---

Nieuwsbrief April 2017

 

---

Presentatie Position Paper op 15 mei

Op 15 mei, tijdens een dialoogsessie met Tweede Kamerleden die zich met de Participatiewet bezighouden, presenteert De Normaalste Zaak het position paper over een inclusieve arbeidsmarkt.

Dit voorjaar hebben zo’n 150 leden van De Normaalste Zaak, tijdens de inclusietour, hun inbreng geleverd voor een voorstel aan de nieuwe Tweede Kamer en het nieuwe kabinet. Tientallen partners hebben ook de moeite genomen de conceptversie te lezen. Dankzij hun uitgebreide en opbouwende feedback geeft de definitieve versie de dagelijkse werkelijkheid van inclusief werkgeverschap in Nederland nog beter weer.

55 partners hebben zich al aangemeld voor de dialoogsessie, wilt u ook komen? Aanmelden kan via deze link.

Nieuws

Grote bedrijven willen grote stap zetten in samenwerking met gemeenten

Meer dan 20 landelijk opererende bedrijven kwamen bij elkaar om na te denken over een nieuwe manier van samenwerking met gemeenten. Doel is een set van werkafspraken opstellen om zo – samen met gemeenten en arbeidsmarktregio’s – de toepassing van de Participatiewet te stroomlijnen. - Lees de blog van Bert van Boggelen -

Eerste Kwartaalbericht 2017 o.a. over Zelfcoach voor werkgevers

Periodiek informeert het AWVN-team ‘Werkgevers gaan inclusief’ belanghebbenden en belangstellenden over de voortgang van het programma – over het monitoren van ambities en realisaties, over knelpunten en succesfactoren, over de voortgang in de lopende pilots en meer. - Lees meer -

WSP Groot-Amsterdam organiseert theatervoorstelling

24 mei organiseert het WSP een innovatieve en inspirerende theatervoorstelling in theater de Omval in Diemen! Tijdens deze voorstelling wordt op een interactieve en vermakelijke manier getoond hoe het is voor werkgevers om met het Sociaal akkoord aan de slag te gaan, en wat het betekent om mensen uit de Banenafspraak in dienst te nemen. - Lees meer -

EO-serie over mensen met autisme interessant voor werkgevers

Van 1 t/m 8 april was het Autismeweek. In deze week is er aandacht voor de ongeveer 190.000 mensen met autisme in ons land. In dit kader startte de EO met de serie ‘Talent: Autisme’. Deze vijfdelige portretserie focust zich op mensen die een vorm van autisme hebben en brengt de mogelijkheden in beeld die de mensen met deze beperking hebben. - Lees meer -

Heeft u ervaring met de Praktijkroute? Laat het ons weten

Sinds 1 januari 2017 is het mogelijk op de werkplek zelf te beoordelen of een werknemer in staat is het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen, de zogenoemde Praktijkroute. Heeft u als werkgever al ervaringen met de Praktijkroute, deel die dan met ons. Wat ging goed, wat kan beter? Laat het ons weten. - Lees meer -

---

Nieuws uit de regio

99vanTwente presenteert eerste resultaten

Op 6 april kwam de 99vanTwente, het netwerk van Twentse werkgevers, die samen willen bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt, bij elkaar. Meer dan 40 directeuren en HR-managers van Twentse bedrijven waren aanwezig. De kerngroep presenteerde plannen om gezamenlijk ruimte te bieden aan de talenten van mensen met een arbeidshandicap. - Lees meer -

Interessant programma 99vanZuid-Kennemerland & IJmond

De komende maanden staan bij de 99vanZuid-Kennemerland & IJmond een aantal mooie activiteiten gepland. Partners worden uitgenodigd om deel te nemen aan een of meerdere van onderstaande activiteiten. - Lees meer -

Oproep 99vanZuidKennemerland & IJmond: kennis delen en ontwikkelen

Werkgevers van de 99vanZuid-Kennemerland & IJmond hebben een drietal lokaal relevante thema’s benoemd waarmee zij gezamenlijk aan de slag wensen te gaan: doelgroep, regelingen en regelluw, organisatie en proces. - Lees meer -

Themawerkgroepen 99van-netwerken

Ook in april waren de themawerkgroepen van de 99van-netwerken weer heel actief. De leden van de themawerkgroepen analyseren op deelterreinen waar inclusieve werkgevers tegenaan lopen en welke regionale oplossingen daarvoor denkbaar zijn.

In Twente kwam de themawerkgroep kennisdeling bij elkaar. Twee themawerkgroepen van de 99vanUtrecht organiseerden bijeenkomsten (stakeholders en kennisdeling) en in Groot-Amsterdam waren dat er drie (krapte op de arbeidsmarkt, ambassadeurs en inclusief inkopen). Deze maand extra aandacht voor deze Groot-Amsterdamse themawerkgroepen, lees het uitgebreide verslag van hun bijeenkomsten.

Bekijk het complete overzicht van de activiteiten in de regio’s.

---

Nieuwe partners

Voor steeds meer ondernemers en werkgevers wordt inclusief werkgeven de normaalste zaak. Geen wonder dat ons netwerk blijft groeien en steeds meer bedrijven zich aansluiten: zo'n 500 partners zijn altijd bereid hun – goede en minder goede – ervaringen te delen en elkaar te inspireren. Verspreid deze flyer in uw eigen netwerk; en laat ons netwerk groeien!

In de afgelopen maand hebben we als nieuwe partners mogen verwelkomen:

Biesieklette Holding B.V. - Gemeente Zwolle - BUKO - Axxor BV - Kamer van Koophandel - Rabobank Noord en West Twente

---

Uitgelicht

Op onze site maken wij zichtbaar wat onze partners doen. Dat inspireert anderen en zo kunnen partners van elkaar leren. Er zijn korte kennismakingsverhalen:

• Partnion: Je moet je zwakke punten compenseren

• UMC Utrecht: We hebben al veel geleerd en kunnen nu grote stappen gaan zetten

Er zijn ook praktijkvoorbeelden - verhalen uit de praktijk van partners over hoe zij inclusief werkgeven.

Bent u partner van De Normaalste Zaak, en wilt u ook anderen inspireren met uw ervaringen, laat het ons weten en stuur een e-mail naar info@denormaalstezaak.nl.

---

Colums over de Banenafspraak

‘Op naar de 100.000 banen’ wil de Banenafspraak vanuit verschillende perspectieven belichten en laat ondernemers, wethouders, dienstverleners, kandidaten, UWV en belangenbehartigers aan het woord. Iedereen vertelt vanuit zijn of haar persoonlijke betrokkenheid over de Banenafspraak, en geeft tips aan werkgevers.

Lees de column van Lucille Werner: Geloven in je eigen potentieel.

Iedere vrijdag is op opnaarde100000.nl een column te lezen van iemand die zich inzet voor inclusief werkgeven. - Lees meer -

---
---

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw organisatie betrokken is bij

De Normaalste Zaak.