma

Op 6 maart heeft staatssecretaris Klijnsma het eerste exemplaar van de AWVN-brochure over de waarde van inclusief werkgeven in ontvangst genomen. Deze publicatie bevat de uitkomsten van een onderzoek dat AWVN vorig jaar uitvoerde. - Lees meer -

Ruim 5.000 mensen aan het werk via Onbeperkt aan de Slag!

Onbeperkt aan de Slag is een platform dat zorgt voor rechtstreekse ontmoetingen tussen werkgevers en werkzoekenden. Op de maandelijkse Meet & Greets in Utrecht ontmoeten zij elkaar op een leuke manier; laagdrempelig en informeel. Eind 2016 waren er landelijk ruim 5.000 mensen die aan het werk zijn gegaan door een kennismaking met een werkgever via Onbeperkt aan de Slag. - Lees meer -

Checklist voor werkgevers om diversiteitsbeleid te ontwikkelen

Werk bieden aan vluchtelingen met verblijfsstatus

De recente asielstroom leidt niet alleen tot uitdagingen, maar ook tot kansen. Een groot deel van de vluchtelingen in Nederland is inmiddels statushouder en is dus legaal op zoek naar werk. Op 27 maart organiseerde het Ministerie van SZW samen met AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland onder de titel ‘Ongekend talent’ een bijeenkomst over het inzetten van deze nieuwe Nederlanders in bedrijven. - Lees meer -

Start Foundation zoekt ‘succesvol werven buiten geijkte kaartenbakken’

Maatschappelijk investeerder Start Foundation is op zoek haar succesvolle voorbeelden, waarbij werkgevers succesvol mensen met een beperking werven buiten de gebaande paden om. Uit de enquête van Start Foundation onder werkgevers over het werven van mensen met een arbeidsbeperking via gemeente of UWV bleek, dat de dienstverlening van zowel UWV als gemeente te verbeteren is. - Lees meer -

Inschrijving voor Leergang inclusief werkgeven nog open, laatste kans

U kunt zich nog inschrijven voor de Leergang inclusief werkgeven, ‘anders kijken; gewoon doen’. De eerste editie was een doorslaand succes, de tweede start op dinsdag 9 mei. De Normaalste Zaak organiseert de leergang in samenwerking met Accenture en AWVN. Inschrijven is nog drie weken mogelijk, tot 21 april. - Lees meer -

---

Nieuws uit de regio

99vanAmersfoort met 30 werkgevers van start

Dinsdag 21 maart vond de startbijeenkomst van de 99vanAmersfoort plaats bij ITvitae. De dertig deelnemers namen de tijd om kennis te maken, maar kwamen ook meteen ter zake en bespraken de uitdagingen rondom inclusief werkgeven. Naast werkgevers waren er ook werkzoekenden aanwezig. - Lees meer -

Inclusietour succes, position paper in aankomst

De inclusietour voerde De Normaalste Zaak de afgelopen twee maanden langs 12 stations. Er werden 11 regionale bijeenkomsten georganiseerd en er was ook een ontmoeting met landelijk actieve bedrijven. De ervaringen van onze partners vormen de basis van het position paper dat we binnenkort presenteren aan de leden van de nieuwe Tweede Kamer. - Lees meer -

Themagroepen 99van-netwerken

Ook in maart waren de themagroepen van de 99-van netwerken weer heel actief. De themagroepen 99van-netwerken analyseren op deelterreinen waar inclusieve werkgevers tegenaan lopen en welke regionale oplossingen daarvoor denkbaar zijn. - Lees meer -

Themagroepen 99vanUtrecht actief aan de slag

Zes verschillende themagroepen van de 99vanUtrecht organiseerden na de kick-off hun bijeenkomsten: maak kennis met de themagroepen wet- en regelgeving, stakeholders, kennisdeling,  duurzaam werk, partnerschappen onderwijs & arbeidsmark en profilering. - Lees meer -

99vanMaastricht-Heuvelland bezoekt jeugdgevangenis

Een gevangenis is misschien niet de meest voor de hand liggende locatie voor een bijeenkomst van een 99-van netwerk, maar toch bezocht de 99vanMaastricht-Heuvelland op 24 maart de jeugdgevangenis in Cadier en Keer (een instelling van Stichting Jeugdzorg Sint Joseph). - Lees meer -

---

Nieuwe partners

Voor steeds meer ondernemers en werkgevers wordt inclusief werkgeven de normaalste zaak. Geen wonder dat ons netwerk blijft groeien en steeds meer bedrijven zich aansluiten: bijna dan 500 partners zijn altijd bereid hun – goede en minder goede – ervaringen te delen en elkaar te inspireren. Verspreid deze flyer in uw eigen netwerk; en laat ons netwerk groeien!

In de afgelopen maand hebben we als nieuwe partners mogen verwelkomen:

Branderhorst Cleaning & Service BV - Raet - WIJ Heemstede - BDO - Provincie Zuid-Holland - Hogeschool van Amsterdam - Universiteit van Amsterdam - Landgoed Duin & Kruidberg - NoXqs - Deltion College - Jumbo Supermarkten - Olympia Amsterdam - Be0-werkt - INTO business

---

Uitgelicht

Op onze site maken wij zichtbaar wat onze partners doen. Dat inspireert anderen en zo kunnen partners van elkaar leren. Er zijn korte kennismakingsverhalen:

• Saxion Hogeschool: Diversiteit is voor ons een belangrijk issue

• 2dA: Sociaal ondernemen leidt tot productinnovaties

• DNP: Het kan niet functioneren zonder betrokken leidinggevenden en collega’s

Er zijn ook praktijkvoorbeelden - verhalen uit de praktijk van partners over hoe zij inclusief werkgeven.

Bent u partner van De Normaalste Zaak, en wilt u ook anderen inspireren met uw ervaringen, laat het ons weten en stuur een e-mail naar info@denormaalstezaak.nl.

---

Colums over de Banenafspraak

‘Op naar de 100.000 banen’ wil de Banenafspraak vanuit verschillende perspectieven belichten en laat ondernemers, wethouders, dienstverleners, kandidaten, UWV en belangenbehartigers aan het woord. Iedereen vertelt vanuit zijn of haar persoonlijke betrokkenheid over de Banenafspraak, en geeft tips aan werkgevers.

Lees de column van Rob Slagmolen, Secretaris arbeidsmarkt VNO-NCW en MKB-Nederland: Borg de inclusieve arbeidsmarkt met positieve discussie!

Iedere vrijdag is op opnaarde100000.nl een column te lezen van iemand die zich inzet voor inclusief werkgeven. - Lees meer -

---
---

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw organisatie betrokken is bij

De Normaalste Zaak.