---

Nieuwsbrief September 2017

 

Nieuws

Samen werken aan 125.000 banen

Begin september besloot het kabinet de Quotumregeling te activeren voor de overheid. Als overheidsinstellingen er komend jaar niet in slagen 3.000 mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, dan volgen er boetes. Dat is slecht nieuws, want een boete lost het probleem niet op. - Lees de nieuwste blog van Bert van Boggelen -

Masterclass Inclusief werkgeven: Maatwerk als inclusieve standaard

Dinsdag 12 september verzamelden 16 HR-professionals zich voor de derde masterclass van de serie Inclusief werkgeven. De deelnemers kwamen enthousiast binnen om zich te buigen over het op maat maken van functies. Er werd out of the box gekeken naar banen en hoe we deze kunnen vormen. Met als doel om meer en betere inclusieve functies te kunnen bewerkstelligen. - Lees meer -

Dialoogsessie grote werkgevers en gemeenten over samenwerking

Op 29 augustus gingen grote werkgevers en arbeidsmarktregio’s voor de tweede keer met elkaar in gesprek over (de toekomst van) hun samenwerking. Hierbij aanwezig waren vertegenwoordigers van het UWV, SZW, het Schakelpunt Landelijke Werkgevers en Aart van der Gaag (commissaris 100.000 banen). Centraal gespreksonderwerp was het samenwerkingsvoorstel dat grote werkgevers samen met De Normaalste Zaak schreven om te komen tot meer uniformiteit in werkwijzen en regelingen. - Lees meer -

Onze partners blijven zich inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt

De jaarlijkse partnerenquête van De Normaalste Zaak leverde vooral op, dat onze partners zeer gefocust blijven om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een kans te geven. Een mooi en hoopvol resultaat. - Lees meer -

Handreiking inclusieve werkgeversnetwerken beschikbaar

In nauwe samenwerking hebben De Normaalste Zaak en de regionale verenigingen van VNO-NCW en MKB-Nederland een handreiking gepubliceerd – bedoeld voor werkgevers, die samen in hun regio werk willen maken van een inclusieve arbeidsmarkt en die samenwerking willen structureren. - Lees meer -

---

Oproep Stichting van de Arbeid om lage loonschalen in cao’s op te nemen

Uit recent onderzoek van het ministerie van SZW blijkt dat in iets meer dan de helft van de cao’s nog geen laagste loonschaal is opgenomen. Gelet op de gemaakte afspraken brengt de Stichting van de Arbeid deze afspraak in een brief van 13 september 2017 nogmaals onder de aandacht van cao-partijen met het verzoek hier alsnog invulling aan te geven. - Lees meer -

---

Nieuws uit de regio

Op naar alweer een 99van-netwerk van De Normaalste Zaak

Een mooie mijlpaal voor de 99van-netwerken: 99vanDrechtsteden start als tiende regionale netwerk. Werkgevers uit de arbeidsmarktregio Drechtsteden zullen met elkaar gaan bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin het talent van iedereen die kan en wil werken welkom is. - Lees meer -

Praktijktafels ook bij 99vanZuid-Kennemerland & IJmond

Bij de 99vanZuid-Kennemerland & IJmond staan dit najaar twee praktijktafels gepland. Landelijk is al verschillende malen een praktijktafel georganiseerd. Het doel van de praktijktafel is de samenwerking/relatie tussen publieke en private sector te optimaliseren en knelpunten op te lossen. - Lees meer -

Kenniscafé Zwolle: kandidaten vinden door het delen van cv’s

Op 22 september heeft de 99vanZwolle een follow-up van het kenniscafé van de zomer georganiseerd. Tien werkgevers kwamen samen op locatie bij vakschool Cibap (vakschool voor verbeelding), om daar te spreken over het zoeken en vinden van geschikte werkzoekenden met een arbeidsbeperking/afstand tot de arbeidsmarkt. - Lees meer -

Drukbezochte eerste Speedmeet 33vanLeusden

Tijdens de eerste Speedmeet van de 33vanLeusden en het WerkgeversServicepunt regio Amersfoort zijn donderdag 7 september 10 werkgevers en 27 werkzoekenden met elkaar in gesprek gegaan. Er zijn verschillende matches gemaakt op vacatures, stages en leerplekken. De speedmeet werd gehouden in het multifunctionele schoolgebouw Atria van Stichting Voila. - Lees meer -

