---

Nieuwsbrief November 2017

 

Nieuws

Inclusief werkgeven, hoe komt de overheid op stoom?

Begin november organiseerden De Normaalste Zaak en Berenschot een ‘diner pensant’ voor overheidswerkgevers die zich inzetten voor het realiseren van werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Doel was het delen van succesfactoren. - Lees meer -

Webinar over overheidsbeleid en inclusief werkgeven

Op 23 november organiseerden we het webinar ‘veranderend overheidsbeleid en inclusief werkgeven’. Bert van Boggelen en Renate Westdijk gaven toelichting op de recente wijzigingen in overheidsbeleid, met name op het quotum voor overheidswerkgevers, de opheffing van de T+2-regel en de vervanging van de loonkostensubsidie door loondispensatie. - Lees meer - - Kijk het webinar terug -

Webinar ‘De toegevoegde waarde van inclusief werkgeven’

Inclusief werkgeven kan veel waarde voor werkgevers opleveren. Dat horen we natuurlijk vaak. Maar wat levert het organisaties precies op, als zij een kans bieden aan iemand uit de doelgroep Banenafspraak? 19 december gaat Bert van Boggelen tijdens een webinar in gesprek met Piet Vessies, senior onderzoeker en consultant bij werkgeversvereniging AWVN, en Bernhard Nanninga, hoofd omdenker van BC Groep. - Lees meer -

Masterclass belastbaarheid: praktische handvatten

Op 12 december organiseert Op naar de 100.000 banen in Den Haag een masterclass voor werkgevers, werknemers en werkgeversservicepunten over belastbaarheid van werknemers met een beperking.- Lees meer -

Vergoeding werkgeverslasten bij loonkostensubsidie

Op 29 november 2017 is de ministeriële regeling in de Staatscourant gepubliceerd, waarin de verhoging is geregeld van de vergoeding voor werkgeverslasten bij loonkostensubsidie op grond van artikel 10d van de Participatiewet. De vergoeding wordt voor 2018 met een half procentpunt verhoogd naar 23,5%. - Lees meer -

Ingeschakeld: schoolverlaters aan het werk!

De doelstelling van het landelijke project Ingeschakeld is het bevorderen van de samenwerking tussen werkgevers en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Met de gemeenten daarbij als belangrijke partner. Met als doel om nog meer schoolverlaters dan nu het geval is door te laten stromen naar een passende plek op de arbeidsmarkt. - Lees meer -

80% ONGESCHIKT een indringende documentaire

Filmmaker Mari Sanders heeft spasmes en zit in de Wajong, maar hier wil hij uit. In ‘80% ongeschikt’ onderzoekt hij de (on)mogelijkheden van werken met een handicap. Sanders zit in een rolstoel. Hij onderzoekt wat de participatiemaatschappij hem te bieden heeft. - Bekijk de trailer - - Bekijk de documentaire -

Kennisdocument Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Het Ministerie van SZW heeft het kennisdocument Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten van februari 2017 geactualiseerd. De nieuwe versie – zomer 2017 – bevat slechts enkele kleine wijzigingen. - Lees meer -

GBN netwerkmeeting 'De businesscase van werkgeluk'

Op 8 februari organiseren De Normaalste Zaak en het Grote Bedrijven Netwerk van MVO Nederland de netwerkmeeting: 'Ontdek de businesscase van werkgeluk'. Onderzoek toont aan dat bedrijven die sturen op werkgeluk 12 tot 15% meer klanttevredenheid behalen en 27% minder ziekteverzuim. Tijdens de bijeenkomst wordt duidelijk hoe bevlogen, betrokken en vitale werknemers het verschil kunnen maken in jouw bedrijf. - Lees meer -

---

Nieuws uit de regio

Bijeenkomst HU ‘hoger opgeleiden’ 99vanUtrecht

De themabijeenkomst van 14 november heeft plaatsgevonden bij de Hogeschool Utrecht en stond in het teken van het thema: bereiken van de doelgroep ‘hoger opgeleiden’ en het winterevent. Anouk Hillen van Emma at Work gaf een presentatie over de werkzaamheden die Emma at Work doet voor hoger opgeleiden. - Lees meer -

Geslaagde Ingenieurssessie 99vanUtrecht

Op 7 november ontmoetten de ingenieursbureaus van Utrecht elkaar in een brainstormsessie. De sessie werd georganiseerd door de 99vanUtrecht en de Gemeente Utrecht. Movares, buro BOOT, NS, GEJA werkprojecten, Arcadis, Volker Wessels en Sweco troffen elkaar in het Stadskantoor Utrecht. - Lees meer

Praktijktafel: 99vanTwente in gesprek met overheidspartijen

Op 9 november heeft de 99vanTwente een praktijktafel gehouden. Gastheer Thales Nederland ontving collega-werkgevers van de arbeidsmarktregio Twente en verschillende overheidspartijen. Naar voren kwam dat bedrijven niet makkelijk nieuwe medewerkers vinden. Er bestaat een mismatch tussen vraag en de mensen die kunnen en willen werken. Ook werd de samenwerking tussen overheid en bedrijven voor duurzame plaatsing besproken. - Lees meer -

---

Nieuwe partners

Voor steeds meer ondernemers en werkgevers wordt inclusief werkgeven de normaalste zaak. Geen wonder dat ons netwerk blijft groeien en steeds meer bedrijven zich aansluiten: zo'n 500 partners zijn altijd bereid hun – goede en minder goede – ervaringen te delen en elkaar te inspireren. Verspreid deze flyer in uw eigen netwerk; en laat ons netwerk groeien!

In de afgelopen maand hebben we als nieuwe partners mogen verwelkomen:

Gemeente Utrecht - Werkmakelaar-Oost - Stichting Special Arts Nederland - Center Parcs Park Zandvoort - Nieuw Unicum - Stichting ICTforSpecials - Circuit Zandvoort - Flexibel - BSE Ymond - PWN - Home Instead Thuisservice - Chiron Zorg - Bakkerij van de Kletersteeg - Tauw - AC De Branderij - Windesheim

---

Uitgelicht

Op onze site maken wij zichtbaar wat onze partners doen. Dat inspireert anderen en zo kunnen partners van elkaar leren. Er zijn korte kennismakingsverhalen:

• Raet BV: Samen kom je verder

• ISVW: We willen als werkgever kunnen doen wat goed is 

• Eikelboom & De Bondt: Maatschappelijk betrokken en actief binnen 33vanLeusden

Er zijn ook praktijkvoorbeelden - verhalen uit de praktijk van partners over hoe zij inclusief werkgeven.

Bent u partner van De Normaalste Zaak, en wilt u ook anderen inspireren met uw ervaringen, laat het ons weten en stuur een e-mail naar info@denormaalstezaak.nl.

---

Columns over de Banenafspraak

‘Op naar de 100.000 banen’ wil de Banenafspraak vanuit verschillende perspectieven belichten en laat ondernemers, wethouders, dienstverleners, kandidaten, UWV en belangenbehartigers aan het woord. Iedereen vertelt vanuit zijn of haar persoonlijke betrokkenheid over de Banenafspraak, en geeft tips aan werkgevers.

Lees de column van Janneke Kaim, medewerker webcare/social media bij Webmastery: Pak een kans.

Iedere vrijdag is op opnaarde100000.nl een column te lezen van iemand die zich inzet voor inclusief werkgeven. - Lees meer -

---
---

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat jouw organisatie betrokken is bij
De Normaalste Zaak.