---

Ons JAAROVERZICHT 2014 
in woorden, beelden en cijfers.


Met dank aan ONZE 240 PARTNERS
aan allen die meedachten en meededen
om de INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT 
dichterbij te brengen.

---

Groei naar 240 partners

De Normaalste Zaak  is in 2014 gegroeid naar 240 partners, die via spotlightberichten hun ervaring en motivatie delen. De grote meerderheid onderneemt inclusief vanuit persoonlijke overtuiging.  

MEER

---

Bijna 100 bijeenkomsten

De Normaalste Zaak heeft in 2014 een bijdrage geleverd aan bijna 100 bijeenkomsten middels o.a. presentaties en workshops, waarmee ruim 5000 ondernemers zijn bereikt.

Denk hierbij aan het Community Breakfast in Eindhoven, waar direct al zeven afspraken tussen werkgevers en werkzoekenden al gemaakt.

MEER

---

Themabijeenkomsten

De Normaalste Zaak heeft een groot aantal partner- en thema bijeenkomsten georganiseerd over thema’s als social return en functiecreatie. 

Samen met AWVN zijn er voor werkgevers 3 voorlichtingsbijeenkomsten over de Participatiewet gegeven. Verder is DNZ bij gastheer KPN met partners in gesprek gegaan over social return en is samen met NS een themabijeenkomst over functiecreatie georganiseerd. Ook het event op 12 november van Werkgevers gaan inclusief in Doorn was een co-productie met De Normaalste Zaak.

En natuurlijk vond er een Partnerbijeenkomst plaats, dit keer bij Movares in Utrecht.

MEER

---

Lobby Quotumwet 

In 2014 vonden 4 gesprekken met zo’n 50 partners en Kamerleden (Kerstens - PvdA, van Weyenberg - D66 en Potters - VVD) plaats over ontwikkelingen rondom de Participatie- en Quotumwet.

Publicaties en een position paper in landelijke media volgden. Dit heeft mede geleid tot een uitbreiding van de doelgroep van de Quotumwet.

MEER

---

Beïnvloeden publieke mening

Bert van Boggelen gaf zijn mening over inclusief ondernemen in 11 blogs. Ook verschenen er diverse opinie-artikelen.

Partners als Greenfox en EW facility services kwamen in het nieuws rondom hun inspanningen op het gebied van inclusief ondernemen en duurzaamheid.

MEER

---

Start regionale netwerken

Ons eerste regionale ondernemersnetwerk vond plaats op de Veluwe. De 60 aanwezigen discussieerden volop mee onder aanvoering van Jan Douwe Kroeske. 

Daarnaast is De Normaalste Zaak met enkele partners betrokken bij de pilot Zwolle regelluw van Werkgevers gaan inclusief.

MEER

---

Onbeperkt aan de Slag

Samen met een tiental grote Utrechtse bedrijven en de gemeente Utrecht lanceerde De Normaalste Zaak 'Utrecht Onbeperkt aan de Slag'. Bekijk de video.

Het is de bedoeling om het platform in 2015 ook in andere gemeenten te starten. Eind van het jaar zijn 2 Meet&Greets georganiseerd waarin werkzoekenden en werkgevers vanuit 'Onbeperkt aan de Slag' elkaar ontmoeten. Beide bijeenkomsten trokken zo’n 50 deelnemers.

MEER

---

Ambitie van Zuid

Accenture, PWC, ABN Amro, Microsoft, gemeente Amsterdam, EY en ING zijn met De Normaalste Zaak gestart met de Ambitie van Zuid.

Deze kennisintensieve bedrijven willen meer (hoger opgeleide) mensen met een arbeidsbeperking aannemen. Na een startbijeenkomst met Jetta Kleinsma en een Summerschool van 6 bijeenkomsten met 21 bedrijven hebben de koplopers op het mijlpaal event ‘Amsterdam. Onbeperkt aan de Slag’ gelanceerd.

MEER

---

Grote bedrijven netwerk

De 50 bedrijven uit het Grote bedrijven netwerk hebben een brochure met best practises gepresenteerd tijdens het ABN AMRO-tennistoernooi in februari.

In het voorjaar hebben deze bedrijven met 3 Kamerleden gesproken over de Participatie- en de Quotumwet.

MEER

---

Meer (social) media bereik

Met dank aan onze partner Webmastery hebben we t.o.v. 2013 tussen de 30-50% meer website-bezoekers en Twitter-volgers. Ook zijn diverse stukken en artikelen in online media en magazines geplaatst.

MEER

---

De Normaalste Zaak blijft ook in 2015 met o.a  MVO Nederland, Werkgeversvereniging AWVN, Start Foundation, Werkgevers gaan Inclusief, VNO-NCW en MKB Nederland samenwerken aan gezamenlijke doelen. 

---

U ontvangt het jaaroverzicht omdat uw organisatie betrokken is bij De Normaalste Zaak.