99vanUtrecht start inclusieve campagne vanuit regionaal werkgeversnetwerk

De 99vanUtrecht verbindt inmiddels ruim 50 werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkgelegenheid bieden. Deze partners geven niet alleen als werkgever vorm aan een inclusieve arbeidsmarkt, dat doen ze ook op andere manieren. Met een prikkelende postercampagne wordt bijvoorbeeld geprobeerd meer bewustwording te creëren bij zowel werkgevers als werkzoekenden. - Lees meer

Project Duurzaam Werk(t) in Zuid-Kennemerland & IJmond met ‘de99van’

Sinds de start van de Banenafspraak komen er jaarlijks werkplekken bij voor de doelgroep. Deze (b)lijken onvoldoende duurzaam. Het project ‘Duurzaam Werk(t)’ gaat hier onderzoek naar doen en vraagt werkgevers om aan dit onderzoek bij te dragen. Het kost een beetje tijd, maar kan veel opleveren. - Lees meer -

30 werkzoekenden Meet & Greet Banenafspraak – 99vanAmersfoort

Bijna dertig werkzoekenden hebben donderdag 21 september gesproken met werkgevers in de hoop een geschikte baan te vinden. Het Werkgevers Servicepunt regio Amersfoort organiseerde 21 september een Meet & Greet voor werkgevers met kandidaten uit de doelgroep Banenafspraak. - Lees meer -

Hartekamp Groep en Heliomare openen nieuw leerwerkbedrijf WIM

Op 15 september is het leerwerkbedrijf Werken Is Meedoen, kortweg WIM, van start gegaan. 99vanZuid-Kennemerland & IJmond-partners, Heliomare en de Hartekamp Groep willen met WIM meer perspectief voor de arbeidsmarkt scheppen voor de deelnemers. - Lees meer -

---

Nieuwe partners

Voor steeds meer ondernemers en werkgevers wordt inclusief werkgeven de normaalste zaak. Geen wonder dat ons netwerk blijft groeien en steeds meer bedrijven zich aansluiten: zo'n 500 partners zijn altijd bereid hun – goede en minder goede – ervaringen te delen en elkaar te inspireren. Verspreid deze flyer in uw eigen netwerk; en laat ons netwerk groeien!

In de afgelopen maand hebben we als nieuwe partners mogen verwelkomen:

Karel van de Kamp Notariskantoor - Academisch Medisch Centrum - Axxor - Timing - Landgoed ISVW - De Kroon facilitaire diensten - MFC Doelum - FrankfortSluis Advocaten - Imbema Groep - KienhuisHoving - Cibap

---

Uitgelicht

Op onze site maken wij zichtbaar wat onze partners doen. Dat inspireert anderen en zo kunnen partners van elkaar leren. Er zijn korte kennismakingsverhalen:

• WIJ Heemstede: Het mes van de sociale inclusie snijdt aan twee kanten

• Raet BV: Samen kom je verder

Er zijn ook praktijkvoorbeelden - verhalen uit de praktijk van partners over hoe zij inclusief werkgeven.

Bent u partner van De Normaalste Zaak, en wilt u ook anderen inspireren met uw ervaringen, laat het ons weten en stuur een e-mail naar info@denormaalstezaak.nl.

---

Columns over de Banenafspraak

‘Op naar de 100.000 banen’ wil de Banenafspraak vanuit verschillende perspectieven belichten en laat ondernemers, wethouders, dienstverleners, kandidaten, UWV en belangenbehartigers aan het woord. Iedereen vertelt vanuit zijn of haar persoonlijke betrokkenheid over de Banenafspraak, en geeft tips aan werkgevers.

Lees de column van Henk van Esch, Algemeen directeur Koninklijke BDU: Bekend maakt bemind.

Iedere vrijdag is op opnaarde100000.nl een column te lezen van iemand die zich inzet voor inclusief werkgeven. - Lees meer -

---
---

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat jouw organisatie betrokken is bij
De Normaalste Zaak.